+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Türkiye'de Toprak erozyonu ve Korunma Yolları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nevriye Uzun
  Üye

  Türkiye'de Toprak erozyonu ve Korunma Yolları
  Türkiye'de Toprak erozyonu ve Korunma Yolları nelerdir. Toprak kayıplarını önlemek için neler yapabiliriz bana bu konuda acil bilgi gerekiyor bana toprak erozyonu konusunda ve korunma yöntemleri konusunda bilgi, verebilir misiniz? Umarım bana acil bilgi verebilirsiniz. Şimdiden bilgiler için teşekkür ederim. 2. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye'de Toprak erozyonu ve Korunma Yolları

  Türkiye'de Toprak erozyonu ve Korunma Yolları Hakkında

  Türkiye'de Toprak erozyonu ve Korunma Yolları İle İlgili Bilgi

  Türkiye'de Toprak erozyonu ve Korunma Yolları Nelerdir  TÜRKİYE’DE TOPRAK EROZYONU VE KORUNMA YOLU:
  EROZYON: Sadece toprağın üst kısmının diş kuvvetlerle aşındırılıp, taşınması olayıdır. Erozyonun en önemli nedeni, doğal bitki örtüsünün ortadan kaldırılmasıdır. Ülkemizde her yıl 500 milyon ton toprak aşındırılmaktadır. Avrupa’da bu 320 milyon tondur.
  Erozyonu Artıran Sebepler:
  1-Arazinin çok engebeli ve eğimli olması.
  2-Araziyi yanlış kullanma
  -Toprağı eğimli aynı yönde sürme
  -Ormanlarda tarla açma
  3-Doğal bitki örtüsünün yok edilmesi
  -Yangınlar
  -Aşırı otlatılma
  -Tarla açma
  4-İklimin etkisi – sağanak yağışlar
  5-Ana kayanın etkisi- dirençsiz tabakalar.
  Erozyon Sonuçları:
  1-Doğal dengenin bozulmasına
  2-Arazinin verim değerinin düşmesine
  3-Barajların dolmasına
  4-Tarım alanlarının kum ve çakıllarla kaplanmasına
  Erozyondan korunma yolları:
  1-Ülkemizdeki araziler yetenek sınıflarına göre kullanılmalıdır.
  2-Çiftçiler eğitilmelidir.
  3-Erken otlatılma önlenmelidir.
  4-Ağaçlandırma yapılmalıdır.
  5-Keçilerin otlatılması önlenmelidir.
  6-Dağınık alanlarda değişik yerleşmeyle birlikte ortaya çıkan tarla olayları engellenip, toplu köyler kurulmalıdır.
  7-TEMA vakfının çalışmaları desteklenmelidir.
  8-Doğayı ve doğal kaynakların koruma konusu devlet politikası olmalıdır.

 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Arazinin eğiminin fazla olması, arazinin yanlış kullanılması toprağı sürerken eğimin olduğu yöne doğru sürmek, ormanlarda tarla açmak gibi nedenler toprak erozyonuna sebep olmaktadır. Erozyona neden olan faktörlerin başında da ormanların tahrip edilmesi var olan ağaçların kesilmesidir. Erozyon toprak kayıplarına neden olmaktadır. Erozyonu önlemek için bol bol ağaç ekilmeli var olan ağaçlar korunmalı ve toprağı dikkatli kullanamaya dikkat edilmelidir.
+ Yorum Gönder