+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Türkiye'de adalet aramak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de adalet aramak
  Arkadaşlar sizce Türkiye'de adalet aramak ne anlama gelmektedir. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye'de adalet aramak


  Türkiye'de adalet hakkında bilgi  Bu araştırma, Türkiye’de adalet yönetimi konusunu kamu yönetimi disiplininin kavramsal araçları ve araştırma yöntemleri ile inceleyen ilk çalışmadır. Devletin yargı gücü ve işlevini odağına alan böyle bir konunun, bir doktora tez çalışmasının tek başına tüketebileceğinden çok daha geniş kapsamı bulunmaktadır. Bu nedenle, araştırma alanının boyutlarını gösteren bir keşif çalışması olmasına öncelik verilmiştir. Siyaset, hukuk ve kamu yönetimi disiplinlerinin parçacıl biçimde incelediği olgu, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır.  Adalet yönetimi olgusunu tarihsel süreçteki hareketi ile ele almak, geçirdiği dönüşümün dinamiklerini ortaya sermesi açısından önemlidir. Türkiye’de adalet yönetimi, 19. yüzyıl başlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar batı Avrupa’dan aktarılarak geliştirilen bürokratik bir modeldir. Kapitalizme eklemlenme süreci ile birlikte Osmanlı’da, adalet yönetimi ile kamu yönetimi iki farklı bürokratik örgütlenme olarak, merkezde ve taşrada aynı kökten ayrışarak ortaya çıkmış ve gittikçe birbirinden bağımsızlaşarak gelişmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’ne özgü devlet modeli “güçler ayrılığı kuramı/projesi” yardımıyla adalet yönetimine de egemen olmaya başlamış ve iki bürokrasinin birbirinden bağımsızlığı noktasında bir adım daha ileri gidilmiştir.

  İçinde bulunduğumuz reform süreci ise ağ tipi (şebeke-network), esnek, piyasa odaklı olan yönetişimci adalet yönetimi modelini getirmektedir. Yönetişim “güçler ayrılığı kuramı/projesi” ile çelişse de tıpkı güçler ayrılığı gibi hem bilimsel bir kuram, hem de devlet modelini kuran proje olarak işlev görmektedir. Bu yeni dönemde adalet yönetimi ile kamu yönetimi arasındaki işbölümü piyasa odaklı olarak yeniden biçimlenmekte ve küresel kapitalizmin gereklerine uygun hale getirilmektedir.  Tez kapitalist devletin adalet yönetimini tanımlamakta ve kapitalizmin gereklerine göre dönüşümünü göstermektedir. Ardından Türkiye’de bürokratik adalet yönetimi modelinin ortaya çıkışı, gelişimi ve belirgin özellikleri merkez ve taşra ölçeğinde incelenmektedir. Son olarak yönetişimci adalet yönetimi reformları çözümlenmektedir.
+ Yorum Gönder