+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Gazneli Devletinin Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Gazneli Devletinin Özellikleri Nelerdir


  Gaznelilerin Türk Ve İslam Tarihi Açısından Önemi Nedir

  (963 - 1187)

  -Gazneliler Devleti, Afganistan'daki Gazne şehrinde Samanoğullarının Herat valisi Alp Tiğin tarafından kurulmuştur (963).

  -Gazneliler en parlak dönemlerini Sultan Mahmut zamanında yaşamışlardır.

  -Sultan Mahmut döneminde Gazneliler, Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek Kuzey Hindistan'a hakim olmuşlar ve İslâmiyet'i yaymışlardır.

  -Dandanakan Savaşı'nı kaybeden Gazneliler dağılma sürecine girmişler ve eski güçlerini kaybetmişlerdir.

  -Gazneliler, Afganlı bir kavim olan Gurlular tarafından yıkılmıştır (1187).

  -Gazneliler birçok ulusu (Türkler, İranlılar, Hindular, Gurlular) bünyesinde bulundurmaları parçalanmalarında ve yıkılmalarında büyük rol oynamıştır.

  -Merkez Gazne olmak üzere, 963 yılında Alp Tekin tarafından kuruldu.

  -Gazneliler, en parlak devrini, ünlü hükümdarları Gazneli Mahmut zamanında yaşamıştı.

  UYARI: Gazneli Mahmut , İslamiyet'in koruuculuğunu yapan ilk Türk hükümdarı olmuştur. Bu yüzden Abbasi halifesi kendisine "Sultan" ünvanını vermiştir.

  -Gazneli Mahmut, Hindistan'a toplam 17 sefer düzenledi.

  UYARI: Bu seferler sonucu İslamiyet, Hindistan'da yayıldı. Bu durum ileride, bölgede kurulacak Türk-İslam Devletleri için temel teşkil etti.

  -Gazneliler döneminde ilk kez İran topraklarına yerleşildi.

  -1040 tarihinde Gazneliler, Dandanakan Savaşı ile Selçuklulara yenildi.
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  gazne afkanistanda bir şehirdir ismi oradan gelmektedir Gazneli Devleti'nin kurucusu Sebük Tigin dir gazneliler 963 - 1186 yılları arasında Maveraünnehir, Afganistan, Hindistan'ın kuzeyi ve Horasan'da hüküm sürmüş bir devlettir
+ Yorum Gönder