+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda İngilizce günlük konuşma cümleleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İngilizce günlük konuşma cümleleri
  Arkadaşlar bizim İngilizce günlük konuşma cümleleri ile ilgili örneklere ve bilgilere ihtiyacımız var. Rica etsek bizlere yardımcı olur musunuz? 2. Asel
  Bayan Üye

  İngilizce günlük konuşma cümleleri

  İngilizce günlük konuşma cümleleri nelerdir  GÜNLÜK HAYAT
  Merhaba. Hello. Hello.
  Günaydın. Good morning. gud morning.
  Tünaydın. Good afternoon. Gud aftırnun.
  İyi günler. Have a nice day. Hev e nays dey.
  İyi akşamlar. Good evening. Gud ivening.
  İyi geceler. Good night. Gud nayt.
  Bir şey değil. You’re welcome. Yur velkam.
  Nasılsınız? How are you? Hav ar yu?
  Sağolun, iyim. Thank you. I’m fine. Tenk yu. Aym fayn.
  Evet. Yes. Yes.
  Hayır. No. No.
  Hanım. Mrs. Missis.
  Bey. Mr. Mister.
  Lütfen. Please. Pliz.
  Affedersiniz. Excuse me. Ekskyuz mi.
  Acıktım. I’m hungry. Aym hangri.
  Susadım. I’m thirsty. Aym törsti.
  Kayboldum. I’m lost. Aym lost.
  Tamam. Ok. Okey.
  Önemli. That’s important Dets importınt
  İmdat. Help! Help.
  Hoş geldiniz. Welcome Velkam.
  Teşekkür ederim. Thank you. Senk yu.
  Allahısmarladık Bye bye. Bay bay..
  Güle güle. Good bye. Gud bay.
  Yine görüşürüz. See you later. Si yu leytı.
  Acele et. Hurry up. Höri ap.
  Anlıyorum. I understand. Ay anderstend.
  Anlamıyorum. I can’t understand. Ay kent anders-tend.
  Biliyorum. I know. Ay nov.
  Bilmiyorum. I don’t know. Ay dont nov.
  İstiyorum. I want. Ay vont.
  İstemiyorum. I don’t want. Ay dont vont.
  Bana yardım edin. Help me. Help mi.
  Dün. Yesterday. Yesterdey..
  Bugün. Today. Tıdey.
  Yarın. Tomorrow. Tumorov.
  Sabah. Morning. Morning.
  Öğle. Afternoon. Afternun.
  Akşam. Evening. İvıning.
  Gece. Night. Nayt.
  Burada. Here. Hiyr.
  Şurada. There. Dher.
  Orada. There. Dher.
  Sağda. On the right. On dı rayt.
  Solda. On the left. On dı left.
  Önde. On the front. On dı front.
  Arkada. At the back. Et dı bek.
  İlerde. Ahead. Ahed.
  Tam karşıda, dosdoğru. straight ahead. Streyt ahed.
  Elimde var. yes, on hand. Yes, on hend.
  Elimde yok. no, not on hand. No, not on hend.
  Merhaba. Hi. Hay.
  Nasılsınız? How are you? Hav ar yu?
  Teşekkür ederim, iyim. Siz nasılsınız ? Thank you, I’m fine. How are you? Senk yu, aym fayn. Hav ar yu?
  Teşekkür ederim. Ben de iyim. Thank you, I’m fine, too. Senk yu, aym fayn, tuu.
  Adınız ne? What’s your name? Vats yur neym?
  Adım Sedat ONAR. Sizin adınız ne? My name is Sedat ONAR. What’s your name? May neym iz Sedat ONAR. Vats yor neym?
  Nerelisiniz? Where are you from? Vher ar yu from?
  Türküm. I’m Turkish. Aym törkiş.
  Türkiyeliyim. I'm from Turkey. Aym from Törki.
  Nerede kalıyorsunuz ? Where are you staying? Vher ar yu steying?
  Dedeman Otel’de kalıyorum. I’m staying at the Dedeman Hotel. Aym steying et de Dedeman hotel.
  Tanıştığımıza memnun oldum Nice to meet you. Nays tu mit yu.
  Ben de memnun oldum Nice to meet you, too. Nays tu mit yu, tu.
  Nasıl yardımcı olabilirim ? Can I help you? Ken ay help yu?
  Buyrun ne istemiştiniz ? What would you like? What vuçyu layk?
  Almanya’dan geliyorum. I’m coming from Germany. Aym kaming from cörmıni.
  İtalya'nım. I’m Italian. Aym itelyen.
  Tabii. It's possible. İts pasibıl.
  Maalesef. Impossible. İmpasibıl.
  Bir evde kalıyorum. I’m staying at a house. Aym steying et e haus.
  Bir pansiyonda kalıyorum. I’m staying at a pension. Aym steying et e penşın.
  Arkadaşımın yanında kalıyorum. I’m staying with my friend. Aym steying vit may frend.
  Mesleğiniz nedir ? What’s your job? Vats yur cob?
  Doktorum. I’m a doctor. Aym e doktır.
  Ne iş yapıyorsunuz? What do you do ? Vat du yu du ?
  Öğretmenim. I’m a teacher. Aym e tiçır.
  Bunun adı ne? What is this? Vat iz diz?
  Bu bir anahtardır. This is a key. Dis iz a ki.
  Bu kim ? Who is this ? Vhu iz dis ?
  Bu Ayşe hanım. This is Mrs. Ayşe. Dis iz mises Ayşe.
  Tuvelet nerede? Where is the toilet? Vher iz de toylet?
  Nereye gidiyorsunuz ? Where are you going ? Vher ar yu going?
  Otele gidiyorum. I’m going to the hotel. Aym going tu de hotel.
  Nereden geliyorsunuz ? Where are you coming from? Vher ar yu koming from?
  İstanbul’dan geliyorum. I’m coming from Istanbul. Aym koming from İstanbul.
  Yakında bir lokanta var mı? Is there a restaurant near here? iz dher e restorınt nir hir?
  Evet karşıda bir tane var. Yes there is one across the street. Yes dher iz van ıkras dı strit.
  Burada ucuz bir otel var mı? Is there a cheap hotel here? İz dher e çip hotel hiir?
  Pahalı. Expensive. Ekspensiv.
  Ucuz. Inexpensive. İnezpensiv.
  Tren ne zaman kalkıyor? When is the train leaving? Vhen iz dı treyn liyving?
  Şehir merkezine nasıl gidebilirim? How can I go to the town centre? Hav ken ay go tu dı tawn senter?
  Dosdoğru gidiniz. Go straight ahead. Go streyt ıhed.
  Hangi otobüs Taksim’e gider? Which bus goes to Taksim? Viç bas gouz tu Taksim?
  87 nolu otobüs Taksim’e gider. Bus number 87. Bas namber 87.
  Biraz İtalyanca biliyorum. I know a little Italian. Ay nov e lidıl itali-yen.
  Lütfen kelimeyi sözlükte gösterin. Please show me the word in the dictionary. Pliz şov mi dı vörd in dı dikşı-neriy.
  Lütfen daha ya-vaş konuşun.İyi anlamıyorum. Please speak a little slower. I can’t understand. Pliz spik e lidıl slover. Ay kent andırstend.
  Bir dakika, sözlüğe bakayım. One minute, let me look up the word in the dictionary. Van minıt, let mi luk ap dı vörd in dı dikşıneriy
  Lütfen bana yardım edebilir misiniz? Can you please help me? Ken yu pliz help mi?
  Lütfen bana istasyonu tarif edebilirmisiniz? Can you please show me the way to the station ? Ken yu pliz şov mi dı vey tu dı steyşın ?
  Bazı yollar trafiği açık bazıları kapalı. Some roads are open for traffic some are not. Sam rouds ar opın for trefik sam ar nat.
  İstanbul yolu açık mı? Is the road to İstanbul available İz dı roud tu İs-tanbul aveylıbıl?
  Hayır kar yü-zünden kapalı. No its blocked because of snow. No its blakıd bikoz of snouv.
  Dolu yağıyor. It hails. it heyls.
  Kar zincirleri gerekli. You need snow chains. Yu nid snouv ceynz.
  Yollar buz tutmuş. The roads are icy. Dı rouds ar aysi.
  Yağmur yağcak. It is going to rain İt iz going tu reyn
  Pasaportunuz lütfen! Passport please! Pesport pliyz!
  Buyrun pasaportum. Here is my pass-port. Hiyr iz may pes-port.
  Vizeniz var mı? Do you have a visa? Du yu hev e visa?
  Evet var. Yes I do. Yes ay du.
  Türkiye’ye niçin geldiniz? Why did you come to Türkiye? Vay did yu kam tu Türkiye ?
  Tatilimi burada geçirmek için. To spend my holiday. Tu spend may holidey.
  Vizem yok. I don’t have a visa. Ay dont hev e visa.
  Vizemi buradan alabilir miyim ? Can I get a visa here? Ken ay get e visa hiyr?
  Konsolosluğu-muza telefon edebilir miyim? Can I telephone my embassy? Ken ay telefoun may embısi?
  Transit yolcuyum. I’m a transit passenger. Aym e trensit pesencır.
  Burada bir gün kalacağım. I’m going to stay here for one day. Aym going tu stey hiyr for van dey.
  Gümrüğe tabi eşyanız var mı? Do you have any-thing to declare? Du yu hev eniting tu dikleyır?
  Nerede para bozdurabilirim? Where can I exchange money? Vher ken ay eks-çeync maney?
  Burada bir exchange bürosu var. Here is an exchange office. Hiyr iz en eksçeync ofis.
  Ne bozdura-caksınız? What currency do you want to exchange? Vhat körensi du yu vant tu eksçeync?
  Mark bozdur-mak istiyorum. I want to exchange Mark. Ay want tu eksçeync Mark.
  Kaç mark bozdurmak istiyorsunuz? How much Mark do you want to ex-change? Hav maç mark du yu vant tu eksçeync?
  Bu adrese git-mek istiyorum. I want to go to this address. Ay want tu go tu dis adres.
  Sheraton Hotel’e gitmek istiyorum. I want to go to the Sheraton Hotel. Ay vant tu go tu dı Şerıtın hotel.
  Marmaris’e git-mek istiyorum. I want to go to Marmaris. Ay want tu go tu Marmaris.
  Tren istasyonu-na gitmek istiyorum. I want to go to the train station. Ay vant to go to dı treyn steyşın.
  Tuvalet nerede? Where’s the toilet? Vheres dı toilet?
  Kimliğiniz lütfen. Your id please. Ur aydı pliyz
  İyi yolculuklar. Have a nice journey. Hev e nays cörney
  Lütfen bir broşür verir misiniz? Can you give me a booklet? Ken yu giv mi e buklet?
  Bavulumu bulamıyorum. I can’t find my baggage. Ay kent faynd may begıç.
  Kayıp eşya için nereye baş-vurmalıyım? Where can I apply for lost things? Vher ken ay eplay for lost tingz?
  Otobüs durağı nerede? Where’s the bus stop? Vhers dı bas stop?
  Otel adresim budur. This is my hotel address. Dis iz may hotel adres.
  Sola dönünüz. Turn left. Törn left.
  En kestirme yol burası. This is the shortcut. Dis iz dı şortkat.
  Üçüncü caddeden sola dönünüz. Turn left at the third street. Törn left et dı törd striyt.
  Biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz. Walk a little, then turn right. Volk a lıdıl then törn rayt.
  prüden geçince sağa dönünüz. After crossing the bridge turn right. Aftır krosing dı briç törn rayt.
  Sonra bir daha sorunuz. Later ask again. Leyter ask ıgen.
  Oraya otobüsle gidebilirsiniz. You can go there by bus. Yu ken go dher bay bas.
  Karşıda. It’s across the street. İts ıkras dı striyt.
  Üçüncü sokak. The third street. Dı törd striyt.
  Birinci cadde. The first street. Dı först striyt.
  Çok yakın. It’s very near. İts veri niyr.
  Meydan. Square. Sıkueyr.
  Üçüncü bina. The third building. Dı törd bilding.
  Biraz uzak. It’s a little far. İts e lıdıl far.
  Sultanahmet’e ne taraftan gidebiliriz? How can I go to Sultanahmet? Hauv ken ay go tu Sultanahmet?
  Lütfen bana haritada yolu gösterirmisiniz? Can you show me the way on the map? Ken yu şov mi dı vey on dı mep?
  Şile buraya ne kadar uzakta? How far is Şile from here? Hauv far iz Şile from hiyr?
  Afedersiniz, Ayasofya’ya gi-den yol bu mu? Excuse me, is this the way to Ayasofya? Ekskyuz mi, iz dis dı vey tu Ayasofya?
  Bu yol tek yönlü mü? Is this a one way street? İz dis e van vey striyt?
  Doğru yolda mıyım? Am I on the right way? Em ay on dı rayt vey?
  İzmit’e giden yola nasıl çıkabilirim? How can I get to the road to İzmit? Hav ken ay ken get tu dı roud to İzmit?
  Sakarya’ya kadar dosdoğru gidin. Go straight ahead until Sakarya. Go treyt ıhed antil Sakarya.
  Yüz metre ilerden sola dönün. Turn left after 100 meters. Törn left aftır a handret mitırs.
  Yanlış yolda-sınız, sekiz kilometre kadar geri gidin. You are on the wrong way, go back for 8 km. Yu ar on dı vrong vey, go bek for eyt kilomitırs.
  Hız sınırını aştınız. You exceeded the speed limit. Yu eksiydıd dı spiyd limit.
  Çok hızlı sürüyorsunuz. You are driving too fast. Yu ar drayving tu fast.
  Ehliyetiniz lütfen. Driving license please. Drayving laysens pliz.
  Bu bölgenin yol haritası var mı? Do you have a map of this area? Du yu hev e mep of dis eyreya?
  Nerede bulabilirim? Where can I find ? Ver ken ay faynd?
  Bana fazla pahalı olmayan bir . önerebilir misiniz ? Could you recommend a reasonable..? Kuc yu rikım-mend e riyzını-bıl..?
  Buraya ne ka-dar uzaklıkta ? How far is it ? Hav far iz it?
  Oraya nasıl giderim ? How do I get there? Hav du ay get der?
  En yakın.? The closest.? Dı cılosızst?
  Fotoğrafçı The photographer / camerashop Dı fıtagrıfır / kımeraşop
  Kitapçı. The bookshop. Dı bukşop.
  Kütüphane. The library. Dı lilaybreri
  Gazete bayisi. The newstand. Dı nüvstend.
  Seyahat acentası. The travel agency. Dı trevıl ecınsi.
  Banka. The bank. Dı benk.
  Karakol. The police station. Dı polis steyşın.
  Postahane. The post office. Dı post ofis.
  Doktor. The doctor Dı daktır.
  Ezcane. The hemist / drugstore. Dı hemist / dragstor.
  Hastane. The hospital. Dı haspitıl.
  Çiçekçi. The florist. Dı florist.
  Kasap . The butcher. Dı batçır.
  Ekmekçi. The baker. Dı beykır.
  Fırın. The pastry / cake shop Dı pastri / keyk
  Bakkal. The grocery / food store Dı grosıri/fud stor.
  Süpermarket The supermarket Dı süpırmarkıt.
  Kuru temizlemeci. The laundry. Dı laundri.
  Çamaşırhane The laundrette Dı laundreyt.
  Ayakkabı tamircisi. The shoerepairer. Dı şu ripayrır.
  Elektrikçi. The electrician Dı elektrişın.
  Benzin istasyonu. The petrol filling station. Dı petrıl filing steyşın.
  Sanat galerisi. The art gallery. Dı ert galıri.
  Antikacı. The antique shop. The antik şop.
  Kuyumcu. The jeweller. Dı cuvılri.
  Güzellik salonu The beauty salon. Dı biyuti selın.
  Kuaför. The hairdresser . Dı heyirdressır
  Mağaza. The store/ shop Dı.. stor / şap.
  Ayakkabı. Shoe. Şu.
  Ayakkabı mağazası Shoeshop. Şuşap.
  Hediyelik eşya mağazası Souvenir shop. Suveynırşap.
  Yardım edebilir miyim ? Can I help you? Ken ay help yu?
  Size yardım edebilir miyim ? Can I help you? Ken ay help yu?
  Mobilya. Furniture. Förniçır.
  Giyecek / çamaşır Clothing. Klading.
  Hafif Light Layt
  Koyu Dark Dark
  Büyük Big Big
  Küçük Small Smol
  Ağır Heavy Hevi
  Bu çok dar / geniş It’s too tight / lose İts tu tayt / luz
  Nereye ödemeliyim? Where do I pay? Ver du ay pey?
  Nakit ödeyebilir miyim ? Can I pay cash ? Ken ay pey keş?
  Bedeni uydu mu? Does it fit / is it your size? Daz it fir / iz it yor sayz ?
  Koyu Dark Dark
  Açık Light Layt
  Mavi Blue Bulu
  Beyaz White Vayt
  Kırmızı Red Red
  Sarı Yellow Yelov
  Yeşil Green Grin
  Turuncu Orange Orınç
  Gri Grey Griy
  Siyah Black Bilek
  Lacivert Navy blue Nevi bulu
  Mor Purple Pörpıl
  Kahverengi Brown Bravn
  Pembe Pink Pink
  Bej Beilge Belj
  Fildişi Ivory. Ayvöri
  En yakın kitapçı nerede? Where’s the nearest bookshop? Ver iz dı niyrıst bukşap?
  En yakın gazete bayi nerede? The nearest newstand? Dı niyrıst nevs-tend?
  Portakal Oranges Orıncıs.
  Muz Bananas Beneynas.
  Salatalık Cucumber Kukımbır
  Limon Lemons Leymons
  Elma Apples Epıls.
  Domates Tomatoes Domeytos.
  Patates Potatoes Pıteytos
  Yağ Butter Battır.
  Çikolata Chocolate Çaklıt.
  Şekerleme Sweets Svits.
  Ekmek Bread Bred.
  Sandviç Sandwiches Sandviç.
  Patates kızartması French fries Frenç frayz.
  Peynir Cheese Ciyz.
  Dondurma Ice cream Ays krim
  Kahve Coffee Kafi.
  Süt Milk Milk.
  Hamburger Hamburgers Hambugırs.
  Salam Salami Slaymi.
  Sosis Sausage Susıç
  Çay Tea Ti.
  Şeker Sugar Şugır.
  Peçete Napkins (paper) Nepkins.
  Şişe Bottle Batıl.
  Bir paket sigara A packet of cigarettes E pekıt ıv sigı-rets.
  Filtreli sigaralar Filter tipped cigarettes Filtır tipd sigırets.
  Filtresiz Without filter Vithavt filtır.
  Uzun sigara King size King sayz.
  Uzun Long Long
  Kısa sigara Light-mild Layt mild.
  Kısa Short Şort
  Sakız Chewing / bubble gum Şeving / babıl gam.
  Sigara alır mısınız ? A cigarette? E sigıret?
  En yakın ben-zin istasyonu nerede? Where’s the cols-est petrol station? Vers dı kosıst pıtrol steyşın?
  On beş litre normal / süper benzin istiyorum Give me fifteen litres of regular / premium (super) Giv mi fiftin litırs ıv regilır / premyum. (sapır)
  Depoyu doldurun Full, please Ful, pliyz.
  Yağ ve su seviyesini / aküyü / frenleri / hidroliği kontrol edermisiniz ? Check the oil and the water / the battery / the brakes / the brake fluid? Çek dı oyil end dı wotır / dı betıri / dı breyks / dı breyk flid?
  Bu patlak lastiği tamir eder misiniz ? Can you fix this flat tyre ? Ken yu fiks dis flet tayır ?
  Lastiği değiştirir misiniz lütfen ? Would you change this tyre. Please ? Wuç yu çeynç dis tayır pliyz?
  Sorun nedir ? What is the problem ? Vat iz dı prablım?
  Çalışmıyor. It won’t start. İt vont start.
  Akü bitmiş. The battery is flat. Dı betıri iz flet.
  Motor hararet yapmış. The engine is overheating Dı enciyn iz ovır hıyting.
  Benzin bitti I’ve run out of petrol Ayv ran ovt ıv petrıl.
  Bana yardım edebilirmisiniz? Can I help me? Ken ay help mi?
  Özür dilerim, arabam bozul-du telefonunu-zu kullanabilir miyim lütfen? Excuse me, my car has broken down. May I use your phone ? Eksiyuz mi, may kar hez brokın davn. Mey ay yuz yor fon?
  Bir tamirci gönderebilir misiniz? Can you send a mechanic ? Ken yu send e mekanik ?
  Ne kadar sürer? How long will it take? Hav long vil it teyk?
  Işıklar The lights Dı layts.
  Marş The starter Dı startır.
  Vites kutusu The gear box Dı gir baks.
  Karbüratör The carburettor Dı karbıreytır.
  Dinamo The dynamo Dı daynimo.
  Direksiyon The steering Dı stiring.
  Frenler The brakes Dı breyks.
  Debriyaj The clutch Dı kılac.
  Elektrik tertibatı The wiring Dı vayring.
  Yağ basıncı The oil pressure Dı oyil prejur.
  Soğutma The cooling system Dı kuling siystım.
  Aktarma
  The transmission. Dı trensmişın.
  Yarım saat / bir saat içinde geliyorum. I’ll be back in thirty minutes / one hour. Ayl bi bek in törti münits / van havur.
  Hemen yapa-bilir misiniz ? Can you do it now? Ken yu du it nav?
  Neden yapamazsınız? Why can’t you do it? Vay kent yu du it?
  Gerekli yedek parçalar sizde var mı ? Do you keep the spare parts in stock? Do yu kip dı sıpeyr parts in stak?
  Hayır arabayı bu halde kesinlikle kulla-namazsınız. No, you can’t drive this car in this condition. Nov, yu kent dryv dis kar in dis kıdiyşın.
  Her şey tamir edildi mi? Is everything repaired? İz evrıting ripayrd?
  Ne kadara mal olacak How much will that be? Hav maç vil det bi?
  Postanenin ne tarafta olduğunu söyleyin lütfen Tell me where the post office is. Please. Tel mi ver dı post ofis iz,pliyz.
  Buralarda bir telefon var mı ? Is there a telep-hone near here? İz der e telıfon niyır hiyır?
  Telefonunuzu kullanabilir miyim? Can I use your phone? Ken ay yuz yor fon?
  Telefon kartı istiyorum I’d like a phone card / telecard. Ayd layk e fon kard / telıkard.
  Benim için bu numarayı ara-yabilir misiniz? Could you call this number for me, please? Kuç yu kol dis nambır for mi, pliyz?
  Telefon rehberiniz var mı? Do you have a directory / a phone book ? Du yu hev e direktori / e fon buk?
  Numarayı çevirin. Dial the number. Dayl dı nambır.
  Alo ben Hello, this is Hılo, dis iz
  Hangi numa-rayı aradınız? What number did you call? Vat nambır did yu kol?
  Üzgünüm, yanlış numara Sorry.wrong number. Sori, rong nambır.
  . ile konuş-mak istiyorum. I’d like to speak to Ayd layk tu spik tu
  Bana yı vere-bilir misiniz? Could you put me through to ? Kuç yu put mi turuğ tu..?
  Kim arıyor? Who's calling? Hu iz koling?
  Ayrılmayın Hold the line Hold dı layn.
  Şu anda burada değil. He isn’t in at the moment. He izn't in et dı momınt.
  Lütfen aradı-ğımı söyleyin. Adım. Please tell him that I called. My name is . Pliyz tel him det ay kolıd. May neym iz
  Beni aramasını söyler misiniz ? Please ask him to call me back Pliyz esk him tu kol mi beck.
  Sizi arıyorlar A call for you E kol for yu.
  İşte numaram. Here’s my number. Hiyırs may nambır.
  Çok yavaş tekrarlar mısınız ? Can you repeat that very slowly. Please ? Ken yu rıpiyt det veri slovli , pliyz?
  Dolar bozdur-mak istiyorum I want to change some dollars Ay vont tu çeynç sam dalırs.
  Kredi kartım-dan para çekmek istiyorum I’d like to use my credit card to withdraw some cash. Ayd layk tu yuz may kredit kard tu witdraw sam keş.
  Kimlik göstereyim mi? Do you need some Identification? Du yu nid sam aydentifikeyşın?
  Para çekmek Withdrawal Vitdrovıl.
  Makbuz A receipt E rısipt.
  Polis Police Polis.
  İtfaiye Fire brigade Fayr brigeyd.
  Nöbetçi doktor. Doctor on duty. Daktır on dyuti.
  Acil durumlar Emergencies İmörcınsi.
  Konsolosluklar Consulates Konsuleyts.
  Büyükelçilikler Embassies Embessiyiz.
  Havayolu Airport Eyirpırt.
  Yılbaşı New year’s day Niüv years dey.
  Noel Christmas day Cristmıs dey.
  Milli bayram National day. Neyşınıl dey.
  Kuzey North Nort.
  Güney South Sovth.
  Doğu East İst.
  Batı West Vest.
  Neresi? Where? Ver?
  Dümdüz ileri Straight ahead. Streyt ıhed.
  Ön In front İn front.
  Arka Behind / at the back Bihaynd/ et dı bek.
  Solda On the left An dı left.
  Sağda On the right An dı rayt.
  Karşısında Opposite Apızıt.
  Yanında Next to/beside Nekst tu / bisayd.
  Ters yönde In the opposed direction. İn dı apızıt direkşın.
  Tam burası It’s right here İts rayt hiyır.
  Oralar It’s over there İts ovır der.
  İleride It’s after / further / later. İts eftır/fördır/ leytır.
  Yanlış yoldasınız. It’s the wrong way / you are going the wrong way İts dı rong wey / yu ar going dı rong wey.
  Geri dön Go back Go bek.
  İlk / ikinci ışıklara kadar gidin Follow the road to the first traffic lights. Fallov dı rod tu dı först trefik layts.
  Işıklardan sola girin Turn left at the traffic lights Törn left et dı trefik layts.
  Bir sonraki köşeden sağa dönün. Turn right at the next corner. Törn rayt et dı nekst kornır.
  yolunu takip edin Follow the road to.. Fallov dı rod tu..
  Dikkat tehlike Watch out/ danger Vaç avt/ dencır.
  Ölüm tehlikesi Deadly danger Dedli dencır.
  Park yasağı No parking No parking.
  Tek yön One way only / no entry Van vey onli / no entri.
  Sigara yasağı No smoking No smoking.
  Self servis / Buyrun Help yourself Help yor self.
  Danışmaya müracaat edin Check with reception Çek vit risepşın.
  Sıraya girin Get in line. Ged in layn.
  Form doldurmak Fill in the form Fil in dı form.
  Rahatsız etmeyin Do not disturb Du nat distörb.
  Girmek yasak No way . No vey.
  Meşgul / boş Engaged-busy / free / open Enceyct / bizi / fri / opın.
  Özel Private Prayvıt.
  Avlanmak yasak No hunting No hanting.
  Yavaşlayın Slow down Slov davn.
  Dokunmayın Do not touch Du nat taç.
  Farlarınızı yakın Turn your headlights Törn yor hidlayts.
  SEYAHAT

  Ne ile seyahati tercih ediyorsunuz? How would you like to travel? Hav vuç yu layk tu trevıl?
  Uçakla. By plane. Bay pleyn.
  Charter uçuşla. By charter flight. Bay cartır fılayt.
  Trenle. By train. Bay treyn.
  Otobüsle. By coach / bus. Bay kovç/bas.
  Karar verme-den önce bir karşılaştırma yapsam iyi olur. I'd like to compere things before ma-king up my mind. Ayd layk tu kım-per tings bifor meyking ap may maynd.
  Ulaşım ve konaklama da dahil mi? Transport and accommodation included? Trenspırt end ekommedeyşın inkludıd?
  Orada araba kiralayabilir miyim? Can you rent a car there? Cen yu rent e kar ter?
  Havaalanına ulaşım da ücre-te dahil mi? Is transport to the airport included? İz trenspırt tu dı ayirport inkludıd?
  Hayır, kendi imkanlarınızla gelmeniz gerekiyor. No, you get there by your own means. No, yu get der bay yor own mins.
  Havaalanında ulaşım imkanları nasıl? Is the airport well served? İz dı ayirport vel sörvd?
  Otobüs, tren, metro veya taksiyle gidebi-lirsiniz. There is a bus service, two train / underground stations and taxis. Der iz e bas sör-vis, tu treyn / an-dırgrond steyşıns end teksis.
  Tahminen ne kadar tutar? What's the average fare? Vats dı evırıç feyr?
  Yaklaşık.. dolar About . dollars. Ibavt dalırs.
  Öğrenci indirimi var mı? Is there a student rate discount? İz der e sütidınt reyt diskaunt?
  Öğrenci kimliği yanınızdaysa elbette var. Only, if you have your card with you. Onli, if yu hev yor kard vit yu.
  Hangi havayolu şirketi? Which airline? Viç ayirlayn?
  Buyrun biletim ve bagajım. Here is my ticket and my luggage. Hiyır iz may tikıt end may lagıç.
  Birlikte seyahat ediyoruz. We are all tra-velling together. Vi ar ol travıling tugedır.
  Pasaport kontrolü nerede yapılıyor? Where is passport control? Ver iz pesport kıntrol?
  Ayrıca para ödemem gerekiyor mu? Do I have to pay a surcharge? Du ay hev tu pey e sörcarç?
  Sadece el çantam var. I'm only carrying my hand luggage. Aym onli kerıying may hend lagıç.
  Uçak ne zaman kalkıyor? What time do we board take off? Vat taym du ve bord teyk off?
  Uçağı kaçırdım. I have missed my flight. Ay hev misıd may fılayt.
  Bir sonraki uçağa mutlaka binmeliyim, çok önemli görüş-melerim var. I have to be on the next flight, I have commitments. Ay hev tu bi on dı nekst fılayt ay hev cımmitmınts.
  Fırtına yüzünden uçuş ertelendi. The flight has been cancelled because of the storm. Dı flayt hez bin kensıld bikoz ov dı storm.
  Kötü hava koşulları yüzünden. due to adverse weather conditions. dü tu ıdvörs vedır kındiyşıns.
  Buralarda bar var mı? Is there a bar here? İz der e bar hiir?
  Kayıp eşya bürosu nerede? Where's the lost property office? Ver iz dı lost properti ofis?
  .uçağı geldi mi? Has the flight from arrived? Hez dı flayt from ırrayvd?
  Gümrük ne tarafta? Where is the customs? Ver iz dı kastıms?
  Yanlışlık olmuş özür dilerim. I made a mistake, sorry. Ay meyd e misteyk, sori.
  Sigara ve parfüm alacaktım. I'd like to buy some cigarettes, and some perfume. Ayd layk tu bay sam sigırets end sam parfüm.
  Ne kadar ödüyorum? How much do I owe you? Hav mac du ay ow yu?
  Sorun nedir? What's going on? Vats going on?
  Hava nasıl? What's weather like? Vats vedır layk?
  Çok naziksiniz. You're so polite. Yor so pılayt.
  Birlikte bir şey-ler içelim mi? What about getting a drink together? Vat ıbavt geting e drink tugedır?
  Merdivenden / asansörden çıkın. Take the stairs / lift. Teyk dı sters/lift.
  Bagajımı kaybettim. I have lost my lug-gage. Ay hev lost may lagıç.
  Valizlerinizi tarif eder misiniz? Describe your luggage please? Deskırayb yor lugıç pliz?
  Deri, üstten fermuarlı. Leather, with zips on. Ledır vit zips on.
  Büyük sırt çantası. It's a large rucksack. İts a larj rıksek.
  Biraz yavaş konuşabilir misiniz sizi anlamıyorum. Speak slowly. I don't follow you. Spik slovli. Ay dont folov yu.
  Taksi durağı nerede? Where is the taxi rank? Ver iz dı teksi renk?
  Bir taksi çağırabilir misiniz ? Would you call a cab ? Vuç yu kal e keb?
  Çıkış nerede? Where is the exit? Ver iz dı egzist?
  Ne kadar? How much is it? Hav maç iz it?
  Yalnızca gidiş bileti alacaktım. A single / one way ticket please. E singıl / van vey tikıt pliiz.
  İndirim kartım var. I have a rail pass. Ay hev e reyıl pes.
  Nereye gidecektiniz ? Where do you wish to go? Ver du yu viş tu go?
  Hangi trenle? By which train? Bay viç treyn?
  Treniniz 8 nci perondan kalkacak. Your train will be departing from platform 8. Yor teyn vil bi dıparting from 8.
  Kaç çocuk var? How many children are there? Hav meniy çildrın ar there?
  2 büyük, 4 de çocuk var. Two adults and four children. Tuv edılts end for cıldrın.
  Sayıları bilmi-yorum yazabilir misiniz? I don't understand figures could you write them down? Ay dont andırs-tend fijurs kuç yu rayt dem davn?
  Tren nereden kalkıyor? Where does the train leave from? Ver daz dı treyn liv from?
  garı, 7 nci perondan kalkıyor. The train leaves from station, platform 7. Dı treyn livs from, platfırm 7.
  Umarım yetişiriz. I hope we will be on time. Ay hop vi vil bi on time.
  Bekleme salonu The waiting lounge Dı veyting lonj.
  Tuvalet The restrooms. Dı retrums.
  Özür dilerim pardon. Excuse me,pardon İksiyuzmi. I'm sorry.
  ..den geliyorum. I'm coming from Aym kaming from.
  Arabadan iner misiniz ? Get out of the car? Get avt ov dı kar?
  Evraklarınız lütfen. Your papers please. Yor peypırs pliz.
  Süresi dolmuş. It's no longer valid. İts no longır velid.
  Yaşınız tutmuyor. You're under age. Yor andır eyç.
  Ne kadar kalacaksınız? How long do you intend to stay? Hav long du yu intend to stey?
  Bir hafta. One week. Van viyk.
  Bir hafta sonu. A weekend. E wikend.
  Bir ay. One month. Van month.
  Birkaç gün. A few days. E fev deys.
  Nerede kalacaksınız? Where will you stay? Ver vil yu stey?
  Otelde. At a hotel. At e hotıl.
  Seyahat ama-cınız nedir? What's the pur-pose of your visit? Vats dı pörpıs ov yor visit?
  İş. Business. Biznıs.
  Tatil. Holiday. Halidey.
  Arkadaş ziyareti. Visiting friends. Visiting firends.
  Turizm. Tourism. Turism.
  Eğitim. Education. Ecukeyşın.
  Dilimizi konuşabiliyor musunuz ? Can you speak our language? Ken yu spik aur lengüç?
  Biraz. A little. E lidıl.
  Ne kadar paranız var? How much money do you have? Hav maç mani du yu hev?
  Çantanızda ne var ? What's in the bag? Vats in dı beg?
  Bu kutunun içinde ne var ? What's in this box? Vats in dis baks?

  Bana ziyaret edebileceğim birkaç yer öne-rebilir misin? Could you suggest any places of interest? Kuç yu saccest eny pleysıs ov intırest ?
  Harabeler. The ruins. Dı ruyins.
  Saray. The palace. Dı pelıs.
  Yer altı mezarı. The catacombs. Dı ketıkomps.
  Şehir merkezi. The town centre. Dı tavn sentır.
  Mezarlık. The cemetery. Dı semıtıri.
  Kilise. The church. Dı çörç.
  Sergi. The exhibition. Dı eksibiyşın.
  Kale. The fortress. Dı fortrıs.
  Alışveriş merkezi. The department stores. Dı departmınt stors.
  Mağara The cave. Dı keyv.
  Göl. The lake. Dı leyk.
  Rıhtım. The docks. Dı doks.
  Anıt. The monument. Dı monumınt.
  Cami. The mosque. The moskü.
  Müze. The museum. Dı müzüyum.
  Park. The park. Dı perk.
  Liman. The port. Dı port.
  Meydan. The square. Dı suguer.
  Tapınak The temple Dı tempıl.
  Kabir. The tomb. Dı tomp.
  Kule The tower. Dı tavır.
  Neler yapmaktan hoşlanırsınız ? What do you like doing? Vat du yu layk duing?
  den hoşlanırım. I'm interested in Aym intırestıd in..
  Resim. Painting. Peynting.
  Mimarlık. Architecture. Arkitekçır.
  Sanatın her dalından. Art as a whole. Art ez e hol.
  Tarih. History. Histori.
  Coğrafya. Geography Coğrafi.
  Doğa. Nature. Neycır.
  İnsanlar. People. Piypıl.
  Sosyoloji. Sociological issues. Soşılocikıl isuus.
  Nüfus bilim. Demography. Demografi.
  Politika. Political issues. Politikıl issuus.
  Spor Sports. Sports.
  El sanatları. Hand crafts. Hendkrafts.
  Av. Hunting. Hanting.
  Vahşi yaşam. Wild life. Vild layf.
  Farklı kültürler. Different cultures. Difrınt kalcırs.
  Bilim. Sciences. Sayns.
  Geziler düzenliyor musunuz ? Are there any excursions ? Ar der eni eksorşıns ?
  Turistlerin akın etmediği yerlere girmek istiyorum. I want to get away from the tourist areas. Ay vant tu ged ıvey from dı torist areyas.
  Önerebilece-ğiniz 3 günlük turunuz var mı? Could you advise us on a three day tour? Kuç yu ıdvays as on e tri day tur?
  Fotoğraf çekmek serbest mi? Are cameras allowed? Ar kımeras allovd?
  Buranın en popüler disko-arı hangileri? Which are the la-test trendy discos? Viç ar dı leytıst trendi diskos?
  Spor yapmak istiyorum hangi tesisler var? I practise sports. What training facilities are there? Ay prektıs sports. Vat treyning fesılitiis ar der?
  Otobüsler gece de işliyor mu? Do buses run all night? Du basız ran ol nayt?
  Bana bir araba kiralama şirketi önerebilirmisin? Could you suggest rent a car company? Kuç yu saccest e kar rentıl kampıni?
  Plajlar buraya uzak mı? Are the beaches far from here? Ar dı bicız far from hiyır?
  Otobüs durağı nerede? Where is the bus stop? Ver iz dı bas stap?
  Otobüs şehir merkezinden geçiyor mu? Is this the bus to the town centre? İz dis dı bas tu dı tavn sentır?
  Ne kadar ? How much is it? Hav maç iz it?
  Nerede satılıyor ? Where do you get them? Ver du yu get dem?
  gitmem için hangi durakta inmem gerekiyor? When do I get off for? Ven du ay get ov for?
  Üçüncü durakta ineceksiniz. Get off at the third stop? Get ov et dı törd stap.
  İlk otobüs kaçta? What time is the first bus? Vat taym iz dı först bas?
  Son otobüs kaçta? And the last bus? End dı lest bas?
  Bu otobüs.. 'dan geçiyor mu? Is this the right bus to? İz dis dı rayt bas tu..?
  İneceğim yerde bana haber ve-rebilirmisiniz? Can you tell when I have to get off? Ken yu tel ven ay hev tu get ov?
  Şu adrese gideceğim. This address is where I'm going Dis ıdres iz ver aym going
  Hemen dönerim. I will be right back. Ay vil bi rayt bek.
  Biletiniz nerede? Where is your ticket ? Ver iz yor tikıt?
  Atmışım. I have thrown it away. Ay hev trovn it ıvey.
  Saklamam gerektiğini bilmiyordum. I didn't know I had to keep it. Ay didınt nov ay hed tu keip it.
  Ne oluyor? What's wrong? Vats rong?
  Neden duruyoruz? Why is the stooping ? Vay iz dı stoping?
  Yanınıza otura-bilir miyim? May I sit beside you? Mey ay sit bisayd you?
  Şurada yazan adrese gitmek istiyorum. Nerede inmem gerekir? I'm going to this address; can you read it and tell me where to get off? Aym going tu dis ıdres; ken yu riıd it end tel me ver tu get ov?
  Güzergahı hari-tada göstere-bilir misiniz? Can you show me the road on the map? Ken yu şov me dı rod on dı mep?
  Nerede bisiklet kiralanıyor ? Where can bikes be hired? Ver ken bi bayks bi hayırd?
  Araba kirala-mak istiyorum. I'd like a car. Ayd layk e kar.
  Küçük bir araba. A small car. E smol kar.
  Ortalama bir araba. A medium size. E midiyum sayz.
  Büyük bir araba. A large car. E larj kar.
  Günlük tarife nedir ? How much do you charge per days? Hav maç du yu şarj pör dey?
  Burayı imzalayın. Sign here, please. Sayn hiır pliyz.
  ..'e nasıl gidebilirim ? Could you tell me the way to? Kuç yu tel mi dı vey tu?
  Şu harita üze-rinde nerede olduğumu gös-terebilirmisiniz? Can you show me on this map where I am? Ken yu şov mi on dis mep ver ay em?
  buraya ne ka-dar uzaklıkta? How far is from here? Hav far iz from hiyır?
  Yanlış yoldasınız. You are on the wrong road. Yu ar on dı rong rovd.
  Buralarda ucuza kalabileceğimiz bir yer var mı? Can we find cheap accommodation around here? Ken vi faynd çip ekkomodeyşın ıraund hiyır?
  Dümdüz devam edin. Go straight away. Go sıtreyt ıvey.
  Yokuşun sonunda solda. Down there, on the left. Davn der, on dı left.
  Sağda. On the right. On dı rayt.
  Trafik ışıkla-rından sağa / sola dönün. Turn left/ right at the traffic lights. Törn left/rayt et dı trefik layts.
  Pardon buraya park edebilir miyim? Excuse me, can I park here? Eksiyuz mi, ken ay park hiyır?
  Arabamız bozuldu. Our car has broken down. Aur kar hez brokın davn.
  Kaybolduk. We are lost. Vi ar lost.
  Burada bekleyin yardım getireceğim. Wait here, I will get some help. Veyt hiyır, ay vil get sam help.
  Arabayla / yürüyerek ne kadar zamanda varırız. How long will the drive / walk be? Hav long vil dı dırayv / volk bi?
  KONAKLAMA

  Formu doldurun. Fill in the form please Fill in dı form pliz
  Burayı imzalayın. Sign here please. Sayn hiyır pliyz.
  Boş odanız var mı? Do you have a room? Du yu hev e rum?
  İki kişilik odamız kaldı Yes, double only Yes, dabıl onli.
  Ne kadar kalacaksınız ? How long will you stay? Hav long vil yu stey?
  Yalnızca bir gece. Overnight. Ovırnayt.
  Kesin bilmiyorum. I don't know yet. Ay dont nov yet.
  Fiyat nedir ? What's the price? Vats dı prays?
  Tek kişilik oda ne kadar ? How much is a single? Hav maç iz e singıl?
  Çift kişilik oda ne kadar? How much is a double? Hav maç iz e dabıl?
  Kahvaltı dahil mi? With breakfast included? Vit brekfıst inkludıd?
  Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Can we pay by credit card? Ken vi pey bay kredit kard?
  Akşam yemeği saat kaçta? What time is dinner? Vat taym iz dinır?
  Banyolu. With a bathroom. Vit e baetrum.
  Duşlu. With a shower. Vit e şavır.
  Balkonlu. With a balcony. Vit e balkoni.
  Manzaralı. With a view. Vit e viyuv.
  Denize bakan. Overlooking the see. Ovırluking dı si.
  Ne kadar sürer? How long will it take? Hav long vil it teyk?
  Ne zamana hazır olur ? When will it be ready? Ven vil it bi redi?
  Burada kamp yapabilir miyiz? Is camping allowed here? İz kemping ıllovd hiyır?
  Yakınlarda bir kamping bölgesi var mı? Is there a camping site near here? İz der e kamping sayt niyır hiyır?
  Elektrik ve su var mı? Are water and electricity supplied? Ar votır end ılekt-rısiti suplayd?
  Kasaba buradan ne kadar uzakta? How far is the village? Hav far iz dı vilıç?
  SAYI – ZAMAN

  Pazartesi Monday Mandey
  Salı Tuesday Tıyuzdey
  Çarşamba Wednesday Vendzdey
  Perşembe Thursday Törzdey
  Cuma Friday Fraydey
  Cumartesi Saturday Satırdey
  Pazar Sunday Sandey
  Ocak January Canuari
  Şubat February Februari
  Mart March Març
  Nisan April Eyprıl
  Mayıs May Mey
  Haziran June Cun
  Temmuz July Culay
  Ağustos August Ogust
  Eylül September Septembır
  Ekim October Oktobır
  Kasım November Novembır
  Aralık December Disembır
  İlkbahar Spring Spring
  Yaz Summer Sammır
  Sonbahar Fall, autumn Fol, oğtım
  Kış Winter Wintır
  1 One Van
  2 Two Tu
  3 Three Tri
  4 Four For
  5 Five Fayv
  6 Six Siks
  7 Seven Sevın
  8 Eight Eyt
  9 Nine Nayn
  10 Ten Ten
  11 Eleven İlevın
  12 Twelve Tvelv
  13 Thirteen Törtiyn
  14 Fourteen Fortiyn
  15 Fifteen Fiftiyn
  16 Sixteen Sikstiyn
  17 Seventeen Sevıntiyn
  18 Eighteen Eytiyn
  19 Nineteen Nayntiyn
  20 Twenty Tventi
  21 Twenty-one Tventivan
  30 Thirty Törti
  40 Forty Forti
  50 Fifty Fifti
  60 Sixty Siksti
  70 Seventy Sevınti
  80 Eighty Eyti
  90 Ninety Naynti
  100 Hundred Handret
  200 Twohundred Tuhandret
  300 Threehundred Trihandret
  400 Fourhundred Forhandret
  500 Fivehundred Fayfhandret
  600 Sixhundred Sikshandret
  1000 Thousand Tauzent
  1200 Onethousand twohundred Vantauzent tuhandret
  2000 Twothousand Tutauzent
  3000 Threethousand Tritauzent
  10.000 Tenthousand Tentauzent
  100.000 Onehundred thousand Vanhandret tauzent
  1.000.000 One million Van milyın
  1.000.000.000 One billion Van bilyın
  Birinci First Först
  İkinci Second Sekınd
  Üçüncü Third Törd
  Dördüncü Fourth Fort
  Beşi
+ Yorum Gönder