+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Ametal yarı metal anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Ametal yarı metal anlamı
  Hemen bana Ametal ve yarı metal kavramlarının anlamlarını yazabilir misiniz? 2. Leyla
  Devamlı Üye

  Ametal yarı metal anlamı  Ametal yarı metal anlamı hakkında bilgi  Ametal yarı metal anlamı2.jpg.


  Elementlerin sembolleriyle gösterildiği ve özellikleri hakkında bilgi veren cetveldir
  Periyotlar cetveli ilk defa dimitri Mendelev tarafından yapılmıştır(elementleri atom ağırlıkları=Kütlelerine göre düzenlemiştir )

  Periyotlar cetveli yatay ve düşey sıralardan oluşmuştur

  P E R İ Y O T

  Periyotlar cetvelindeki yatay sıralardır
  Elementler atom numarası en küçük ten en büyüğe doğru ( soldan – sağa ) sıralanırlar
  Periyot numarası enerji seviyesini = yörünge sayısını gösterir
  7 periyot bulunur

  PERİYOTLAR CETVELİNDE SOLDAN SAĞA DOĞRU GİDİLDİKCE

  1-Atom numarası artar
  2-Kütle numarası artar
  3-Metalik özellik azalır
  4-Ametalik özellik artar
  5-Elektron verme özelliği azalır
  6-Elektron alma özelliği artar
  7-Atom çapı küçülür
  8-Asitlik özelliği artar
  9-İyonlaşma enerjisi büyür
  10-Elektro negatiflik büyür

  LANTANİTLER :Atom numarası 58 – 71 olan elementler ( 6 periyotta )
  AKTİNİTLER :Atom numarası 89 - 103 olan elementler ( 7 periyotta )

  1. Periyotta 2 element
  2 . “ 8 “
  3 . “ 8 “
  4 . “ 18 “
  5 . “ 18 “
  6 . “ 32 “
  7 . “ 23 “ tamamlanmamıştır

  G R U P

  Periyotlar cetvelindeki düşey sıralardır
  Elementler gruplara ortak kimyasal özelliklerine göre sıralanmıştır
  18 tane grup vardır 8 tane A grubu
  8 tane B grubu ( 8B grubu 3 gruptan oluşur ) )

  1A Grubu ALKALİ METALLER
  2A “ TOPRAK ALKALİ METALLER
  3A “ METALLER
  7A “ HALOJENLER
  8A “ SOYGAZLAR


  1A , 2A , ,3A , grubunda ……METALLER
  4A , 5A , 6A , 7A grubunda ……AMETALLER
  8A grubunda ……SOYGAZLAR  PERİYOTLAR CETVLİNDE YUKARIDAN AŞAGIYA DOĞRU İNİLDİKÇE

  1-Atom numarası artar
  2-Kütle numarası artar
  3-Metalik özellik artar
  4-Ametalik özellik azalır
  5-Elektron verme isteği artar
  6-Elektron alma isteği azalır
  7-Atom çapı büyür
  8-Bazlık özelliği artar


  Her grup ve periyot boyunca elementlerin özellikleri genellikle sistematik bir biçimde değişiklik gösterirler.

  Aynı grupta olan elementler sertlik , parlaklık , iletkenlik , elektron alma veya verme yatkınlıları bakımından birbirine benzerdir.

  M E T A L L E R


  1- Katıdırlar ( Civa = Hg hariç )

  2- Yüzeyleri parlaktır

  3- Isı ve elektriği iyi iletirler

  4- Tel ve levha haline gelebilirler

  5- Tek atomludurlar ( atomik yapılıdırlar )

  6- Kendi aralarında bileşik yapmazlar

  7- Kendi aralarında alaşım yaparlar

  8- Elektron verme özelliğindedirler ( katyon = +)

  9- Ametallerle iyonik bileşik yaparlar

  10- Canlıların yapısında çok az bulunur

  11- Erime-kaynama noktaları yüksektir

  12- 1A,2A,3A grubunda bulunurlar

  13- Sulu çözeltileri BAZ özelliği taşır  metaller ;
  - periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar.
  - genellikle dayanıklı ağır , parlak maddeler olarak tanımlanır.
  - ısı ve elektriği iyi iletirler.
  - dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler.
  - üzerine vurulduğunda çınlama sesi duyulur.
  A M E T A L L E R

  1 - katı, sıvı, gaz halindedirler
  ( İyot=I , karbon=C , fosfor = P , kükürt = S katı )
  ( Brom= Br sıvı )
  ( Azot=N , Oksijen=O, Hidrojen=H klor=Cl gaz )

  2 - Yüzeyleri mattır

  3- Isı ve elektriği iyi iletmezler

  4- Tel ve levha haline gelemezler

  5- İki ve daha fazla atomludurlar ( molekül yapılı

  6- Kendi aralarında bileşik yaparlar

  7- Kendi aralarında alaşım yapmazlar

  8- Elektron alma özelliğindedirler ( Anyon= - )

  9- Kendi aralarında Kovalent bileşik yaparlar

  10- Canlıların yapısında bolca bulunurlar

  11- Erime-kaynama noktaları düşüktür

  12- 4A,5A,6A,7A grubunda bulunurlar

  13- Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır  Ametaller ;
  - periyodik tablonun sağ tarafında bulunurlar.
  - genellikle parlak olmayan ( mat ) maddeler olarak tanımlanır.
  - ısı ve elektriği iyi iletmez.
  - dövülerek tel ve levha haline getirilemezler kırılgan yapıdadırlar.
  - ametaller ve bileşikleri değişik alanlarda kullanılırlar.

  Örnek : Klor ve bileşikleri ;
  Kuru temizlemede kirlerin çözünmesinde,
  Yüzme havuzlarının bakterilerden arındırılmasında,
  Tuvalet temizliğinde ,
  Hidroklorik asit yapımında ,
  Tarımda yabani otların temizlenmesinde,
  İçme sularının bakterilerden arındırılmasında,
  Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan ilaçların yapımında

  Y A R I M E T A L L E R

  Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini bir arada taşıyan elementlere denir.

  Yarı metaller bazı fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönünden metallere , kimyasal özellikleri bakımından daha çok ametallere benzerler.

  Yarı metaller sınıfında 8 element bulunur
  Bor = B Silisyum = Si Germanyum = Ge Arsenik = As
  Antimon = Sb Tellür = Te Polanyum = Po Astanit = At


  1 – Parlak veye mat olabilirler
  2 - Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletirler.
  3 - İşlenebilirler ( tel ve levha haline getirilebilirler )
  4 - Kırılgan değildirler.

  Yarı metaller
  - elektronik devre elemanlarında ,
  - değişik alanlarda ( mikroskop mercekleri , projektörlerde ) kullanılır.

  S O Y G A Z L A R

  1- Doğada gaz halinde bulunurlar

  2- Kararlı yapıdadırlar

  3- Bileşik oluşturmazlar

  4- Tek atomludurlar

  5- Erime kaynama noktaları düşüktür

  6- Periyodik tabloda 8A grubunda yer alırlar


  Helyum = He Argon = Ar Ksenon = Xe
  Neon = Ne Kripton = Kr Radon = Rn
+ Yorum Gönder