+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Osmanlı Devletinin 1 Dünya Savaşında yaptığı savaşlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Devletinin 1 Dünya Savaşında yaptığı savaşlar
  Osmanlı Devletinin 1 Dünya Savaşında yaptığı savaşlar 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı Devletinin 1 Dünya Savaşında yaptığı savaşlar

  Osmanlı Devletinin 1 Dünya Savaşında yaptığı savaşlar

  Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyordu. Son iki savaşta Almanya’dan umduğu desteği bulamayınca İngiltere ve Fransa’ya ittifak teklifinde bulundu. İngiltere, Fransa ise Balkan Savaşı’yla güçsüzlüğü iyice ortaya çıkan ve çıkacak bir savaşta paylaşılması söz konusu olabilecek böyle bir devleti yanlarına almak istemiyorlardı. Ayrıca Boğazlar üzerinde tarihi emelleri olan Rusya’yı da kızdırmak istemiyorlardı. İtilaf Devletleri bu nedenlerle Osmanlı Devleti’nin savaşta tarafsız kalmasını istiyorlardı. Hatta Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi karşılığında kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edebileceklerini bildirdiler.

  Kapitülasyon: Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları

  Osmanlı Devleti’nin Almanya Yanında Savaşa Katılmasının Nedenleri:

  * Osmanlı Devleti’nin diplomatik yalnızlıktan kurtulmak istemesi,

  * Osmanlı yönetimini elinde bulunduran ittihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin Almanların savaşı kazanacağına inanmaları,

  * Almanların da desteği ile yakın zamanda kaybedilen yerleri (Kıbrıs, Mısır, Trablusgarp vb.) geri alma düşüncesi,

  * Almanya desteği ile Rusların Boğazlar üzerindeki isteklerini engelleme isteği.

  Almanların Osmanlı Devleti’ni Savaşa Katmak istemesinin Nedenleri:

  * Osmanlı Devleti savaşa girerse savaşın daha geniş alana yayılacak olması. Rusya’nın Osmanlı Devleti ile savaşmak zorunda kalması ile kuvvetlerinin bir kısmını Osmanlı Devleti için de ayıracak olması, Böylece Almanların Avrupa’daki savaş yükünün hafifleyecek olması,

  * İngiltere ve Fransa’nın Boğazlar yoluyla Rusya ile bağlantısının kopacak olması,

  * Almanların Osmanlı Devletinin ham madde ve insan gücünden yararlanma düşüncesi,

  * Osmanlı Devleti Süveyş Kanalı’nı ele geçirebilirse İngiltere’nin Uzak Doğu’daki sömürgeleriyle bağlantılarının kopacak olması,

  * Osmanlı halifesinin dini gücünü kullanarak İtilaf Devletlerinin sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırma düşüncesi.

  İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenleri Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması imzaladılar. Bu sırada İngiliz donanması önünden kaçan Goeben (Goben) ve Breslau (Breslav) adlı iki Alman gemisi Çanakkale Boğazı’nı geçerek Osmanlı Devleti’ne sığındı. İngiltere bu iki gemiyi istedi. Osmanlı Devleti bu iki gemiyi satın aldığını Osmanlı donanmasına katıldığını bildirdi. Adlarını Yavuz ve Midilli olarak değiştirdi. Bu iki gemi Karadeniz’e açılarak Rus limanlarını topa tuttu. Bu gelişme üzerine itilaf Devletleri de Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Osmanlı Devleti de Birinci Dünya Savaşı’na girmiş oldu.
+ Yorum Gönder


osmanlı devletinin 1. dünya savaşında yaptığı savaşlar,  osmanli devletinin 1.dunya savasinda yaptigi savaslar,  osmanlı devleti 1 dünya savaşında yaptığı savaşlar,  osmanlı devletini 1. dünya savaşında yaptığı savaşlar,  Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında yaptığı savaşları yazınız