+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Mısır siyasi tarihi hangi dönemlere ayrılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Mısır siyasi tarihi hangi dönemlere ayrılır
  Mısır siyasi tarihi hangi dönemlere ayrılır bana kısaca bilgi verir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Mısır siyasi tarihi hangi dönemlere ayrılır

  Mısır medeniyeti, Nil nehrinin çevresinde kurulmuştur. Etrafının çöllerle çevrili olması, diğer medeniyetlerle daha az etkileşmesine neden olmuştur.
  Mısır’da firavun adı verilen ilah – kralların sonsuz yetkiye sahip olmaları hukuk alanındaki gelişmeleri engellemiştir.

  Mısırlılar öldükten sonra dirilmeye inanmışlar ve bu nedenle diğer yaşamlarında kullanabilmek için bazı eşyalarını mezarlarına koymuşlardır.
  Mısır sanatı dini ağırlıklıdır. Mısırlılar yeniden dirileceklerine inandıklarından cesetlerin bozulmamasına dikkat etmişler, bunun sonucunda Mısır’da mumyacılık gelişmiştir. Mumyacılık, insan vücudunun yakından tanınmasını ve Mısır’da tıp biliminin gelişmesini sağlamıştır.
  Mısırlılar, resim yazısı denilen hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Gök cisimlerini incelemek için rasathaneler kurmuşlar ve astronomide oldukça ilerlemişlerdir. Bugün kullandığımız Miladi takvimin ilk düzenli şeklini Mısır medeniyeti oluşturmuştur.
  Mısır ekonomisinin temelini tarım ürünlerinden sağlanan gelirler oluşturuyordu. Mısır’da ticaret de gelişmiştir

  Mısır Uygarlığı
  Mısır Uygarlığı
  Mısır Medeniyeti – Mısır’ınTarihi – Mısır Ekonomisi

  Mısır Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alır. Batısı ve güneybatısı çöllerle kaplı olup hayat damarı “ Nil ” nehridir.
  Mısır uygarlığının başlıca merkezleri Nil vadisinde toplanmıştır.
  Kuzey Mısır’a ; Aşağı Mısır güney Mısır’a ; Yukarı Mısır denilmiştir. ( Nil nehrinin akışına göre)

  MÖ.4000 yıllarında Suriye ve Filistin üzerinden gelen Asya’lı kavimler tarafından istilaya uğramış bunların yerli Sami ırkıyla karışmaları sonucu Mısır halkı oluşmuştur.

  Mısır şehir devletlerine Nomos (Nom ) adı verilir. Mısır siyasi tarihi kral Menes’in Nom’ ları birleştirmesiyle başlar.

  Mısır’da sülaleler yönetimi görülmüştür. Sülaleler devri 5 dönemden oluşur ; Eski krallık Orta Krallık ve Hiksoslar Yeni krallık Gerileme devri Sais Krallığı * Eski orta ve yeni krallık dönemleri en parlak dönemleridir.

  Mısır Perslerin istilasıyla bağımsızlığını kaybederek Perslerin bir ili olmuş daha sonra da Büyük İskender’ e bağlanmıştır.

  Hiksoslar’ın Asurlular’ın ve Perslerin işgallerine uğramıştır.
  Kültür ve Medeniyetleri :Mısır’ ın etrafının deniz ve çöllerle kaplı olması burayı sık istilalardan korumuş bu nedenle Mısır Medeniyeti kendi içinde gelişmiştir.Kendi içinde gelişen fakat dışarıyı etkileyen bir özellik görülür.Bu yönüyle diğer medeniyetlerden farklıdır.

  Mısır krallarına “ Firavun “ denilirdi. Tanrı – Kral anlayışı egemendi.Firavunların yetkileri sınırsızdı.Bütün Mısır’ın sahibi sayılırlardı. Mısırlılar Firavunlarını tanrı’nın oğlu olarak yeryüzünde insanlar arasında yaşayan bir tanrı olarak tanırlardı.
  Mısır illere ayrılmıştı.İllerin başında merkeze bağlı Valiler bulunurdu.
  Düzenli bir orduya sahiptiler. Piyade ve savaş arabalı bölümleri bulunurdu.
  Çok tanrılı bir din inanışına sahiptiler.

  Yeni Krallık döneminde Firavun 4.Amonifis tek tanrılı bir din yaymaya çalışmış ancak Amon rahiplerinin karşı çıkmasıyla halkının eski inanışlarını değiştirmeyi başaramamıştır.
  Ölümden sonra yaşam inancı Mısır’da Tıp ve Mimari’yi geliştirmiştir. Ölümden sonra yaşayacaklarına inandıklarından vücutlarının bozulmasını engellemek amacıyla “Mumya “ yapmışlardır. Piramitler ise Firavun mezarlarıdır.
  Mısır’da halk ; Memurlar ve Katipler – Rahipler – Askerler – Şehirliler ve Köylüler – Köleler olarak sınıflara ayrılmıştır.

  Ekonomilerinin temeli tarıma dayalıdır.Bütün Ön-Asya ülkeleriyle ticaret yapmışlardır. Değiş tokuşa dayalı ticari ilişkilerde zaman zaman ; belli ağırlıkta altın ve gümüş külçeleri – süs eşyası – köleler – hayvanlar da değer ölçüsü olarak kullanılmıştır.

  Mısır da “Hiyeroglif “ denilen “Resim yazısı “ kullanılmıştır. Zamanla bu yazı sadeleştirilerek “Hiyeratik” ve “Demotik” adlarını almıştır.
  Mısırlılar Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamışlar İlk güneş yılına dayalı Takvimi oluşturmuşlardır.

  Tıp Matematik Geometri gelişen bilim dallarıdır.
  Sanat’ta Tapınaklar ve Piramitler sanat şaheserlerindendir.En ünlü tapınakları Karnak ve Luksor da bulunan Amon tapınaklarıdır. En ünlü Piramitleri ise dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen Keops piramididir.

  Mısırlılar’dan : Kalbini bilime ver ve onu öz annen gibi sev.
  Hiçbir şey bilmek kadar değerli olamaz.
  Sadece bilgili bir insan kendi kendini yönetebilir
  Bu dünyada gerçek tek bir mutluluk vardır
  o da gündüz kitapları istekle toplamak ve bunları gece okumaktır
+ Yorum Gönder