+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Türkiye'de şehirlerin gelişmesi ve sorunları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de şehirlerin gelişmesi ve sorunları
  Türkiye'de şehirlerin gelişmesi ve sorunları konusunda bilgi paylaşabilir misiniz? Türkiyede gelişen şehirlerde ne gibi sorunlar ile karşılaşılır gelişen şehirler hangi sorunlara açıktır bana gelişen şehirler ve yaşadıkları sorunlar konusunda bilgi gerekiyor bana bu konuda bilgi verebilir misiniz. 2. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye'de şehirlerin gelişmesi ve sorunları

  Türkiye'de şehirlerin gelişmesi ve sorunları hakkında bilgi


  Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Dünya ve Çevre için yaşadığımız şehirleri en az düzeyde kirletmenin yollarını bulmak zorundayız. Ülkemizdeki büyük şehirlerin en önemli sekiz çevre sorunu şunlardır:

  MEVZUAT yetersiz ve güncel değil ve BÜROKRASİ fazla, sıkıcı ve caydırıcı.  SU VE ATIK SU (Evsel, tarımsal ve endüstriyel atıklar)  İmarsız, düzensiz ve kontrolsüz yapılaşma.  Su havzalarının korunmasındaki zorluklar.  Yeterli miktar ve kalitede su temini sorunu.  Atık su toplama ve arıtma sorunları.  Yağmur sularının toplanması ve uzaklaştırılması sorunları.  Dere ve nehir yataklarının ve sulak alanların ıslahı.  (İçilebilir ÇEŞME SUYU şişelenmiş PET sulardan 150 kez daha ekonomik ve çevreye çok daha az zarar vermektedir. Doğada zaten temiz olan suyu kirletmeyelim ve verimli kullanalım. Kirletilen suyun kişi başına arıtım maliyeti 40 dolar ve 1 kg kirleticinin uzaklaştırılması için 1 kwh enerji harcanması gerekmektedir. İçme suyunun dezenfek-siyonu sonucunda da bir takım istenmeyen yan ürünler çıkmaktadır).

  KATI VE TEHLİKELİ ATIKLAR (Çöpler, toksik endüstriyel atıklar vs)  Katı ve tehlikeli atık envanterinin olmaması.  Katı ve tehlikeli atık yönetim planı yapılmaması.  Atık toplama problemleri.  Atık taşımadaki sorunlar.  Atık bertaraf yöntemlerinin uygun seçilmemesi.  Büyükşehir ve alt ilçe belediyelerinin iletişim eksiklikleri.  Toplama, aktarma ve taşıma maliyetlerinin yüksekliği.  Tıbbi atık toplanması ve taşınmasındaki zorluklar.  Tıbbi atık bertarafındaki problemler.  (Gözden ırak çöp ve atıklar gönülden ırak kabul edilmemeli, vahşi depolama alanları yerine, sızdırmaz tabanlı çöp depolama alanları inşa edilmelidir).

  HAVA KİRLİLİĞİ (Yakıtlar, yakıcılar, fabrikalar, taşıtlar, enerji santraları vs)  Kalitesiz ve kirleticili yüksek yakıtlardan kaynaklanan problemler.  Yanma verimi düşük eski yakıcıların kullanımı.  Doğru yakma yöntemlerinin kullanılmaması.  Kişilerin bilgisizliği, eğitimsizliği ve konuya önem vermemesi.  Ulaşımda kullanılan taşıtların eskiliği ve bakımlarının zamanında yapılmaması.  Toz oluşturucu işlemlere tedbir getirilmemesi.  (Kaliteli yakıtlar, verimli yakıcılarda bilinçli yakılmalıdır. Yakıcı ve taşıtların yenilenmesi ve bakımları sürekli yapılmalıdır).

  GÜRÜLTKİRLİLİĞİ (İnşaat sektörü, eğlence sektörü, uçaklar, trenler, otomobiller vs)  Taşıt ve makine seçiminde az gürültyapanların tercih edilmemesi.  Halkın bilinçsizliği, dikkatsizliği ve duyarsızlığı.  Ses izolasyonuna önem vermeme.

  KOKU KİRLİLİĞİ (Çöplük yangınları, kağıt fabrikaları, şeker fabrikaları, besihaneler, balıkhaneler ve kesimhaneler vs)  Ölçülmesinin zorluğu  Koku rahatsızlığının kişiden kişiye değişmesi.  Koku kontrolunda ki zorluklar.

  HARFİYAT, MADEN VE İNŞAAT ATIKLARI (İnşaat yapımı ve maden üretimi esnasında çıkan başka yere dökülmesi gereken atıklar)  İnşaat ve madencilerin hafriyat, dekapaj ve üretim atıklarının  fazlalığı.  Atıkların rasgele ve denetimsiz yerlere atılması.  İnşaat ve madencilerin nizama uyma zorlukları.

  İNSAN FAKTÖRÜ  Eğitim ve bilinçlenme eksikliği.  Çevrenin önem ve kıymetini algılama zorluğu.  (Her şeyin başı insan ve onun eğitimine bağlıdır. Çevreye duyarlı ve bilinçli insanlar eğitilerek yetiştirilebilir, Ağaç yaş iken eğildiğinden insanları çocuk iken çevre konusunda eğitmek ve bilinçlendirmemiz gerekmektedir).
 3. Ziyaretçi
  Yüzbinlerce km lik karayolumuz var fakat ısrarla tüm şehir kasaba ve köyler bu yolların dışında sakin diye tabir edilen birbirine kopuk yerlerde kurulmuş.. Madem bu kadar kopuk olacakdı bu kadar yolu niye yapdınız.. Bence tc nin hiç bir yerinde kötü idare sistemi yok.. Sadece büyük ve bağlayıcı anayolların çevresinde şehirleşme yokk.. Bu yüzden her şey zorr oluyoo
 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Ülkemizde gelişen şehirler pek çok sorun yaşamaktadır. Sanayinin geliştiği şehirlerde çevre kirliliği sorunu yaşanmaktadır. Gelişen şehirler çok fazla göç aldıkları için çarpık kentleşmeye neden olmaktadır. Göçler nedeni ile tüketim artmaktadır. Halkın bilinçsizce hareket etmesi pek çok soruna neden olmaktadır.

+ Yorum Gönder


şehirlerin gelişmesi ve sorunları,  şehirlerin gelişme ve sorunları,  şehirlerin gelişimi ve sorunları,  şehirlerin gelişmeleri ve sorunları,  şehirlerin gelişimi,  şehirlerin gelişmesi