+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Türkiye'de emeklilik yaşı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de emeklilik yaşı
  Türkiye'de emeklilik yaşı hakkında bana bilgi verebilir misiniz arkadaşlar. Ülkemizde bir bayan yada erkek aynı yaşta mı emekli olur erken emekli olabilen meslek grupları var mıdır ban bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Türkiye'de emeklilik yaşı
  Türkiye'de emeklilik yaşı hakkında bilgi  Türkiye'de emeklilik yaşı1.png.  Emeklilik, insanların çalışma gücü ve yeteneklerini yitirip, çalışma hayatından ayrılmalarıyla gelir kaynaklarının ortadan kalkması üzerine kazandıkları hak. Emeklilik sayesinde, prim ya da kesenek ödeyen işçi, memur ya da bağımsız çalışanların yasayla belirlenmiş bir süre sonunda işten ayrılarak, bir hizmet karşılığı olmaksızın aylık alması sağlanır.

  19. yüzyıla kadar birçok sosyal hak gibi emeklilik veya emekli aylığı olmadığı için, çalışanlar genellikle ölene kadar ya da kişisel ve ailelerine ait servetleri ölçüsünde çalışma hayatının içinde yer alırlardı. Bu hakkın kullanılabilir hale gelmesi, ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru, sosyal güvenlik sistemlerinin gelişmeye başlamasıyla sözkonusu olmuştur.

  Günümüzde çoğu gelişmiş ülkede, insanların ilerleyen yaşlarda işgücünün dışında kalmalarından dolayı mağduriyete uğramamaları için sosyal güvenlik sistamleri geliştirilmiş, çalışanlara emeklilik hakkı tanınmıştır. Emekli aylıkları çalışanlardan kesilen primlerle karşılanabildiği gibi doğrudan devlet tarafından da karşılanabilir. Buna rağmen halen çoğu gelişmekte olan ülkede işgücünden ayrılanların geçimi aileleri tarafından sağlanmaktadır. Emeklilik yaşı ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. 55-70 aralığında değişebilen emeklilik yaşı, cinsiyete göre de değişebilir.Çoğunlukla tehlikeli ya da yıpratıcı olarak adlandırılan meslek dallarında çalışanlara erken emeklilik hakkı tanınır.

  Bununla birlikte, emeklilikle ilgili sorunlar ülkeden ülkeye ve zamana göre değişmektedir. Sağlık ve beslenme ile ilgili gelişmelerin ortalama insan ömrünü uzattığı gelişmiş ülkelerde bile gelir yetersizliği nedeniyle emeklilerin ikinci bir iş talebi artmaktadır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Ülkemizde emeklilik yaşı ülkeden ülkeye değişliklik göstersede 55 yaş ile 70 yaş arasındadır. Emekli olmak isteyen kişilerin eğer primleri yada yaşı yetiyorsa emekli olabilirler. Emekli olmak isteyenler yaptıkları mesleklere yada geçirdikleri hastalıklara bağlı olarak emekli olabilirler.
+ Yorum Gönder