+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Hatay Ilinin Nufusunu Etkileyen Faktorler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hatay Ilinin Nufusunu Etkileyen Faktorler
  Hatay ilinin nufusunu etkileyen faktorler

  Hatay ilinin nufusunu etkileyen faktorler ilgili bilgi


  Nüfusun dağılışı üzerinde yükselti, eğim, bakı ve dağların denize göre uzanışı etkilidir. Yükseltinin fazla olduğu dağlık alanlar yerleşme için elverişli alanlar değildir. Dünya nüfusunun büyük bir kısmı ova ve benzeri düzlük alanlarda yaşamaktadır. Çünkü yüksek dağlık alanlarda iklim şartlarının elverişsiz olması, tarım alanlarının sınırlı olması ve ulaşımın zor olması nedeniyle yerleşme için tercih edilmemektedir (Himalayalar gibi). Sadece Ekvatoral Bölgede alçak yerlerde nemlilik ve yağış fazla, bitki örtüsü gür olduğu için yüksek yerler (yaklaşık 2000 m civarı) yerleşme için alçak yerlere göre daha elverişlidir.

  Ülkemizde nüfusun dağılışı yüksek ve engebeli sahalar ile ovalar arasında büyük farklılık oluşturur. Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Bu nedenle belli bir yükseltiden sonra sürekli yerleşim yerlerine rastlanmaz. Ülkemizde düz veya az eğimli arazilerde özellikle verimli ovalarda yoğun yerleşme görülür.

  Kuzey Yarımküre’de yer alan ülkemizde dağların güney yamaçları bakı etkisiyle daha fazla ısındığı için diğer yamaçlara göre daha sık nüfusludur.
  Ülkemizde dağ sıraları genellikle doğu-batı doğrultusunda uzanır. Karadeniz ve Akdeniz’de kıyıya paralel uzanan dağlar denizel etkinin iç kesimlere girmesini engellediği için iç kesimler daha az yağış alır ve iç kesimlerle kıyı arasındaki ulaşım zor şartlarda gerçekleşir. Bundan dolayı kıyı bölgeler iç kesimlere göre daha yoğun nüfusludur
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Hatay ilinde insanlar daha çok düzlükleri yaşamak için tercih ederler. Ulaşımın kolay olduğu yerlerde nüfus her zaman daha fazladır. İş imkanın olduğu verimli toprakların olduğu yerlerde yerleşim her zaman daha fazladır. İnsanlar dağlık olan yerleri yerleşim için tercih etmedikleri için düzlükleri tercih etmektedirler.
+ Yorum Gönder