+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda islam dininin inanç esasları - kuranı kerime göre doğru davranışlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  islam dininin inanç esasları - kuranı kerime göre doğru davranışlar
  İslam dininin inanç esasları - kuranı kerime göre doğru davranışları ile ilgili bilgi verir misiniz?

 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Soru Cevap islam dininin inanç esasları - kuranı kerime göre doğru davranışlar


  Tevhit (din)

  Tevhit (Arapça: توحيد), birlik, birlemek. Allah'ın varlığını, birliğini, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmak. Bu bilgi ve inanç en özlü biçimde "Lâ İlâhe İllallah" (İlah yoktur ancak Allah vardır.) cümlesiyle ifade edilir. Bu nedenle bu cümleye tevhit kelimesi denir. Tevhit kelimesini manasını bilerek söyleyen ve buna inanan kişi mümin ve muvahhid adını alır.

  Melek

  Melek (Arapça: ملاك, İbranice: מלאך, Latince: Angelus, Yunanca: Άγγελος) , dini bir terim. Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri Allah'a hizmet etmektir. Meleklere inancın var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır

  Kitaplar

  İslam inancına göre kutsal kabul edilen dört kitap şunlardır:

  Kur'an
  Tevrat
  Zebur
  İncil

  Peygamberler

  İslam peygamberleri, Kur'an'da bahsi geçen, ilki Âdem, sonuncusu Muhammed olan, İslam dinine göre peygamber oldukları kabul edilen dinî şahsiyetler.

  Kuran'ın ifadesi "Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye, din olarak Nuh'a tavsiye etiğimizi, sana vahiy ettiğimizi, İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi, sizin için hukuk düzeni yaptı. Fakat kendilerini çağırdığın bu nizam Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve onu doğru yola iletir." (Şura Suresi 13)

  İslam'a göre bütün peygamberler bu din üzerinde gönderilmiş zamana göre şeriat getirmişlerdir. Kuran'ı ifade "Onlara iyice açıklasın diye her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik. Sonra da Allah dilediğini saptırır dilediğinide doğru yola iletir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir." (İbrahim Suresi 4)

  Bazı ilmi kelam alimleri İslamın Muhammed Peygambere verilen din olduğunu söylemişler bu inanış geniş kitlelerce kabul görmüştür. Tasavvufi inanış Kuran'ın bildirisini Mevlana ile "ne olursan ol yine de gel" Yunus Emre ile "72 milleti bir görmeyen hakikatte asidir" Galip Hasan Kuşçuoğlu ile "Allah vardır diyen Müslümandır" diye dile getirmiş, tasavvuf bu anlayışı benimsemiştir.

  Kuran'i ifade "Allah katında din İslamdır" Son Peygamber Muhammed "Ben atam İbrahim'in dini üzere geldim" diye ifade etmiştir.

  Adem Aleyhisselamla ile başlayan ve Muhammed Aleyhisselama kadar gelen bütün peygamberler aynı dini takip etmişlerdir. Bütün Peygamberler bu dinin devam ettirmişlerdir.
+ Yorum Gönder


kurana göre eğitim ve iyi davranışlarla ilgili yazı,  kurana göre eğitim ve iyi davranışlarla ilgili bir yazı,  kurana göre iyi davranışlarla ilgili yazı,  kuranda eğitim ve iyi davranışlarla ilgili yazı,  kurana göre iyi davranışla ilgili kompozisyon