+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Piaget'in dil kuramı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Piaget'in dil kuramı
  Piaget'in dil kuramı konusunda bana bilgi gerekmektedir bana piaget in dil kuramı konusunda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. Piaget dil kuramında dil gelişimi konusunda nasıl bir düşünce savunmuştur yardımcı olur musunuz. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Piaget'in dil kuramı
  Piaget'in dil kuramı hakkında genişçe bilgi


  Dili Oluşturan Etmenler:  1) Ses ( Fonem): çocuk doğduğundan itibaren ses çıkarabilen bir varlıktır. Zamanla ihtiyaçlarımız gidermek için sesleri daha bilimsel olarak çıkaran bebek, son iki aylarda çevresinden duyduğu sesleri taklit etmeye başlar. Bebeğin yaptığı ses taklitleri zaman içinde gelişerek dilin kazanılmasına yardımcı olur. Bu bakımdan bakıldığında ses dilin ilk elementidir.

  2) Sıra (Morfem): ses taklitlerinden sonra bebek takriben ikinci ve üçüncü aylardan başlayarak çıkardığı sesleri sıraya koyar ve çevresindekilerin anlayabileceği ilk kelimeleri söylemeye çalışır. Bunlar genellikle aynı hecelerin tekrarından oluşan; ma-ma, de-de, ba-ba, an-ne vb. kelimelerdir. Bu kelimeleri anlamı bebek tarafından bilinmemektedir. Daha sonraki aylarda bebek isimler başta olmak üzere kelimeleri bilinçli olarak kullanır.

  3) Anlam (Semantik): anlam ile; kelimelerin anlamlarını bilmek ve bunları uygun cümleler kurarak kullanmak kastedilmektedir. Belli bir zamandan sonra bebek anlamı bildiği kelimeleri de kullanmaya başlar.  Dil Gelişimini Açıklayan Kuramlar  Dil gelişimini açıklayan dört temel kuram vardır:  1) Davranışçı kuramcıları Dil Gelişimi Kuramı: Skinner ve diğer davranışçı kuramcılara göre, bebekler tesadüfen günlük konuşma dilinde var olan sözcüklere benzer sesler çıkardıklarında, çevresindeki yetişkinler tarafından ödüllendirilir. Bu ödüller pekiştireç olurlar. Bebeğin çıkardığı sesler pekiştirildikçe, bebek bu sesleri daha çok tekrar eder ve öğrenir. Pekiştirilmeyen seslerin tekrar edilme sıklığı düşer ve zamanla bu sesler susar. Bu şekilde dil gelişimi tamamlanır.

  2) Sosyal Öğrenmecilerin Dil Gelişimi Kuramı: sosyal öğrenme kuramcılarından Bandura ve diğer sosyal öğrenmeci kuramcılar, çocuğu dili kazanması sürecini çocuğun yakın çevresinde bulunan anne-babayı model alma ve taklit etmesiyle sonuçlanan bir süreç olarak kabul etmektedir

  3) Doğuştancı Kuramcıların ( Psiko-lingustik) Dil Gelişim Kuramı: Chomsky, McNeill ve Lenneberg gibi doğuştancı kuramcılar ise dil gelişiminin biyolojik temellere dayandığını ileri sürmekte ve insanın beyin ve sinir yapısının genetik olarak dili öğrenebilecek biçimde tasarlandığını savunmaktadırlar.  a) Dil Mekanizması: insan beyninde dil öğrenmek için gerekli bir alt yapı vardır. Bu alt yapıya Chomsky dil öğrenme mekanizması demektedir. Bu alt yapı sayesinde gerekli çevresel koşullar sağlandığında bireyler dili çok rahat öğrenebilirler.  4) Piaget’in Dil Öğrenme Kuramı:  Dil gelişimini dörde ayırır:  a) Agulama Dönemi: Bu dönem doğumdan başlayarak 12 ayın sonuna kadar olan zaman diliminde yaşanmaktadır. Bu dönemde ses ve sıra var ancak henüz anlam tam manasıyla yoktur kendi içinde üçe ayrılır.

  1. Ağlama Evresi (0-2 Ay):bu dönemde bebekler bilinçsizce ilerde konuşmanın alt yapısını oluşturacak olan bazı sesleri çıkarırlar.  2. Babıldama Evresi (2-6 Ay): ünlü ve ünsüz harfleri bir araya getirip sıraya koyarak çeşitli sesler çıkarırlar. Buna babıldama denir. Örneğin; ba-ba, de-de, ma-ma, vb.  3.Çağıldama (Heceleme) Evresi (6-12 Ay): bebekte konuşmayla ilgili organlar olgunlaşır. Bebek gerekli ön öğrenmeleri ilk kelimeleri bu dönemin sonuna doğru kullanır.  b) Tek Sözcük Dönemi: 12- 18 aylar arasındaki dönemdir. İlk anlamlı sözcüğü genellikle 1 yaş dolaylarında söyler. Bu dönemde dilin elementlerinden hem ses hem sıra hem de anlam vardır. Bu dönem konuşma açısından kritik dönemdir.

  1. Morgem: bu dönemde çocuklar bir tek anlamlı sözcükle birçok şey anlatmaya çalışır. Bu durum çocukların nesnelerin ya da olguların büyük çoğunluğunun adlarını bilmemelerinden kaynaklanır.  2. Kavram Gelişimi: Kavram gelişimi duyu organlarıyla alınan bilgiyi nesnelerin zihinsel tasarımlarına dönüştürme işi olarak tanımlanır. Bloom bireylerin dili ve kavramları öğrenmek için gerekli iki bilgi kaynağının, şahit olduğu, gördüğü ve yaşadığı olaylar ve işittiği konuşmalar olduğunu söyler.  3. Alıcı ve İfade Edici Dil: Bu yaşlarda kavrayış üretimden önce gelir. Örneğin 18 aylık bir bebeğe “miyav nerede” diye soracak olsanız muhtemelen bulunan mekandaki kediyi arayacaktır. Ancak ondan kedinin nerde olduğunu düzgün bir cümle kurarak söylemesini isteseniz başaramayacaktır. Bu dil gelişiminde anlama ile yani alıca dilin sonra ise üretme ile ilgili sürecin yani ifade edeceği dilin geliştiğinin göstergesidir.  c) Telgrafik Konuşma Dönemi: 18-24 ay arası dönemdir. Artık iki farklı dönemden oluşan gramer yapılarına uymayan cümleler kurmaktadır. Bu dönemde kullanılan bu küçük cümlecikler telgraf ifadelerine benzediği için bu dönem telgrafik dönem olarak belirtilir. Örneğin; ba-ba, at-ta vb. cümleler telgafik konuşmaya birer örnek olabilir. Çünkü bu tür cümlelerde iki heceli bir kelime üretildikten sonra yine iki heceli bir başka kelime üretilinceye kadar bekleme söz konusudur.  d) İlk Gramer Dönemi: 24-60 ay arasında yaşanır. Bu dönemin sonunda çocuklar gramer yapılarını da kullanarak cümle kurabilir. Bu dönemin sonunda iyi bir eğitim sayesinde 2500 kelimeyi anlayabilir ve kullanabilir
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Piaget dil kuramına göre bebeklerin hepsi aynı şekilde konuşmaya başlar. Bebekler duydukları sesleri taklit ederek konuşmaya başlarlar. Bebeklerde 0/2 ayı ağlama dönemi, 2/6 ay bağıldama dönemi 6/12 ay çağıldama dönemi olarak kabul etmiştir.
+ Yorum Gönder


piaget ve lonberg dil gelişim kurami