+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Yağış oluşumu ve yağış türleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Yağış oluşumu ve yağış türleri
  Yağış oluşumu ve yağış türleri hakkında kısaca bilgi veriniz? Yağış nasıl oluşur bana yağışın oluşumu konusunda acil bilgi gerekiyor bana bu konuda acil bilgi verebilir misiniz. Umarım bana yardımcı olursunuz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yağış oluşumu ve yağış türleri

  Yağış oluşumu ve yağış türleri hakkında bilgi

  Atmosferdeki subuharının yoğunlaşarak sıvı ya da katı biçimde yeryüzüne düşmesine yağış denir. Başlıca yağış türleri şunlardır:  1. Çiğ: Havadaki subuharının soğuk zeminler üzerinde, su tanecikleri şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşur. Özellikle bahar aylarında görülür.  2. Kırağı: Havadaki subuharının soğuk cisimler üzerinde, 0°C den düşük sıcaklıklarda kristaller şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşur. Sonbahar aylarında ya da kış başlarında görülür.  3. Kırç: Havadaki subuharının çok soğumuş ağaç dalları, tel, saçak, vb. cisimler üzerinde yoğunlaşarak buz tabakası haline gelmesidir. Kırağıdan ayrılan yönü, kristallerin üst üste yığılarak buz tabakası haline gelmesidir.  4. Yağmur: Bulutu oluşturan su taneciklerinin büyümesiyle oluşan su damlalarıdır. Yoğunlaşmanın devam etmesi ile ağırlığı artan su damlaları yağış şeklinde yere düşer.  5. Kar: Su buharının, yükseklerde 0°C nin altında yavaş yavaş yoğunlaşmasıyla oluşan buz kristalleri yere düşer. Bu tür yağışlara kar denir.  6. Dolu: Hava sıcaklığının birden bire ve büyük ölçüde azalması sonucu yağmur damlaları donarak buz parçacıkları halinde yere düşer. Bu yağışlara da dolu denir.

  YAĞIŞLARIN OLUŞMA BİÇİMLERİ (OLUŞUM NEDENLERİNE GÖRE YAĞIŞLAR)  1. Yamaç Yağışları (Orografik Yağışlar)  Nemli hava kütlelerinin, yatay yönde hareket ederken dağ yamaçlarına çarparak yükselmesi ve soğuması sonucu oluşan yağışlardır.  Dünya’da en çok, Güneydoğu Asya’da, Orta kuşaktaki karaların batı kıyılarında ve sıcak kuşaktaki karaların doğu kıyılarında görülür.  Türkiye’de ise, Toroslar’ın güneybatıya, Karadeniz Dağları ile Yıldız Dağları’nın kuzeye bakan yamaçlarında fazlaca görülür.  Hava kütleleri yamaç boyunca yükselirken en fazla yağışı 500 - 1000 m yükseltiler arasına bırakırlar. Yükselti arttıkça (1000 m lerden sonra) mutlak nem azaldığı için yağış da azalır.  2. Konveksiyonel Yağışlar (Yükselim Yağışları)  Güneşli ve rüzgârsız günlerde ısınan hava yükselerek soğur. Belli bir yükseltiden sonra nemin yoğunlaşması ile yağış meydana gelir.  Dünya’da en çok, Ekvatoral bölgede rastlanır. Türkiye’de ise, (bilgi yelpazesi.net) İç Anadolu Bölgesi’nde İlkbahar’da görülen yağışlar konveksiyonel yağışlardır. Bu yağışlar halk arasında kırkikindi yağışları olarak bilinir.  3. Cephe Yağışları (Frontal Yağışlar)  Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında meydana gelen yağışlardır.  Dünya’da en çok, Orta kuşakta ve 60° enlemleri civarında görülür. Türkiye’de, özellikle kış mevsiminde görülen yağışların çoğu cephesel kökenlidir.

  YAĞIŞLARIN YERYÜZÜNE DAĞILIŞI  Genel hava dolaşımı, kara ve deniz dağılışı, yerşekilleri yükselti gibi nedenlerden dolayı yeryüzünün her tarafı aynı oranda yağış almaz.  En yağışlı bölgeler: Ekvatoral bölge, Muson bölgeleri ve Orta kuşak karalarının batı kıyılarıdır.  En kurak bölgeler: Orta kuşak karalarının dağlarla çevrili iç kısımları, dönenceler civarı, çevresine göre, alçakta kalmış yerler ve kutup çevreleridir.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Her Bulutlu Hava Neden Yağış Bırakmaz

  Yağışın oluşabilmesi,için hava kütlesinin içinde doyabileceği kadar nem olması şarttır. Bu nedenle,bulut kümesinin içinde havayı doyurabilecek kadar nem bulunmuyorsa;yani hava doymamışsa,yağış bırakmaz.

 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Pek çok yağış türü bulunmaktadır. Çiğ, kırağı, dolu, kar, yağmur ve kırç yağışları ülkemizde görülen yağış türleridirler. Çiğ havada bulunan su buharının yerdeki çimenlerin üstüne inmesine çiğ yağışı demi,r. Kırağı ise havada bulunan su buharının yere inerek yerde donmaya neden olmaktadır. Yağmur ise havada bulunan nem buharının yere su olarak donmasıdır. Kar ise yere inan su buharının aşırı soğuğa maruz kalarak donması ve yere donarak inmesi ile oluşur.

+ Yorum Gönder