+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Dede korkut hikayelerindeki günlük yaşantılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dede korkut hikayelerindeki günlük yaşantılar
  Dede korkut hikayelerindeki günlük yaşantılar 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dede korkut hikayelerindeki günlük yaşantılar

  Dede korkut hikayelerindeki günlük yaşantılar

  Dede Korkut Hikayeleri’nin özellikleri şunlardır:
  Dede Korkut hikâyeleri on iki hikâye ile bir önsözden oluşmaktadır. Hikâyelerde olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri nazımla dile getirilmiştir. Arı bir dil kullanılmış, olağanüstü olaylara yer verilmiştir. Türkçenin canlı ve doğal anlatım güzelliğini gösteren hikâyelerde ses tekrarlan da sıkça yer almaktadır. Dede Korkut un Türkler arasında, ağızdan ağıza, dilden dile dolaşan hikâyeleri XV. yüzyılda Akkoyunlular devrinde Dede Korkut Kitabı adıyla bir kitapta toplanmış, böylelikle sözden yazıya dökülmüştür.
  Bu hikâyeler, Türk ruhuna, Türk düşüncesine, Türk kültürüne ve hayat tarzına ışık tutan en açık belgelerdir. Dede Korkut, Oğuz Türklerini, onların inanışlarını, yaşayışlarını, gelenek ve göreneklerini, yiğitliklerini, sağlam karakteri ve ahlakını, ruh enginliğini, saf, arı, duru bir Türkçe ile dile getirir. Hikâyelerdeki şiirlerde, çalınan kopuzların kıvrak ritmi, yanık havası vardır. Dede Korkut un kahramanları, iyiliği ve doğruluğu öğütler. Güçsüzlerin, çaresizlerin, her zaman yanındadır. Tok sözlü, sözlerinin eridirler. Türk milletinin birlik ve beraberliğini, millî dayanışmayı, el ele tutuşmayı öne çıkarır.
+ Yorum Gönder


dede korkut hikayelerinde türklerin günlük yaşantıları,  dede korkutun günlük yaşantıları,  dede korkut hikayelerinde türklerin yaşantıları