+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Enerji kaynaklarının çevreye olumlu olumsuz etkileri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Enerji kaynaklarının çevreye olumlu olumsuz etkileri nelerdir
  istediğim soruyu bulamadım yani şu soruyu : enerji kaynaklarının çevreye olumlu olumsuz etkileri nelerdir???????? 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri

  Bugün fosil yakıtların çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı olumsuzluklar her geçen gün katlanarak artmaktadır. Fosil yakıtlar yakıldığında altı sera gazının açığa çıkmasına neden olur. Bunlardan en belirleyici olanları karbondioksit (CO2) ve metandır. Diğerleri ise kükürt, partikül madde, azotoksit, kurum ve küldür.

  Güneş, gün doğumundan gün batımına kadar atmosfere ısı ve ışık vermektedir. Doğal döngünün devam etmesi için bu ısının tekrar uzaya verilmesi gerekmektedir. Oysa fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan CO2 ve metan gazı bünyelerinde ısı tutma özelliğinden dolayı ısının bir kısmını atmosferde tutmaktadır. Böylece dünya ısınmaya başlamakta ve iklim değişiklikleri meydana gelmektedir.

  Küresel Isınma
  Fosil yakıtların yoğun bir şekilde yakılması ile başta karbondioksit olmak üzere, atmosferde sera gazlarının giderek artması ve buna bağlı olarak dünyamızın ısınması, sera etkisi ( kürsel ısınma ) olarak tanımlanmaktadır.

  Sera etkisi yapan gazlar arasında, karbondioksit, metan, karbon monoksit, hidrokarbonlar ve kloroflora Karbonları sayılabilir. Küresel ısınmanın en büyük etkisinin, kutuplardaki buzulların erimesine yol açması ve denizlerin yükselerek birçok ülkenin sular altında kalması olacağı belirtilmiştir. Fosil yakıt tüketiminin aynı hızla sürmesi sonucunda, önümüzdeki 50 yıl içinde dünyamızın sıcaklığının 5 derece artacağını ve bunun da büyük felaketlere yol açacağını göstermektedir. Ayrıca, sera etkisi nedeniyle yeryüzü sıcaklığının artması ile denizlerden göllerden ve nehirlerden daha çok buharlaşma olacak, dolayısıyla daha fazla yağmur ve doğal sel felaketleri olacaktır.

  1900’lerden 2000’lere kadar atmosferin ortalama sıcaklığı 0,5 derece artmıştır ve iklim değişikliğinin zincirleme sonuçları yavaş yavaş yaşamı etkilemektedir. Su kaynakları kurumakta, çiçekler erken açmakta, erken yağan karlar tarım ürünlerinde zayiata sebep olmakta, bitkiler zamansız meyve vermekte ya da hiç vermemektedir.

  Uzmanlar, fosil yakıtların etkilerini kısa ve uzun vadeli olarak değerlendirmektedir. Kısa vadede oluşan sonuçlar artık yaşamın bir parçası olmuş durumdadır. Sıcaklık arttıkça buzlar ana kütleden koparak erimekte, çığ olayları artmakta, fazla miktarda su dolaşıma girmekte, sel felaketleri, fırtınalar, kasırgalar oluşmaktadır.

  Küresel ısınmanın, uzun vadede öngörülen sonuçları ise daha vahimdir. Ortalama sıcaklık artışı bu hızla devam ederse, 2020 yılında deniz seviyesi bir metreye kadar yükselecektir Bu da dünyanın en büyük kentlerinin sular altında kalmasına yol açacaktır.

  Asit Yağmurları  Özellikle kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan havaya atılan kükürt dioksit, azot oksitler ve karbon gazları, yağmur damlaları ile birleştirilerek sırayla sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asit oluşturur. Asit yağmurlarının zararı, ormanlarla sınırlı olmayıp, canlı varlıkların yanı sıra, demir yolları, binalar, köprüler ve tarihsel kalıntılar üzerinde de etkili olmaktadır. Fosil yakıtların yanma reaksiyonu sonucunda atmosferik sera etkisine yol açan CO2 salımı 1990 yılında 0,6 milyar ton/yıl iken, özellikle son 40 yılda büyük bir artış göstererek, 1998 yılında 5.5 milyar ton/yıl’a ulaşmıştır.

  Atmosferde Asitleşmeye Neden Olan Kirleticiler


  Kükürtoksitler (SOx):

  Azotoksitler (NOx):

  Asit Yağmurlarının Çevre Üzerindeki Etkisi

  Asit Yağmurlarının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi


  Kentsel Hava Kirliliği  1960’lı yılların sonundan itibaren dünyanın her tarafında görülen hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme, ısınma, trafik, sınai faaliyetler ve buna bağlı elektrik tüketimi için artan bir yakıt tüketimini de beraberinde getirmiştir.

  Fosil yakıt emisyonları arasında SOx, NOx, CO2 ve çeşitli organik bileşikler, kurum ve partikül maddeler sayılabilir.
 3. Mineli
  Devamlı Üye
  YENİLEBİLEN ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEVRESEL ETKİSİ


  Bugün tüm dünyanın enerji tüketiminde büyük ölçüde bağımlı olduğu enerji kaynakları yenilemez nitelikte olan fosil kaynaklardır. Bu fosil kaynakların çevreye verdikleri zararlarda özellikle şehirlerdeki hava kirliliği olmak üzere tüm doğal ortam üzerinde kendini hissettirmekte ve bu olumsuzlukların en aza indirilebilmesi içinde çareler aramaktadır. Ancak henüz yoğun şekilde kullanımı olmayan ve çevre üzerindeki etkileri yeterince değerlendirilmemiş olan yenilebilen enerji kaynaklarının çevresel etkileri üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır.


  Rüzgar Enerjisi


  Rüzgar enerjisi üretimi için geniş bir arazi devreye sokulmaktadır. 1000 NWp’lik bir enerji üretimi için 100 km2 lik bir alanın kullanılması gerekir. Ve burada işgal edilen yüzey % 01’dir. Diğer kalan arazilerde zirai açıdan kullanılabilir. Buradaki en önemli dezavantaj gürültü rahatsızlığıdır. Bu jenaratörlerin 200-300 m kadar ötesine kadar gürültü rahatsızlığı söz konusudur. Bunlar estetik açıdan çok arzu edilmeyen tesislerdir.

  Rüzgar Enerjisi, atmosfer ve suları kirletmemekte, çevreye zararlı olabilecek herhangi bir toksit madde vermemekte birlikte, rüzgar türbinlerinin çıkardığı ses, gürültü rahatsızlığına neden olmakta ve arazi kullanımı açısından da bazı olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.

  Rüzgar türbinlerinin diğer bir çevresel olumsuzluğu da kartal ve doğan türü kuşların, bunlara çarparak ölmesidir. Bu konuda türbini üreten firmalar bir takım önlemler almak için araştırmalarını yoğunlaştırmaktadır.


  Güneş Enerjisi

  Güneş enerjisinde 1000 MWp lik bir enerji için 7-8 km2 güneş panellerine ihtiyaç vardır. Bu tür paneller genellikle binaların çatı ve duvarlarına yerleştirilir.

  Güneş enerjisi üreten sistemler, hava kirliliğine yol açmamakta, sağlığımız üzerinde de her hangi bir olumsuzluk ortaya koymamaktadır.


  Jeotermal Enerji

  Jeotermal enerji bilindiği gibi yerin içinden elde edilen bir enerjidir. Meteorik suların yerin içinde dolaşım yaparken, sıcak magma tarafından ısıtılması ve konveksiyon akımları ile yeryüzüne yükselmesi sonucu ortaya çıkan, sıcak akışkanlar, yenilebilen enerji kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu konuda sıcak kaya sistemleri de son zamanlarda da etkisini büyütümüştür
 4. Ziyaretçi
  Deniz dalga enerjisinin temelinde yine rüzgar enerjisi yatmaktadır. Ülkemizin Marmara hariç olmak üzere açık deniz kıyı uzunluğu 8210 km civarındadır. Bunun turizm , balıkçılık kıyı tesisleri gibi nedenle en fazla beşte birlik kısmı kullanılabilir ver bu yıllık olarak 18.5 TWh/yıl düzeyinde bir enerji elde edilebilir.

 5. Ziyaretçi
  -Çok Teşekkür Ederim.Bu Bilgiler Sayesinde Proje Ödevimi Yapabildim

 6. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  BİYOKÜTLE ENERJİSİ


  Klasik ve modern anlamda olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. Birincisi; konvansiyonel ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıkları(tezek gibi) oluşur.

  İkincisi yani modern biyokütle enerjisi ise; enerji ormancılığı ve orman-ağaç endüstrisi atıkları, tarım kesimindeki bitkisel atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır.

  Günümüzde enerji tarımı adını verdiğimiz bir tarım türü oluşmuştur. Bu tarım türünde C4 adı verilen bitkiler ( seker kamışı, mısır, tatlı darı,…..vb.) yetiştirilmektedir. Bu bitkiler suyu ve karbondioksiti verimli kullanan, kuraklığa dayalı verimi yüksek bitkilerdir.

  Dünya genelinde biyokütle enerji teknolojileri son derece hızlı gelişmektedir. Ülkemizde ise 1996 yılı verilerine göre 5512 BTEP odun , 1533 BTEP bitki ve hayvan atıkları olmak üzere toplam 7045 BTEP enerji elde edilmiştir ve bu rakam yıllık enerji tüketimimizin yaklaşık olarak % 10 ‘una tekabül etmektedir.

+ Yorum Gönder


enerji kaynaklarının çevreye etkileri nelerdir,  enerji kaynaklarının çevreye zararları nelerdir,  rüzgar enerjisi çevremizi nasıl etkiler,  kullandığımız enerji kaynakları yaşadığımız çevreyi nasıl etkiler,  kullandığımız enerji kaynakları çevreyi nasıl etkiler,  enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz yönleri