+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Halk hikayesi ile ile manzum hikaye arasındaki dil farklılıkları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Halk hikayesi ile ile manzum hikaye arasındaki dil farklılıkları nelerdir
  Halk hikayesi ile ile manzum hikaye arasındaki dil farklılıkları nelerdir

  Halk hikayesi ile ile manzum hikaye arasındaki dil farklılıkları nelerdir ilgili bilgi


  Nazım şeklinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir. Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Bu tür hikâyelerde didaktik şiir özelliği görülür.
  Hikayede bulunan bütün özellikler (olay,yer,zaman,kişiler) manzum hikâyede de bulunur.
  Eski edebiyatımızda uzun hikâyeler mesnevi türü ile yazılırdı. Tanzimat’tan itibaren ortaya çıkan manzum hikâye türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikâye yazmak amacını güder.
  Manzum hikâyelerde şairler ya bir olayı anlatırlar, ya da öğüt vermek gayesini güderler.
  Bu tür için ilk adımları Recaizade Mahmud Ekrem ile Muallim Naci atmıştır.
  Bu tür Servet-i Fünun döneminde en etkili hale gelmeye başlamıştır.
  En büyük iki temsilcisi Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy’dur.
  Tevfik Fikret’in Balıkçılar ve Hasta Çocuk gibi önemli manzum hikâyeleri vardır.
  Mehmet Akif Ersoy’un ise Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta gibi önemli manzum hikâyeleri bulunmaktadır.
  Ersoy ve Fikret dışında Beş Hececiler’de manzum hikâye denemeleri yapmışlardır. Bunun dışında Türk şiirinin babası sayılan Yahya Kemal de manzum hikâyeler yazmıştır. Onun Nazar şiiri en güzel manzum hikâyelerden bir tanesidir.
  Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, o çevrenin kişileri tanıtılır. Sonra olay anlatılır. Amaç okura bu bölümde ders vermektir. Bir hikâye gibi sonlandırılır. Manzum hikâyeler düşündürücüdür, eğiticidir.
  Manzum hikâyede her olay işlenebilir. Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs.
  Halk Hikayeleri
  Kaynağını gerçek yaşamdan alan,anlatıya sazın – ezginin eşlik ettiği,ses ve mimiklerin kullanıldığı uzun soluklu anlatım türüdür.Boyutları açısından ikiye ayrılırlar:
  1)Efsaneden, masaldan ya da gerçek yaşamdan alınmış,bir tek olay çevresinde geçen yapısı basit, kısa hikâyelerdir.Türküleriyle birlikte en çok iki saatlik anlatma süresi vardır.
  2)Daha çok kalabalık kişileri,birbiri ardından gelen beklenmedik durumları ve bunun sonucu olarak da az çok çapraşıklaşan olayları birbirine ekleyerek anlatıya uzun bir süre sağlayan hikâyeler.Bu hikâyeler 1-7 gece devam edebilir.
  Çeşitli ve sayıları pek çok olan Anadolu Halk hikayeleri, çok değişik kaynaklardan gelmişlerdir. Bunlar arasında, kökleri binlerce yıl önceki Türk tarihinin derinliklerinde olanlar bulunduğu gibi, yeni olaylardan doğanlar veya yabancı kültürden aktarılanlar da vardır. Halk hikayelerini kaba bir sınıflandırma ile, aşağıdaki türlere ayırabiliriz:
  1) Destanlar ve Destanımsılar
  2) Tarihler ve Menkıbeler
  3) Âşık Hikâyeleri
  4) Masallar, Fıkralar ve Efsaneler
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  Halk hikayesi veya toplumsal iz bırakmış bir olaydan veya bir yazınsal ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden kaynaklanarak ortaya çıkan eserlere denilmektedir manzumda tek fark şiir biçiminde yazılmış olmasıdır
+ Yorum Gönder


halk hikayesi ile manzum hikaye arasındaki dil farklılıkları,  halk hikayesi ile manzum hikaye arasındaki dil farklılıkları hakkında bilgi,  halk hikayesi ile manzum hikaye arasındaki dil farkı,  halk hikayesi ve manzum hikaye arasındaki dil farklılıkları,  halk hikayesi ile manzum hikaye arasındaki dil farkları,  halk hikayesi ve manzum hikaye arasındaki dil farklar