+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Birey Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Birey Kimdir
  Birey Kimdir

  1. isim Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
  “Matbaanın bulunması, sanat ve kültür olaylarından tüm bireylerin nasiplenmesi yolunu açtı.” – A. Boysan
  2. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri
  3. mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık
  4. ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert
  5. toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert
  Benzer Konular
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Birey tek varlık anlamına gelmektedir. Her bireyin kendine özgü özellikleri bulunur. Doğa bilimlerine göre türü olan tek varlığa birey denir. Birey fert anlamınada gelmektedir. Birey kendine has duyguları, düşünceleri ve yaşayış şekli olan kişilere denir. Her birey özgürdür ve kendi kararlarını kendi almalıdır.
+ Yorum Gönder