+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Enerji kaynaklarının oluşumu nasıl olmuştur acil bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Enerji kaynaklarının oluşumu nasıl olmuştur acil bilgi
  Enerji kaynaklarının oluşumu nasıl olmuştur bana yardımcı olabilir misiniz, forumda benzer konular gördüm ama beni tatmin etmedi, değişik bir açıklama lazım bana değişik cevaplar unun dışında bana enerji kaynakları hakkında da kısaca bilgi verebilir misiniz. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Enerji kaynaklarının oluşumu  Sürekli devam eden doğal proseslerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgar, akan su (hidrogüç), biyolojik prosesler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

  En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji formu , güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgar gücünü depolar .

  enerji kaynaklarının oluşumu Enerji kaynakları nasıl oluşurnebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir.
  Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman skalası göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

  Modern enerji kaynaklarının oluşumu Enerji kaynakları nasıl oluşurnebilir Enerji Kaynakları

  Rüzgar enerjisi
  Su gücü (Hidrogüç)
  Güneş enerjisi
  Jeotermal enerji
  Biyoyakıtlar
  Sıvı biyoyakıtlar
  Katı biyokütle
  Biyogaz
  Küçük ölçekli enerji kaynakları
  Piezoelektrik
  Termoelektrik
  Elektromanyetik radyasyon

  Gelişimi ve Çevreye Etkileri
  enerji kaynaklarının oluşumu Enerji kaynakları nasıl oluşurnebilir enerjinin gelişimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar tarafından kullanımı ile ilgilidir. enerji kaynaklarının oluşumu Enerji kaynakları nasıl oluşurnebilir enerjinin gelişimine olan ilgi, fosil yakıtların çevreye verdiği atık gazlar ve fosil yakıtlar ve nükleer enerjinin kullanımının riskleri ile doğrudan ilişkilidir.
  2002 yılı kasım ayı Enerji Ajansı verilerine göre tüm dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji kaynakları içindeki payı % 13.8 'dir. Bu payın dağılımı ise % 80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar , % 16.5 hidro enerji, % 0.5 diğerleri (rüzgar, jeotermal, güneş, dalga, gel-git olayları vs.) olarak verilmiş
 3. Ziyaretçi
  Kullanımı ise şu şekilde açıklanır
  enerji kaynaklarının oluşumu Enerji kaynakları nasıl oluşurnebilir enerji kaynakları direkt olarak kullanılılabilir veya enerjinin başka bir formuna dönüştürülebilir. Direkt kullanım örnekleri, güneş enerjisi ile çalışan aletler, jeotermal ısıtma ve su veya rüzgar değirmenleridir.

  Endirekt kullanıma örnek olarak ise, elektrik üretiminde kullanılan rüzgar türbinleri veya fotovoltaj pilleri verilebilir.
  enerji kaynaklarının oluşumu Enerji kaynakları nasıl oluşurnebilir enerji, ücretsiz enerji olarak da kategorize edilebilirse de, çoğu yenilenebilir enerji kaynağına normalde ücretsiz enerji denemez. Mühendislikte, ücretsiz enerji ile kastedilen direkt olarak doğadan elde edilebilen bir enerji ve insanlar tarafından tüketilmesi mümkün olmayan enerjidir.
 4. Ziyaretçi
  yapabilmek istediğimiz her iş için, kullandığımız bir enerji kaynağı vardır kırda yemek yapabilmek için sıvılaştırılmış gaz kaynaklarından, uzaya astronotları yollamak için kullanılmakta olan hidrojen yakıtlarına kadar.

 5. Ziyaretçi
  Günümüzde enerji, nihai tüketiciler ve endüstriyel alıcılar için dünyada en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi durumuna gelmiştir.

  Enerji, bu bağlamda ülkelerin ekonomik gelişimleri ile ilgili olduğu kadar, güvenliği ile de doğrudan ilişkili bir konuma gelmiştir.

 6. Nesrin
  Devamlı Üye
  Enerji kaynaklar bilindiği gibi bizler içingerekli olan ve yenilenebilir ve yenilenemez olarak ikiye ayrılan enerji kaynaklarıdır. bunlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına güneş su rüzgar örnek verilebilirken yenilenemz enerji kaynaklarına petrol kömür doğalgaz örnek verilebilir. bunlardan kömürün oluşumunu açıklayalım. kömür bilindiği gibi uzun yılllar boyunca toprak altında kalan bitkilerde meydana gelmektedirler.

+ Yorum Gönder


enerji kaynaklarının oluşumu nasıl olmuştur kısaca,  enerji kaynaklarının oluşumu nasıl olmuştur,  enerji kaynakları nasıl oluşmuştur,  enerji kaynaklarının oluşumu nasıl olur,  enerji kaynaklarının oluşumu nasıl olmuştur kısa bilgi