+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Nizamülmülk Ün eserleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Nizamülmülk Ün eserleri nelerdir
  Merhaba sizce Nizamülmülk Ün'ün eserleri nelerdir bana lütfen bilgileriniz ile ilgili bir şeyler aktarabilir misiniz? 2. Şemsihan
  Devamlı Üye  Nizamülmülk ün eserleri nelerdir hakkında bilgi


  Siyasetname Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adıdır.Ayrıca Nizamülmülk'ün yazdığı bir kitabın da adıdır. Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyasetnamelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatın koşulları ve kuralları anlatılır. İdeal bir devlet örgütünün nasıl olması gerektiği belirtilir ve kötü yönetimlerin zararlı sonuçları açıklanarak yöneticiler uyarılır. Bir ülkenin siyasal ve toplumsal yaşamını, askeri ve mali örgütlerini yasa ve tüzüklerini, toplumun gelenek ve göreneklerini de tanıtan yapıtlar olan siyasetnameler dinsel temellere de dayanır. Kur'an’dan, hadislerden ve tarihten de örnekler gösteren bu tür yapıtlarda, geçmişteki kötü olaylar, zalim, deneyimsiz ve cahil hükümdarların ve vezirlerin yol açtığı felaketler, öyküler ve fıkralar anlatılır.


  Siyasetnamelerde siyaset kavramının çeşitli anlamları açıklanmıştır: hayvan terbiyesi, vali olmak, idare, ceza,idam, icraat, diplomasi gibi. Siyaseten katl bir cezalandırmadır ve meydanı siyaset, idam cezalarının uygulandığı yerdir. Siyaset çeşmesi, Topkapı Sarayı'nda, siyaseten katl için baş kesilen yerdir.
  Başlıca eserler:

  •el Medinetül Fazıla (Farabi)
  •es Siyasetüs Şeriyye (İbn Teymiye)
  •el Ahkamüs Sultaniyye (Maverdi)
  •Siyasetname (Nizamülmülk)
  •Kabusname (Keykavus)
  •Kutadgubilig (Yusuf Has Hacib)
  •Siyasete Müteallik Asarı islamiye (Bursalı Mehmed Tahir)
  •Siyasetnameler (Agah Sırrı Levend)
  •Osmanlı Siyasetnameleri (Ahmet Uğur)
  •Asafname (Lütfi Paşa)
  •Nasihütüs Selatin (Gelibolulu Mustafa)
  •Kitabüs Siyase (Pirizade)

+ Yorum Gönder


Nizamülmülkün eserleri,  nizamülmülk ün eserleri,  nizamülmülk ün eserleri nelerdir,  nizamülmülkün hayatı ve eserleri