+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nevriye Uzun
  Üye

  Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler
  Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler hakkında bilgi alabilir miyim? 2. Asel
  Bayan Üye

  Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler

  Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler Hakkında


  Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler İle İlgili Bilgi


  İttihat ve Terakki yönetiminin, gizli bir teşkilat olan Teşkilat-ı Mahsusa vasıtasıyla Anadolu ve Rumeli'de savaş sonrası bir direniş hareketi örgütlediği anlaşıldı. Direnişin amacı, doğu illerinin Ermenilere, Ege bölgesinde bazı yerlerin Yunanlılara ve Adana yöresinin Fransa kontrolündeki Suriye'ye verilmesini öngören girişimlere karşı mücadele etmekti. Yanı sıra, savaş yıllarında çeşitli yöntemlerle önemli servete ve yerel iktidara kavuşan İttihat ve Terakki yanlısı zümrelerin konumlarının korunması, savaş sırasında sürülen gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının geri dönmesinin önlenmesi, bundan dolayı çıkabilecek karışıklıklar nedeniyle müttefik devletlerin olası müdahalesine karşı konulması amaçlanmaktaydı.

  1919 başlarından itibaren Kuva-yi Milliye (milli kuvvetler) adıyla silahlanan bazı gruplar, Ege ve Karadeniz bölgesinde Rumlara, Güneydoğu'da ise Ermenilere karşı çatışmalara girdiler. Bu grupların çoğu 50 ila 200 kişilik düzensiz kuvvetlerden oluşmakta ve Teşkilat-ı Mahsusa üyesi olduğu bilinen kişilerce yönetilmekteydi.

  1919 Şubat ayında Müttefik İşgal Kuvvetleri Yüksek Komutanı Edmund Allenby, Anadolu'da asayişi sağlamak ve henüz teslim olmamış olan Ali Fuat Paşa komutasında Ankara'daki 20. ve Kâzım Karabekir Paşa komutasında Erzurum'daki 15. kolorduların teslim olmalarına ikna edilmeleri amacıyla, İngiliz ordusunun Suriye cephesinde Türk kuvvetlerini kısa sürede nasıl yendiğini bilen üst düzey bir Türk komutanının özel yetkilerle donatılarak Anadolu'ya gönderilmesini önerdi. 15 Mayıs 1919'da "Anafartalar Kahramanı" ve "Yaver-i Fahri Hazret-i Şehriyari (Padişahın Onursal Yaveri)" Mirliva Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu komutanı ve Anadolu Genel Müfettişi sıfatıyla, padişah VI. Mehmet Vahdettin tarafından Anadolu'ya gönderildi.

+ Yorum Gönder


kurtuluş savaşı ve cumhuriyet döneminde ermeniler,  kurtuluş savaşı ve cumhuriyet dönemi ermeniler,  kurtulus savası ve cumhurıyet donemınde ermenıler ,  kurtulus savasi ve cumhuriyet doneminde ermeniler