+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Türkiye’de Yerleşme Alanı ve Yerleşme alanını Sınırlandıran Faktörler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nevriye Uzun
  Üye

  Türkiye’de Yerleşme Alanı ve Yerleşme alanını Sınırlandıran Faktörler
  Türkiye’de Yerleşme Alanı ve Yerleşme alanını Sınırlandıran Faktörler nelerdir. Türkiye de yerleşmelere etki eden faktörler nelerdir. Türkiye de insanlar yerleşim yeri olarak nereleri tercih ederler bana ülkemizde yerleşime bağlı gelişen sorunlar konusunda bilgi verebilirseniz mutlu olurum. 2. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye’de Yerleşme Alanı ve Yerleşme alanını Sınırlandıran Faktörler

  Türkiye’de Yerleşme Alanı ve Yerleşme alanını Sınırlandıran Faktörler Hakkında

  Türkiye’de Yerleşme Alanı ve Yerleşme alanını Sınırlandıran Faktörler Nelerdir  Yerleşme alanı ve yerleşme alanını sınırlandıran faktörler : yerleştirmeyi sınırlandıran faktörler , yerleştirmeyi sınırlandıran doğal faktörler , yerleşmeyi sınırlandıran doğal faktörler vs..


  Nüfus gibi yerleşme alanları da yeryüzüne düzensiz dağılmıştır.Bazı yerlerde yerleşme çok sık , bazı yerlerde seyrektir.Yerleşme alanlarını sınırlandıran başlıca faktörler ; denizler,kutup bölgeleri,yükselti ve kuraklıktır.

  Yerleşme alanlarını sınırlandıran faktörlerin başında deniz gelmektedir.Bütün olanaklara rahmen,yerleşme alanları deniz kıyılarında son bulmaktadır.

  Karalarda yerleşme alanlarını sınırlandıran faktörlerin başında kutu bölgeleri gelmektedir.Kutup noktaları çevresindeki çok geniş alan , buzullarla kaplıdır. Kutup daireleri çevresi ise yerleşmeye uygun olmayan iklimi ; kısa ve soğuk geçen yazları , elverişsiz toprak yapısıyla yerleşmelerin çok az olduğu ya da hiç olmadığı yerlerdir.

  Yerleşme alanlarını sınırlandıran önemli bi faktör de yükseltidir.Yükseklikle birlikte sıcaklığın azaldığını biliyoruz.Bu azalış , bir noktadan sonra bitki hayatını sona erdirir. Tarımın yükselti sınırı denilen bu çizginin ötesinde yerleşmeler oldukça seyrekleşir ve daha yükselerde tamamen sona erer.

  Kuraklık , yerleşme alanlarının sınırlanmasında etkili bi başka faktördür. Tamamen doğal şartlara bağlı olduğunudan yağışın 350 mm'nin altına indiği yerlerde tarla tarımı ; 100 mm'nin altına indiği yerlerde otlakların varlığı sona erer.

  Kutup bölgeleri ve denizler, yerleşme alanlarının dış sınırlarını çizer. Yükselti ve kuraklık ise yerleşme alanı içinde, yerleşmeye elverişli olmayan alanların sınırlarını belirler. Bunların dışında balta girmemiş ormanlar , bataklıklar veb. de yerleşme alanlarını sınırlandıran faktörlerdir

 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Türkiyede insanlar ulaşımın kolay olduğu ve sanayinin geliştiği yerleri yerleşim yeri olarak tercih etmektedirler. İnsanlar sanayinin geliştiği yerlere göç etmiş olmaları bazı sorunları yanında getirmiştir. İnsanların göç etmesi çarpık kentleşmeye başlamıştır. Ayrıca doğal kaynakların tükenmesine neden olduğu için göçlerin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
+ Yorum Gönder


yerleşme alanını sınırlandıran faktörler