+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kur'an'a göre örnek insan nasıl olmalıdır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Kur'an'a göre örnek insan nasıl olmalıdır?
  Sizce Kur'an'a göre örnek insan nasıl olmalıdır arkadaşlar. Lütfen bir şeyler biliyorsanız bana açıklar mısınız? Kuranı kerim insanların nasıl olması gerektiği konusunda bilgi veriyor mu acaba bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Asel
  Bayan Üye

  Kur'an'a göre örnek insan modeli


  Allah insanı varlıkların en şereflisi olarak yaratıp, iyiliği ve kötülüğü öğretmiş, akıl, bilgi, irade ve istediğini yapabilme gücü ile donatmıştır. Ona en güzel biçim ve şekli vermiş, yeryüzünü imar ve ıslah etmek ve kendine kulluk yapmak için halife yapmış, her şeyi onun emrine musahhar kılarak meleklerden üstün kılmıştır.
  İnsan çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Duyguları, düşünceleri ve davranışları çok karmaşık olup, davranışlarının nedenleri ve o davranışa sebep olan faktörler çok çeşitlidir. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar huy, karakter ve davranışta insan var demektir.

  İnsan tabiatında iyi, güzel huy ve karakter özellikleri olduğu gibi kötü, çirkin huy ve karakter özellikleri de mevcuttur. Fıtrat olarak temiz ve günahsız olarak dünyaya gelen insan, hayatı boyunca aile, çevre ve eğitim yoluyla bir takım iyi veya kötü davranışlar kazanmaktadır. Kur’an’da ümitsizlik, nankörlük, şımarıklık, övünme gibi kötü huyların iman edip salih amel işleyen sabırlı mü’minlerde bulunmayacağı belirtilir.

  Kur’an ideal insan tipinin genel özelliklerini detaylı bir şekilde ifade etmektedir. Bazı insanlar bu özelliklerin bir kısmını, bazıları tamamına yakınını kendinde bulundurabilir. Çünkü hayatta hatasız ve mükemmel bir insan bulmak imkânsızdır. Kur’an, 'Kitap'a mirasçı olan mü’minleri davranış ve karakter açısından üç kısma ayırmaktadır.

  “Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah’ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük lütuf budur.”( Fâtır, 35/32)


  1. Bir kısmı nefsine zulmedenlerdir
  Bunlar mü’mindirler, ama günahkârdırlar. İmanları zayıftır, fakat kalben ve zihnen inkarcı olmadıkları gibi münafık da değillerdir. Suç işledikleri için kendilerine yazık etmişlerdir. Kötülükleri işlemekte ısrarcı, farz ibadetleri yapmakta tembeldir. Bu tipler kötülükte ısrarcı olan, nefsini seven, büyük günahları işlemekten geri durmayan, din konusunda cahil, Kur’an’ı okuyup onunla amel etmeyen, bu sebeple ahiret azabına nefsini maruz bırakıp kendine zulmeden kimselerdir.

  2. Bir kısmı orta yolu tutanlardır.
  Bunlar Kur'an'a mirasçı olmanın şartlarını tam yerine getirmeyenlerdir. Bu kimseler Allah’ın emirlerine riayet etmeye gayret göstermelerine rağmen gevşek davranır ve günah işlerler. Bu tipler Kur’an’ı okuyup onunla amel etmeye çalışan, yaptığı hatalara pişman olup tevbe eden kimselerdir.

  3. Bir kısmı da hayırda yarışırlar
  Bunlar davranışlarını Allah için yapar, günahlardan şiddetle kaçınırlar. Bu tipler nefislerini kötü duygulardan arındırmış, âlim, bildikleriyle amel eden, tevbeleri kabul edilmiş, Kur’an’ı öğrenip onunla amel eden, salih amelleri devamlı yapan mükemmel insanlardır.


  Kur'an'a göre örnek insan.gif


  1-Acelecidir
  İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu Benden acele istemeyin.21/Enbiya-37
  2-Acizdir
  Bunun üzerine kardeşini öldürmekte nefsine uydu ve onu öldürdü de hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah; kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek için, ona yeri eşeleyen bir karga gösterdi. Yazıklar olsun bana, bu karga gibi bile olmaktna aciz kaldım da kardeşimin ölüsünü örtemedim, dedi. Pişmanlık duyanlardan oldu.5/Maide-30-31
  3-Cimridir
  De ki: «Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla yine de cimrilik ederdiniz. Zaten insanlar pek cimridir.»17/İsra-100
  4-Az Şükreden Bir Varlıktır [private]
  Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!.7/Araf-10
  5-Hırsına Düşkündür
  Gerçekten insan; hırsına düşkün yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır. Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder.70-Mearic-19-20-21
  Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise «Rabbim beni önemsemedi» der. Hayır hayır doğrusu siz yetîme ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. Size kalan mirası hak gözetmeden yiyorsunuz. Malı da ‘bir yığma tutkusu ve hırsıyla’ seviyorsunuz.89/Fecr-16-17-18-19-20
  6-Müsibet Verilince Ümitsiz Olur,Nimet Verilince Yüz Çevirir
  İnsana nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirip yan çizer; ona bir de zarar ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer.17/İsra-83
  7-Nankör Bir varlıktır
  And olsun ki, insana nimetimizi tattırır sonra onu ondan çekip alırsak, o şüphesiz umutsuz bir nanköre döner.11/Hud-9
  Yoksa sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize kasırgalar göndermeyeceğinden ve böylece ettiğiniz nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bu yaptığımıza karşı, bizim aleyhimize size yardım edecek bir koruyucu bulamazsınız.17/İsra-69
  8-Sabır ve Tahammül Bakımından Zayıftır
  Allah sizden (yükünüzü) hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır.4/Nisa-28
  9-İnsan İmtihan Edilen Bir Varlıktır
  Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz.47/Muhammed-31
  Hiç şüphesiz biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu denemekteyiz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık.76/İnsan-2
  10-İnsan İbadet İçin Yaratılmıştır
  Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.51/Zariyat-56
  Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette kendilerine bol bir su verirdik. Onları onun içinde imtihan edelim diye. Her kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse O, onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.72/Cin-16-17
  11-İnsan Tartışmaya Düşkündür
  Hakikaten biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır.18/Kehf-54
  12-İnsan,Yeryüzünün Halifesidir
  Rabbin meleklere «Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim» demişti; melekler, «Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz Seni överek yüceltiyor ve Seni devamlı takdis ediyoruz» dediler; Allah «Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim» dedi.2/Bakara-30
  Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün yapan O’dur. Doğrusu Rabbinin cezalandırması süratlidir. Şüphesiz O bağışlar, merhamet eder.6/Enam-165
  13-İnsana İyilik ve Kötülük Kabiliyeti Verilmiştir
  Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene and olsun ki: Kendini arıtan saadete ermiştir. Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.91/Şems-8-9-10
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Kuranı kerim ahlak kuralları konusunda bilgi vermektedir. İnsanların nasıl davranışlarda bulunması ve hangi davranışlardan kaçınmaları konusunda bilgi verir. İnsanlar davranışlarda bulunurken kuranı kerimdeki kuralları göz önünde bulundurmaları gerekir.
+ Yorum Gönder


Kurana göre örnek insan nasıl olmalıdır,  kurana göre örnek insan,  örnek insan nasıl olmalıdır,  örnek bir insan nasıl olmalıdır,  örnek insan nasıl olmalı,  kurana göre örnek insanın özellikleri