+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Türkiye’de dış ticaret Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nevriye Uzun
  Üye

  Türkiye’de dış ticaret
  Türkiye’de dış ticaret 2. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye’de dış ticaret

  Türkiye’de dış ticaret hakkında bilgi

  Türkiye’de dış ticaret nedir


  Türkiye’de dış ticaret ile ilgili bilgi
  Dış Ticaret
  Ülkeler arasında çeşitli malların alınıp satılmasına dış ticaret denir. Bir ülkenin başka ülkelere mal satmasına dış satım (ihracat), başka ülkelerden mal almasına dış alım (ithalat) denir. Dış alım ve dış satım o ülkenin dış ticaretini oluşturur.

  Bir ülkenin ihracat ve ithalat faaliyetlerinin toplam değerine dış ticaret hacmi denir. Bir ülkenin dış satımdan elde ettiği gelir dış alım giderinden fazla ise dış ticaret fazlası, az ise dış ticaret açığı oluşur.

  Ülkemizde dış ticaret hacmi zaman içinde artmakla birlikte istenen seviyeye ulaşamamıştır. Özellikle ihracatta istenen seviye yakalanamadığı için ithalat giderleri ihracat gelirlerinden fazla olduğundan dış ticaretimiz açık vermektedir.

  a. Dış Satışımız (ihracat)
  1980′den sonra dış ticareti artırıcı ekonomi politikası izlenmiştir. Yerli üretimimizin uluslararası pazarlarda gelişip güçlenebilmesi için ihracata yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci başlatılmış çeşitli teşvikler uygulanmıştır. 2006 yılındaki toplam ihracatımız yaklaşık 85 milyar dolardır. Bunun önemli bir kısmı imalat sektörüne aittir.

  İhraç ettiğimiz başlıca ürünler;
  - Dokuma ve tekstil ürünleri
  - Tarım ürünleri (pamuk, fındık, tütün, baklagil, kuru ve yaş meyve, bitkisel yağlar.)
  - Makina ve ulaştırma araçları
  - İpekli dokuma ve giyim sanayi
  - Bazı dayanıklı tüketim malları (TV, Buzdolabı vb)
  - Madenler (krom, bakır, demir, bor, tuz vb.)

  b. Dış Alımımız (ithalat)
  Yerli ürünlerih ithal mallar ile rekabet edebilecek standarda kavuşturulabilmesi, Türk sanayisinin dünya piyasalarında rekabet edebilmesi ve tüketicinin korunması gibi gerekçelerle 1980 den sonra ithalata serbestlik getirilmiştir.

  İthal ettiğimiz ürünler;
  - Makina ve ulaştırma araçları
  - Fabrika kurmaya yarayan aletler
  - Petrol, ilaç ve gübre
  - Elektronik ve optik araçlar
  - Tropik kökenli ürünler (kahve, muz, hurma vb)

  Ülkemizin dış ticaretinde Avrupa ülkeleri ilk sırada yer alır. Bu ülkelerin başında Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa gelir.

  Avrupa ülkeleri dışında ABD ve Rusya Federasyonu ticaretimizde önemli bir yere sahiptir.

  3. Transit Ticaret
  Başka ülkelerin, Türkiye’nin ulaşım sistemlerini (limanlar, karayolları, demir yolları) kullanarak yapmış oldukları ticarete transit ticaret denir. Türkiye’nin, Asya ile Avrupa arasında bağlantıyı sağlayan işlek yollar üzerinde yer alması, üç tarafının denizlerle çevrili olması ve önemli su yollarından İstanbul ve Çanakkale Boğazları’na sahip olması Türkiye’de transit ticaretin gelişmesinde etkili olmuştur.

  4. Serbest Bölgeler
  Bir ülkenin sınırları içerisinde yer alan, yabancı kaynaklı ürünlerin girişine açık tutulan ve sınırları belirlenmiş olan yerlere serbest bölge denir. Buralara gelen ürünlerden gümrük vergisi alınmaz. Bu bölgelerin kurulmasında, yabancı sermaye ve teknolojinin ülkeye gelmesi için uygun ortam oluşturmak, ihtiyaç duyulan ürünlere kısa sürede ulaşabilmek ve istihdam imkanlarını artırmak gibi faktörler etkili olmuştur. Türkiye’deki başlıca serbest ticaret bölgeleri Antalya, Mersin, İzmir, İstanbul, Samsun ve Gaziantep’te kurulmuştur+ Yorum Gönder