+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Türk Edebiyatında Neoklasizm Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Türk Edebiyatında Neoklasizm
  türk edebiyatında neoklasizm

  romantizm edebiyat akımı,

  romantizm özellikleri


  Romantizmin Özellikleri:

  1. Romantizm sanatçıları, klasisizm sanatçılarının akıl ve sağduyusunun karşısına dizginlenemez duygu, coşku ve hayali koymuştur. Lirik şiir, romantizmle yeniden dirilmiştir.
  2. İnsan doğasını değil, dış dünyayı olabildiğin*ce renkli, göz alıcı ve abartmalı biçimde betimlemişlerdir.
  3. Eski Yunan edebiyatı ve Latin edebiyatı yerine çağ*daş edebiyatlar örnek alınmıştır. Din duygusu önem kazanmış, konu olarak Hristiyanlık mucizeleri, Orta*çağ efsaneleri işlenmiştir. Konuların bazıları tarih*ten, bazıları da günlük yaşamdan alınmıştır.
  4. Sanatçılar, yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlememişlerdir. Sanatlarını.toplumu dönüştürmede bir araç olarak kullanmışlar, “toplum için sanat” anlayışına bağlı kalmışlardır.
  5. Romantik sanatçılar, klasisizmin dil ve edebiyattaki tüm kurallarını yıkmışlar, kendilerini de kuralcılıktan kaçınmışlardır. Kapalı ve süslü bir üslup kullanmış*lar, şairane anlatımı benimsemişlerdir.
  6. Seçkin, Örnek, mükemmel insanları değil, her kesimden İnsanı anlatmışlardır. İnsanlar ve olaylar işlenirken iyi-kötü, güzel-çirkin gibi karşıtlıklardan yararlanmışlardır. İnsanların ruhsal durumlarının soyut olarak izlenmesi bırakılmış, insanlar yaşadık*ları toplumsal çevre ile ele alınmıştır.
  7. Olayların anlatımında rastlantılara oldukça fazla yer verilmiştir. Uzak ülkeler ve yabancı töreler geniş olarak betimlemiştir.
  8. Romantikler tiyatroda üç birlik kuralını kırıp dram türünü geliştirdiler. ( Gerçekte bunu İlk yapanın Shakespeare olduğunu; onun, romantizmin ilk öncüsü olduğu anımsatalım.)
  9. Romantik edebiyatta roman ve öykü, tiyatro, eleştiri, makale, fıkra, deneme, anı (hatıra), gezi yazısı, şiir gibi türlerde ürünler verilmiştir.  Romantizmin Önemli Temsilcileri:

  Victor Hugo………………….. şiir, tiyatro, roman
  Jean-Jacques Rousseau…………….. felsefe, toplum bilim
  Voltaire………………………… felsefe, roman, şiir
  Friedrich SCHİLLER…………………………. tiyatro, şiir
  J. Wolfang GOETHE…………………….. şiir, tiyatro, roman
  Lamartine…………………….. şiir, roman
  Chateaubriand…………….. şiir
  Shelley…………………………. şiir
  George Sand………………… roman, öykü
  Alfredde Vigny………………. şiir
  Alfred de Musset…………… hikaye, roman
  Alexandre DUMAS PERE………… roman
  Puşkin………………………….. şiir

  Romantizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:
  Namık Kemal………………………… şiir, tiyatro, ro*man, eleştiri, tarih
  Ahmet Mithat Efendi………………. roman, öykü
  Abdülhak Hamit Tarhan………… şiir, tiyatro
  Recaizade Mahmut Ekrem……. şiir

  Romantizm Örnekleri:

  YALNIZLIK

  Çokluk, gün batınında, dağda o yaşlı, kocamış meşenin gölgesine üzgün otururum. Ovanın durmaksı*zın değişen görüntüsüne ayaklar altından rastgele göz*lerimi gezdiririm.Burada ırmak köpürgen dalgalarıyla çağlar, yılan gibi bükülüp kıvrılır, uzaklıklarda yok olur.Yaprak ormanlardaki çayırlara düştüğünde akşam rüzgarı çıkar, vadilerden alıp götürür. Ben işte bu solgun yaprak gibiyim: Ey esen rüzgarlar, deli rüzgarlar, beni de alın o yaprak gibi, alın götürün işte! (Lamartine)

  LELIA

  İlkbahar, kuşların ötüşü ile, taze çiçeklerin hoş ko*kuları ile yeniden gelmişti. Gün sona eriyordu. Batan gü*neşin kızıllıkları gecenin mor renkleri arasında ağırdan yavaştan kayboluyordu artık. Lelia Viola, villâsının balko*nunda görkemli düşlere dalmıştı. Burası dağların baş*langıcında, bir İtalyan’ın, sevgilisine yaptırdığı olağanüs*tü bir konaktı. Sevgilisi burada acıdan, kederden ölüp gitmişti de, İtalyan, acı anılarını hatırlatan bu yerde daha fazla durmak istememiş, sevgilisinin mezarıyla onun adı*nı taşıyan villâyı çeviren bahçeleri yabancılara kiralamış, kendi de çekip gitmişti. Bir başına, yalnız kendini besle*yen acılar vardır. Vicdan azabı gibi korkan, kendinden kaçan acılar bulunur. Lelia hafif meltem gibi, dalga gibi, pek tatlı bir gevşeme veren bu tatlı mayıs günü gibi yu*muşak, uyuşkun bir tavırla korkuluğun üstüne eğilmiş bakışını uygar insan ayağının çiğneyip geçtiği o güzelli*ğine doyum olmayan vadide dolaştırıyordu.(George Sand)

 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  nedir bu tanmınlama öne ona bakmak lağzım türk edebiyatına nasıl etki edebilir Neoklasisizm Antik Yunan ve Antik Roma dönemine ait tarzların yeniden canlandırılmasıyla ortaya çıkan bir akımdır.
+ Yorum Gönder


edebiyatta neoklasizm