+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Türkiye cumhuriyet devletinin amaç ve görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye cumhuriyet devletinin amaç ve görevleri
  Türkiye cumhuriyet devletinin amaç ve görevleri bana bunun hakkında kısa olacak şekilde bilgi verebilir misiniz. bunun dışında Türkiye cumhuriyet devletinin amaç ve görevleri arasında en önemlisi sizce hangisidir. yazabilir misiniz. 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Devletin Temel Amaç ve Görevleri

  T.C. Anayasası

  5. Madde

  Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk Devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Türkiye cuumhuriyeti devletinin bilindiği gibi belli başlı amaç ve görevleri vardır. bunlar arasında en önemlisi bilindiği gibi ülkenini huzurunu korumak ve güvenliğini sağlamaktır. bunun dışında bütün vatandaşlarının özgürlüklerini korumaktır gibi
+ Yorum Gönder


cumhuriyetçiliğin amacı,  cumhuriyetin görevleri,  türkiye cumhuriyeti devletinin temel amaç ve görevleri nelerdir,  cumhuriyetin amacı,  türkiye cumhuriyetinin görevleri,  türkiye cumhuriyeti devletinin görevleri nelerdir