+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Bölgeler ve ülkelerarası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nevriye Uzun
  Üye

  Bölgeler ve ülkelerarası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü
  Bölgeler ve ülkelerarası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü hakkında kısaca bilgi. 2. Asel
  Bayan Üye


  Bölgeler ve ülkelerarası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü ile ilgili bilgi


  İnsanların iletişimi, diğer canlılardan farklı olarak yaşadığı mekandaki kişilerle konuşmasıyla başlamıştır. Böylece söz*lü iletişim ortaya çıkmıştır. Sözlü iletişimde haber aktarımı kulaktan kulağa oluyordu. Bu da anlatılanların zamanla doğruluktan uzaklaşmasına, masallaşmasına hatta efsana-leşmesine neden oluyordu. Yazının icat edilmesiyle yazılı iletişim doğdu. Yazıiı iletişimde bilgiler doğru şekilde iletil*diğinden ve üzerine yeni bilgiler eklenebildiğinden bilgi sü*rekli korunup gelişme olanağı buldu. Bu nedenle yazıyı kul*lanan toplumlar bilim, sanat ve kültürde daha hızlı gelişme kaydettiler.Nüfusun artmasıyla Dünya üzerinde yaşam alanları ve yeni yerleşim birimleri kuruldu. Bu durum uzaktakilerle haberleş*me ihtiyacını ortaya çıkardı. Bunun sonucunda ise dumanla, davuldan çıkan seslerle ve güvercinlerle haberleşme gibi yöntemler kullanıldı. Bunlardan güvercinlerle haberleşme, askeri ve devlet yazışmalarında en fazla kullanılanıydı.
  Matbaanın icadıyla basılı kültür ve iletişim doğdu. Kitap, dergi ve gazeteler daha fazla sayıda basılarak daha geniş kitlelere ulaştırıldı. Böylelikle kültür ve eğitim daha geniş kit*lelere yayılma olanağı buldu. Bunda matbaanın icadıyla ki*tapların daha da ucuzlamasının etkisi vardır.1944 yılında ilk telgraf hattı kuruldu. Böylece elektronik ile*tişim başlamış oldu. İletişim, kâğıt ve mürekkepten başka boyuta taşımış oldu. Telgrafla başlayan elektronik iletişim Alexandar Graham Belf’in telefonu icadıyla devam etti. Bu*gün ise bilgisayarlı iletişime kadar ulaştı. Sadece 50 yıl önce, Türkiye’nin bir ilindeki biriyle haberleşmek için mek*tup yazmak ve cevabını alabilmek için türkülere de konu olan kara trenin gelmesini haftalarca beklemek gerekiyor*du. Oysa günümüzde telefon, cep telefonu ve İnternet ara*cılığı ile aynı anda Dünya’nın her yeriyle iletişim kurulabil*mektedir.
  Uyduların gelişmesiyle dijital televizyon ve radyo yayıncılığı başlamıştır. Canlı yayın araçlarıyla, haberler Dünya’nın her tarafındaki stüdyolara iletilebilir ve canlı yayına sokulabilir hâle gelmiştir.20. yüzyılda insanların yaşantılarına giren bir diğer yenilik te bilgisayar ve İnternet olmuştur. İnternet’in yaygınlaşmasıyla ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalktı. Artık belli bir ülke*de bulunmaksızın o ülke içindeki bilgi kaynaklarına ve inşa*lara ulaşmak kolaylaştı. İnternet ile insanlar işlerini, hatta alışverişlerini yapabilme olanağına kavuştu

+ Yorum Gönder


bölgeler ve ülkeler arası etkileşimde teknolojinin rolü,  bölgeler ve ülkeler arası etkileşimde teknolojinin rolü nedir,  bölgeler ve ülkeler arası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü,  ülkeler ve bölgeler arası etkileşimde teknolojinin rolü,  bölgeler ve ülkeler arasındaki etkileşimde teknolojinin rolü,  bölgeler ve ülkeler arası iletişimde teknolojinin rolü