+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Osmanlı Devleti Klasik Dönemde Reayayı Korumak Için Ekonomik Açıdan Nasıl Tedbirler a Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı Devleti Klasik Dönemde Reayayı Korumak Için Ekonomik Açıdan Nasıl Tedbirler a
  Osmanlı devleti klasik dönemde reayayı korumak için ekonomik açıdan nasıl tedbirler almış


  Osmanlı devleti klasik dönemde reayayı korumak için ekonomik açıdan nasıl tedbirler almış hakkında yazı  Sultan Kanuni Süleyman döneminden Sultan I. Ahmed'e kadar geliştirilen bu tekalif-i örfiyye daha sonra yeniden eklenen vergilerle genişletilmiştir. Osmanlı Devleti'nde Reayanın hukuku "toprak kadıları" unvanını taşıyan gezici kadılar tarafından savunulur, korunur ve teftiş edilirdi. Bunların görevi Reayanın yani, köylü tabaka ile has, zeamet, tımar ve ehl-i cihet olarak evkafa mutasarrıf olan askeri ve ilmiyye sınıfları arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmekti. Reayanın şahsi hukuk ile ilgisi miras vb. davalarını da bu kadılar görürlerdi.

  1839'da ve 1856'dan yani, Tanzimat ve Islahat fermanlarından sonra Reayadan alınan tekalif-i örfiyye Müslüman-Hıristiyan ayırımı yapılmadan bütün tebaaya tarh edilen öteki vergilerle değiştirilirken, cizye ve haraç da bedel-i askeriye olarak değiştirilmiştir.

  1908 Meşrutiyet'inde, Hıristiyan tebaanın da askere alınması kararlaştırılınca, Reayaya has hukuk tamamen ortadan kalkmış oldu. Bu arada bilhassa 1789 yıllarından yani, Fransız İhtilali'nden itibaren modern akımlara ayak uyduran bir kısım Yahudi, Rum, Eflak ve Boğdanlı, Romen yabancı ve imtiyazlı devletlerin tebaalıklarına geçerek, Osmanlı Reaya hukukunun çeşitli hükümlerinden kapitülasyonlar vasıtasıyla kurtulmayı da denemişlerdir. Osmanlı hükumetleri zaman zaman çıkardıkları fermanlarla ve yabancı devlet elçiliklerini protesto etmek suretiyle, bu kaçışları engellemeye çalışmıştır.

  1924 Lozan Konferansı kararlarıyla, Reaya ile Türk halkı arasındaki bütün farklar kökünden kaldırılmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her hususta eşit hale getirilmiş oldu
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  kelime anlamı reayanın bir hükümdarın yönetimi altındaki halk demek Tanzimat’tan önce, Osmanlı İmparatorluğu’nun Müslüman olmayan uyruklarına denmekteydi
+ Yorum Gönder


osmanli devleti klasik donemde reayayi korumak icin hangi tedbirleri almistir,  11.sinif tarih kitabi 4 unite hazir