+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Çift Zarlı Organeller Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çift Zarlı Organeller Nelerdir
  çift zarlı organeller hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çift Zarlı Organeller Hakkında Bilgi


  SİTOPLAZMA

  Hücre zarı ile çekirdek arasında bulunan yarı akışkan sıvıya sitoplazma denir. Sitoplazmanın içerisinde organeller bulunur. Sitoplazma organellere yataklık yapar ve onların hareketine imkan sağlar.


  cift-zarl-organeller.jpg

  ORGANELLER

  1)LİZOZOM: zarlı bir organeldir. İçerisinde hidrolaz adı verilen sindirim enzimleri bulunur. Lizozomun kendisi golgi aygıtında üretilir. Görevi hücre içi sindirimi gerçekleştirmektir. Lizozomun zarı yırtılırsa içerisindeki sindirim enzimleri dışa çıkarak hücreyi parçalar, bu olaya otoliz adı verilir. Lizozom alyuvarlar hariç bütün hayvan hücrelerinde bulunur. Bitki hücrelerinde bulunmaz. En fazla akyuvar hücrelerinde, karaciğer ve dalaklarda bulunur. Kurbağa lavlalarındaki kuyruğun kaybolması, anne karnındaki bebeğin organlarının şekillenmesi ve cesetlerin kısa sürede çürümesinde lizozom etkilidir.

  2)RİBOZOM: zarsız bir organeldir. Hücrenin en küçük organelidir. Virüsler hariç bütün hücrelerde bulunan tek organeldir. Görevi aminoasitleri birleştirerek protein sentezi yapmaktır. Bulunduğu yerler; ER’nin üzerinde, çekirdek zarında, mitokondride ve kloroplasttır. Ribozomlar tek tek bulunabildiği gibi bir araya gelerek de bulunabilirler, bunlara poliribozom adı verilir. Ribozomun yapısını r.RNA ve protein oluşturur.

  3)SENTROZOM: zarsız bir organeldir.sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Sentriol adı verilen ince uzun tüp şeklinde yapılardan oluşur. Görevi hücre bölünmeden önce iğ iplikleri oluşturarak kromozomların kutuplara çekilmesini sağlamaktır. Bitki hücresinde sentrozomun görevini sitoplazma yapmaktadır.

  4)GOLGİ AYGITI (CİSİMCİĞİ): tek zarlı bir organeldir. ER’nin yakınında bulunur, onun zarından oluşur. Üst üste dizilmiş yassı keseciklerden oluşur. Görevi salgı maddeleri oluşturmak, paketlemek ve dağıtmaktır. En fazla solunum, sindirim ve sinir hücrelerinde bulunur. Alyuvarlar ve bakteriler dışında bütün ökaryodik hücrelerde bulunur. Golginin fonksiyonun bozulması salgı mekanizmasını da bozar.

  5)MİTOKONDRİ: çift zarlı bir organeldir. Dış zar düz ve esnektir. İç zar içe doğru kıvrımlardan oluşur. Bu kıvrımlara kırista adı verilir. Mitokondrinin kendisine ait DNA, RNA, solunum enzimleri ve ETS’si bulunur. Sahip olduğu DNA sayesinde çekirdek kontrolünde kendini eşleyebilir. Görevi; hücrenin enerji merkezidir. En fazla kalp, karaciğer, beyin ve sinir hücrelerinin etrafında bulunur. Mitokondrinin DNA’sının fonksiyonu bozulunca enerji üretemez, bu da hücreyi yaşlanmaya iter.

  6)ENDOPLAZMİK RETİKULM (ER): tek zarlı bir organeldir. Çekirdek zarıyla hücre zarı arasında bulunan kanallar sisteminden oluşur. ER iki çeşittir. Üzerinde ribozom varsa granüllü ER, yoksa granülsüz ER olarak adlandırılır. Granüllü ER’nin görevi protein sentezlemek, granülsüz ER’nin görevi de yağ ve karbonhidrat sentezlemektir. Şekli iskelete benzediği için hücreye mekanik destek sağlar. Kanallardan dolayı geniş bir yüzeye sahip olduğundan enzimlerin etkisini arttırır.

  7)KOFUL: zarlı bir organeldir. Genellikle bitki ve tek hücreli canlılarda bulunur. Hayvan hücrelerinde ise zaman zaman oluşup tekrar kaybolur. Görevi hücrenin madde alışverişinde, sindiriminde ve boşaltımında görevlidir. Kofullar içerisindeki maddeye göre çeşitlerine ayrılır.
  -Kontraktil Koful: tek hücreli canlılarda fazla suyu depo eder.
  -Besin Kofulu: geçici olarak besin maddelerini kontrol eder.
  -Boşaltım Kofulu: hücredeki atık maddeleri ve fazla suyu depo eden kofuldur.

  8)PLASTİTLER: sadece bitki hücrelerinde bulunur. İçerdikleri renk pigmentleri ve görevlerine göre üçe ayrılır.
  a)Kloroplast: klorofil pigmenti sayesinde bitkiye yeşil renk verir. Kendisine ait DNA, RNA, ribozom ve enzimleri vardır. Sahip olduğu DNA sayesinde kendisini eşleyebilir. Bitkilerin yapraklarında, yeni filizlerde ve olgunlaşmamış meyvelerde bulunur. Görevi fotosentez olayı ile inorganik bileşiklerden organik bileşik sentezler. Oksijen ve ATP sentezler.
  b)Kromoplast: bitkilere yeşil rengin dışındaki renkleri verir.
  Ksantofil=sarı rengi verir.
  Likopen=kırmızı rengi verir.
  Karoten=turuncu rengi verir.
  Tilkosiyanin=mavi rengi verir.
  c)Lökoplast: renk pigmenti içermezler. Bitkilerin kök, gövde ve tohum kısımlarında bulunur. Görevi besin maddelerini depolamaktır. Lökoplastlar ışık karşısında kloroplasta dönüşebilirler.
+ Yorum Gönder


çift zarlı organeller,  çift zarlı organeller nelerdir,  çekirdek çift zarlı mı,  ribozom zarlı mı,  cift zarli organeller nelerdir,  çift zarlı organeller ve görevleri