+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nevriye Uzun
  Üye

  Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özellikleri
  Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özellikleri hakkında bilgi verir misiniz? 2. Asel
  Bayan Üye  Maddelerin hal değiştirmesi özelikleri


  Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özellikleri değişir
  Bir Maddenin katı, Sıvı ve Gaz halleri arasında geçişler yapmasına hal değiştirme denir.

  Erime: Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesine erime, erimenin meydana geldiği sıcaklığa erime Sıcaklığı denir.

  Donma: Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine donma, donmanın meydana geldiği sıcaklığa donma sıcaklığı denir.

  Kaynama: Bir maddenin sıvı halden gaz hale geçmesine kaynama, kaynamanın meydana geldiği sıcaklığa kaynama sıcaklığı denir. Kaynama ile buharlaşma aynı şey değildir. Buharlaşma her Sıcaklıkta olurken kaynama belirli bir sıcaklıkta olur. Kaynama buharlaşmanın en yoğun olduğu andır.

  Yoğunlaşma: Bir maddenin gaz halden sıvı hale geçmesine yoğunlaşma, yoğunlaşmanın meydana geldiği sıcaklığa yoğunlaşma sıcaklığı denir.

  Süblimleşme: bir katının sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesine süblimleşme denir. Naftalin ve tuvaletlerde kullanılan katı koku gidericiler buna örnektir.
  •Katı, ısı alarak sıvı hale geçer. Bu olaya erime denir.
  •Katı, ısı alarak gaz hale geçer. Bu olaya süblimleşme denir.
  •Sıvı, ısı alarak gaz hale geçer. Bu olaya kaynama , buharlaşma denir.
  •Gaz, ısı alarak plazma hale geçer. Bu olaya iyonizasyon denir.
  •Plazma, ısı vererek gaz hale geçer. Bu olaya deiyonizasyon denir.
  •Gaz, ısı vererek sıvı hale geçer. Bu olaya yoğunlaşma denir.
  •Gaz, ısı vererek katı hale geçer. Bu olaya kırağılaşma denir.
  •Sıvı, ısı vererek katı hale geçer. Bu olaya donma denir.

+ Yorum Gönder