+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Barajlarin Insanlara Ve Tarihi Eserlere Olumsuz Etkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Barajlarin Insanlara Ve Tarihi Eserlere Olumsuz Etkileri
  Barajlarin insanlara ve tarihi eserlere olumsuz etkileri

  Barajlarin insanlara ve tarihi eserlere olumsuz etkileri hakkında bilgi


  Barajların faydalarını kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  1 Tarım alanlarının zamanında ve yeterli olarak sulanmasını sağlar
  2 Hidroelektrik enerji üretir
  3 İçme, kullanma ve endüstri için gerekli suyu düzenli ve sürekli sağlar
  4 Yerleşim ve tarım alanlarını taşkınlardan korur

  Barajların yukarıda sayılan doğrudan faydaları yanında aşağıda sayılan dolaylı faydaları da vardır:

  1 Su üzerinde ulaşıma olanak sağlar,
  2 Su ürünleri üretimi, özellikle balıkçılığın gelişmesini sağlar,
  3 Avcılığın gelişmesini sağlar,
  4 Mesire yerleri sağlar,
  5 Toprak erozyonunun önlenmesi veya azaltılması sureti ile toprak muhafazasını sağlar,
  6 Milli güvenlik üzerinde olumlu etki yapar,
  7 İklim üzerinde olumlu etkisi vardır,
  8 İstihdama olumlu etkisi vardır,
  9 Gelir dağılımının düzeltilmesine yardımcı olur,
  10 Su kalitesinin ve kirlenmenin kontrolu sağlanabilir,
  11 Su sporları yapılmasına olanak verir,

  Zararları

  Bu sayılan yararları yanında baraj yapımında özellikle dikkat edilmesi gerekli konularında olacağı doğaldır Bunlar:

  1 Doğal dengenin bozulması,
  2 Göl sahası içinde kalan tarım alanlarının ve doğal kaynakların kullanılamaması,
  3 Göl sahası içinde kalan yerleşim merkezlerinin nakli,
  4 Göl sahası içinde kalan yol, köprü vb yatırımların yerine yeni yatırım yapma ihtiyacı,
  5 Yer altı su seviyesinin yükseltilmesi dolayısı ile maydana gelen olumsuz etkiler,
  6 Su yükünün artması dolayısı ile meydana gelebilecek tehlikeli heyelanlar ve diğer jeolojik olaylar,
  7 Artan su buharlaşması dolayısı ile kullanılabilecek su miktarının azaltılması,
  8 Akarsuların taşkın mevsimlerinde birlikte getirdikleri toprak gücünü artıran besleyicilerden bilhassa delta ovalarının mahrum kalması,
  9 Suyun içinde taşınan maddelerin azalması nedeni ile baraj mansabında daha fazla yatak oyulması,
  10 Kıyı erozyonunun artması,
  11 Göl alanında kalan tarihi eserler,

  gibi konular ile çok özel konular olabilir Ancak sayılan bu hususlardan dolayı meydana gelebilecek mahzurlar baraj planlaması veya proje sırasında gözönünde bulundurulursa ortadan kaldırılabilir veya en aza indirilebilir Örneğin Keban Barajı göl alanı içinde kalacak tarihi eserler baraj devreye girmeden önce Başka yere taşınmıştır Balıkların yaşamının yitirip doğal dengenin bozulmaması için gerektiğinde, balıkların akarsuyun kaynağına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla balık geçitleri yapılabilir

 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  bir yerde baraj yapılıyorsa yada o çevre coğrafi açıdan uygunsa ekonomik anlamda ön plana çıkıyor bu düşünce diğer ne varsa yıkılıyor köy tarihi eser tarla bağ bahçe orman önem arzetmiyor artık
+ Yorum Gönder