+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Kütüphane daha verimli nasıl çalışır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kütüphane daha verimli nasıl çalışır
  Kütüphane daha verimli nasıl çalışır, kütüphanenin faydaları nelerdir ,kütüphane kuralları nelerdir,,kurallara uymayanlara ne tür ceza verilir, kütüphanelerle ilgili bilgiler nelerdir, kitap okumak neden önemlidir. gibi soruları kısaca açıklayabilir misiniz. 2. HARBİKIZ
  Moderator

  VERİMLİ ÇALIŞMA

  Eğitim-öğretim açısından bakıldığında rehberlik servisleri öğrenciyi tanıma ve yönlendirme konusunda öğretmenlere ve ailelere yardımcı olmayı amaçlar. Fakat ülkemiz genç nüfusunun fazla olması öğrenci sayısının da fazla olması anlamına gelmektedir ki bu da öğrenciyi tanıma amacıyla kullanılan teknik ve araçların gelişen teknoloji ile değerlendirilmesini gerektirmektedir. Rehber öğretmenin gelişen araç ve teknikleri kullanması hem vakit kazanmasına hem de daha verimli çalışmalar yapmasına olanak sağlayacaktır.
  Dünyada eğitim psikolojisi alanında son 10 yılda yapılan araştırmalar eğitim alanındaki uygulamaları büyük ölçüde etkilemiş olmasına rağmen Türk Milli Eğitimi bu değişmelerin önemli ölçüde dışında kalmıştır. Günümüzde öğrencilere "öğrenmeyi öğretmenin" ve buna bağlı olarak "çalışma becerilerini geliştirmenin" okulda öğretilen geleneksel dersler (Matematik Türkçe gibi) kadar önemli hale geldiği tartışılmaz bir gerçektir.
  Örneğin ABD'de çok sayıda eyalette çalışma becerileri ya ilk ve ortaöğretim düzeyinde okullarda okutulan derslerden bir tanesi durumuna gelmiştir ya da seminerler aracılığıyla öğrencilere öğretilmektedir. Eskiden etkili öğrenmenin çoğunlukla öğretmenin öğretim tekniklerine bağlı olduğu düşünülürken artık öğrencinin kendi öğrenme sürecindeki aktif rolü çağdaş eğitim sistemlerinde yaygın olarak kabul edilmektedir.
  Öğrenciler zamanlarının büyük kısmını okula ve ders çalışmaya ayırdıkları halde çoğu kez çabalarının başarılı olmalarına yetmediğini; veliler de çocuklarının ders çalışmaya yeterince zaman ayırdıkları halde başarılı olmakta zorlandıklarını belirtmektedirler. Bunun sonucu öğrencilerin ders çalışırken kullandıkları becerilerin ve yöntemlerin etkililiği ve yeterliliği konusu sık sık gündeme gelmektedir.
  Öğretmenler ise sadece kendi alanları ile ilgili bilgi ve beceriler yanında öğrencilerine "nasıl çalışılması" gerektiği konusunda da yardımcı olmayı istediklerini ve bunu gerekli gördüklerini sık sık dile getirmektedirler. Çok çalışmasına rağmen çalışma yöntemini bilmeyen öğrenciler ümitsizliğe kapılırlar. Bu öğrenciler sınıf düzeyleri yükseldikçe kendilerini öğrenmeye motive etme öğrenme süreçlerini planlama ve değerlendirme konularında yetersiz kalmaktadırlar. Bu durum öğrencilerin okuldaki başarılarını ve buna bağlı olarak okul sonrası yaşamlarını da olumsuz yönde etkilemektedir.
  Bu ölçek öğrencilerimizin kişilik özelliklerinin ve çalışma alışkanlıklarının başarılarına olan olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak amacı ile geliştirilmiştir. Bize göre öğrenciye böyle önemli bir konuda yardımcı olabilmek için öncelikle onun neyi doğru neyi yanlış yaptığı ölçülmelidir. Rehber öğretmenler ölçek sonuçlarına bakarak öğrencilerine hangi konularda yardımcı olacaklarını tespit edebilirler.
  Verimli çalışma ve öğrenme konusunda kişilik özelliklerinin etkisi inkar edilemeyecek bir gerçektir. Örnek vermemiz gerekirse sürekli olarak insanlarla olmaktaneğlenceden hoşlanan okul içinde ve dışında pek çok etkinliğe katılan aşırı sosyal bir öğrenci derslerinde başarısız olabilir. Diğer bir örnek sorumluluk duygusu yüksek olan bir öğrencinin derslerinde başarılı olma ihtimali oldukça yüksektir. Öğrenme konusunda en önemli unsurlardan biri de “Motivasyon” dur.
  Verimli Çalışma ve Öğrenme Ölçeğinin uygulanan diğer örneklerden farkları şöyle sıralanabilir:
  Ölçeğimizde kişilik özelliklerine ve motivasyona özellikle yer verilmiştir. Ölçeğimize benzer olan diğer hiçbir ölçekte bu özelliklere yer verilmemektedir. Ölçek optik çevrimi sayesinde çok sayıda öğrenciye kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ayrıca ölçeğimizin bilgisayar programı her öğrenciye sonuç belgesi vermenin yanında rehber öğretmene 15 özellikten herhangi birini seçerek o konuda rehberliğe ihtiyacı olan öğrencilerin listesini de verebilmektedir. Örneğin rehber öğretmen motivasyon veya sorumluluk puanı düşük çıkan öğrencilerinin listelerini alarak bunlara ayrı oturumlarda sadece o konuda grup oluşturarak yardımcı olabilmektedir.
  Uygulanması sırasında zaman sorunu yaratmayacak şekilde düzenlenen ölçeğimiz 191 sorudan oluşmaktadır. Soruların yanıtları "EVET" "HAYIR" ve " ? " şeklindedir. En fazla 1 ders saati içinde öğrenciler rahatlıkla cevaplayabilmektedirler. Bazı sorularda " EVET " bazılarında "HAYIR " yanıtında puan alınmaktadır. " ? " ise o sorudan elde edilen puanın yarısı değerindedir.
  Öğrerıcilere verdiğimiz sonuç kağıdında;15 ayrı özelliğinin derecelendirilmiş grafikleri ve başarılarını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi beklenen çalışma alışkanlıklarının ve kişilik özelliklerinin yorumu sunulmaktadır. Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak özelliği 20 soruyla; etkinlik sosyallik atılganlık başarı hırsı çalışmaya başlamak ve sürdümıek okuma alışkanlıkları ve tekniklerinden oluşan özellikler l5'er soruyla; sorumluluk genel kaygı çalışma ortamını düzenlemek dersi dinlemek ve not tutmak sınav teknikleri özellikleri 10'ar soruyla; okula karşı tutum ve sağlık Özellikleri ise 8'er soruyla ölçülmektedir.
  Tüm özelliklerde 0-39 puan arası DÜŞÜK 40-69 puan arası NORMAL 70-100 puan arası YÜKSEK kabul edilmektedir. Öğrenci sonuç belgesinde grafiklerin altında öğrenciye olumlu ve olumsuz özellikleri grafikler sonucu elde edilen cümlelerin birleştirilmesi sayesinde sunulmaktadır. Her öğrencinin grafiği farklı olduğundan hiçbir öğrencinin yorumu diğeri ile aynı olmamaktadır.
  Unutulmaması gereken diğer bir nokta da öğrencide bazı özelliklerin düşük bazı özelliklerin ise yüksek olması olumludur. Ömeğin Öğrencide kaygı normal çıkınca düşürülerek geliştirilebilirken motivasyon normal çıkarsa yükseltilerek geliştirilebilir.
  (126-157) ve (123-139) numaralı soru çiftleri aynıdır. Öğrenci bu soru çiftlerine farklı yanıtlar vermiş ise ölçeği içtenlikle veya dikkatli yanıtlamadığı anlaşılmakta ve grafikleri değerlendirilmemektedir.
  ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  GÜDÜLENME (Motivasyon)
  Organizmanın belli ihtiyacını karşılamak amacıyla harekete geçmesi olarak tanımlayabileceğimiz güdülenme öğrencilerin verimli çalışabilmesi ve öğrenmesi için gerekli bir özelliktir. Öğrencinin ilerideki yaşamında hedeflediği mesleği elde edebilmesi ve meslekte başarılı olabilmesi öğrencilik dönemini iyi değerlendirmesiyle mümkündür. Bunu da ancak çalışmaya ilgi ve istek duymasıyla başarabilir. Yüksek puan alanların öğrenme ve başarılı olma konusunda ilgi ve istekleri fazladır. Bu durum başarılarını olumlu yönde etkilemektedir. Düşük puan alanlar ise yeterince çalışma isteği duymadıklarından derslerinde başarılı olamazlar.
  SORUMLULUK: Yüksek puan alanlar vicdanlı güvenilir sadık ciddi ve belki aşırı titiz kişilerdir. Düşük puan alanlar ise ne yapacağı belli olmayan dikkatsiz ve teklifsiz işlerini son dakikaya bırakan örneğin randevularına geç kalan ve belki toplumsal açıdan sorumsuz kişilerdir. Sorumluluğun yüksek olması öğrencinin başarısını artırmaktadır.
  ETKİNLİK : Yüksek puan alanlar ağır iş ve egzersiz dahil her türlü bedensel etkinlikten hoşlanırlar. Sabahları erken ve yataktan oyalanmadan kalkarlar bir etkinlik alanından diğerine kolaylıkla ve hızla geçerler; geniş bir çeşitlilik gösteren ilgi alanları vardır. Arkadaşlıkları eğlendiricidir. Düşük puan alanlar ise hareketlilikten hoşlanmayan çabuk yorulan ağırkanlı insanlardır. Acele etmeden rahat yaşarlar. Etkinliğin yüksek olması olumlu bir özelliktir.
  SOSYALLİK : Yüksek puan alanlar sürekli olarak başka insanlar ile birlikte olmak isteyen partiler danslı toplantılar vb. hoşlanan değişik kimseler ile kolayca tanışıp herkes ile konuşabilen topluluk içinde rahat ve mutlu olan kişilerdir ve hoşsohbettirler. Düşûk puan alanlar ise okumak gibi yalnız başına yapılan uğraşları yeğlerler kalabalıktan hoşlanmaz insanlarla senli benli olmak istemez yabancılarla konuşmakta güçlük çekerler. Sosyalliğin fazla yüksek olması ders çalışmayı engellemektedir.
  KAYGI : Yüksek puan alanlar işler biraz ters gittiğinde kolayca sarsılanolabilecek ya da olamayacak şeyler için gereksiz yere telaşlanan endişelenen ve tasalanan kişilerdir. Düşük puan alanlar ise huzurlu sakin kişiler olup mantıksız korkulara kaygılara karşı dirençlidirler. Kaygının yüksek çıkması öğrenci başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.
  BAŞARI HIRSI : Yüksek puan alanlar hırslı çok çalışkan rekabetten hoşlanan sosyal durumlarını geliştirme konusunda çok istekli üretkenlik ve yaratıcılığa çok değer veren kişilerdir. Düşük puan alanlar ise yaratıcılığı ve rekabeti pek önemsemeyen fazla uğraşıp didinmekten hoşlanmayan sakin ve huzurlu yaşamdan hoşlanan kişilerdir. Bu özelliğin yüksek çıkması başarıyı olumlu yönde etkilemektedir.
  OKULA KARŞI TUTUM : Yüksek puan alanlar okulları ile uyum öğretmenleri ile olumlu ilişki içerisindedirler. Okulun kendileri için yararlı bir kurum olduğunun bilincindedirler. Bu durum başarılarını artırmaktadır. Düşük puan alanlar ise okullarını pek sevmemekte öğretmenleri ile olumlu ilişki kuramamaktadırlar. Okulun yararlarının tam olarak farkında olmadıklarından başarıları olumsuz yönde etkilenmektedir.
  ATILGANLIK : Yüksek puan alanlar akıllarına estiği gibi davranan acele karar verdikleri için sık sık hata yapan tasasız çabuk değişen ne yapacakları belli olmayan kişilerdir. Düşük puan alanlar sistematik düzenli ve dikkatli davranırlar plan yapmaktan hoşlanırlar herhangi bir girişimde bulunmadan önce düşünürler. Fazla atılganlık başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir.
  SAĞLIK : Yüksek puan alanlar sağlıklarına beslenmelerine ve uyku düzenlerine özen gösterdikleri için daha başarılı olurlar. Hem sık sık hastalanıp devamsızlık yapmazlar hem de sağlıklı oldukları için dersleri daha dikkatli takip edebilirler. Düşük puan alanlar ise sağlıklarına dikkat etmediklerinden sık hastalanır hem derslere devamsızlık yapar hem de evde pek çalışamazlar.
  ÇALIŞMA ORTAMINI DÜZENLEMEK : Yüksek puan alanlar çalışma ortamlarında dikkatlerinin dağılmasına neden olacak uyarıcıların yer almasına izin vermedikleri için daha verimli çalışırlar. Ortamı iyi bir şekilde düzenlediklerinden var olan uyarıcılardan da etkilenmezler. Düşük puan alanlar ise kendilerine uygun bir çalışma ortamı oluşturamadıkları için çalışmalarından verim alamazlar. Çevrelerindeki uyarıcılar yüzünden dikkatleri çabuk dağılır ve derslerinde başarı gösteremezler.
  ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK VE SÜRDÜRMEK : Yüksek puan alanlar iradeleri üzerinde kurdukları hakimiyet sayesinde ders çalışmaya planladıkları saatte başlarlar ve bu çalışmayı planladıkları saate kadar sürdürürler. Vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirdiklerinden başarıları artar. Düşük puan alanların ise en büyük sorunları iradelerine sahip olamamaktır. Bu nedenle bir türlü istedikleri vakitte derse başlayamazlar başladıkları zaman da sürdüremezler. Vakitlerinin çoğunu ders çalışmaları gerektiğini düşünerek veya ders başında çalışmadan geçirirler.
  BİLİNÇLİ ÇALIŞMAK VE ÖĞRENDİĞİNİ KULLANMAK: Yüksek puan alanlar bilinçli çalışan düzenli tekrarlar yapan öğrencilerdir. Neyi niçin öğrendiklerini ve bu bilgileri nerelerde kullanabileceklerini iyi bilmeleri başarılarını artırır. Düşük puan alanlar ise bilinçli bir şekilde çalışmadıkları için öğrendikleri bilgileri yerinde ve zamanında kullanamazlar. Düzenli tekrar yapmadıkları için öğrendikleri bilgileri çabuk unuturlar.
  OKUMA ALIŞKANLIKLARI VE TEKNİKLERİ : Yüksek puan alanlar okumaya yeterli zamanı ayırır okurken önemll kısımları rahatlıkla ayırabilir böylelikle vakitlerini boşa harcamazlar. Hızlı ve anlayarak okuyabilirler. Düşük puan alanlar ise okuma ile ilgili tekniklerin farkında olmadıkları için okurken çok zaman harcarlar önemli kısımları ayırt edemezler dikkatleri çabuk dağıldığı için verilen metni tekrar tekrar okuyarak vakit kaybederler.
  DERSİ DİNLEMEK VE NOT TUTMAK : Yüksek puan alanlar öğretmenin söylediklerini dikkatle dinler önemli noktaları fark edip kendine göre ifadelerle düzenli bir şekilde not tutarlar. Arasıra bu notları gözden geçirerek verimli öğrenebilirler. Dersi dinlerken anlamadıkları yerleri sorarak ve derse aktif biçimde katılarak başarılarını artırırlar. Düşük puan alanlar ise dersi dinlemedikleri için önemli-önemsiz ayırımı yapamazlar. Tuttukları notlar bu yüzden düzensiz olur. Derse aktif olarak katılma girişimleri pek yoktur. Anlamadıkları yeri söz almaya çekindikleri için soramazlar. Bu nedenle derslerde başarılı olamazlar sınavlardaki notları da düşük olur.
  SINAV TEKNİKLERİ : Yüksek puan alanlar sınava hazırlanma ve sınav sırasındaki teknikleri iyi bildikleri için daha başarılı olurlar. Düşük puan alanlar ise bu teknikler hakkında bilgili olmadıkları için hem zamanı ayarlayamaz hem de gereksiz hatalar yaparak düşük notlar alırlar
 3. Ziyaretçi
  yaa benim aradığımn bu dil ama bir türlü bulamıyorumm ne yapcam bilmiyomm okul kütüphanemizi nasil daha verimli yapabilirizz bilen varsa lütfen yardım edin
 4. Ziyaretçi
  ztn vermiş yukardaaaa !!

 5. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kütaphane bilindiği gibi hem kitap okumak hem araştırma yapmak hem de ders çalışmak için en güzel en rahat ve verimli yerdir. bunun nedeni öncelikle istenilen bilgiyi hemen alabiliyorsunuz bunun dışında kütüphane kurallarından biri sessiz olma kuralı nedeni ile insanlar daha rahat ve sessiz bir ortam da çalışırlar bu da kişiye verim kazandırır.

+ Yorum Gönder


kütüphane daha verimli nasıl çalışır,  kütüphaneler daha verimli nasıl çalışır,  bir kütüphane daha verimli nasıl çalışır