+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Hz muhammedin dogdugu çevrenin dini özelliklerini açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hz muhammedin dogdugu çevrenin dini özelliklerini açıklayınız
  Hz.Muhammed(s.a.v)'in doğduğu çevredeki insanların dini inanış biçimleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Arap yarımadasının Hicaz bölgesinde, Mekke şehrinde doğdu. O'nun hayâtını ve insanlık târihinde yaptığı büyük inkılâbı kavrayabilmek için, yaşadığı asırda Arabistan'ın genel durumunun ve Arapların yaşayışlarının, ana hatları ile de olsa, bilinmesinde fayda vardır.


  İslâmiyet'ten önce Araplar, henüz millet hâline gelemedikleri için; kabîleler hâlinde yaşıyorlardı. Her kabîle, diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi. Kabîle başkanına "Şeyh" deniyordu. Hicaz ve Yemen bölgelerinde bazı şehirler kurulmuşsa da, genellikle çöllerde çadır ve göçebe hayâtı geçiriyorlardı. Hicaz bölgesinde üç önemli şehir, Mekke, Yesrib (Medine) ve Tâif'ti.


  Kabîleler arasında kan davası ve sınır anlaşmazlıkları gibi sebepler yüzünden savaş eksik olmazdı. Yalnızca yılın dört ayında (Muharrem, Recep, Zilka'de ve Zilhicce aylarında) savaşmazlardı. Bu aylara "haram aylar” denir. Bu aylarda, bütün kabîleler güvenlik içinde seyâhat edebildikleri için, genellikle büyük panayırlar bu aylarda kurulurdu. Mekke'nin hâkimi, Kâbe ve civârındaki putların koruyucusu oldukları için Kureyş kabîlesi, diğer bütün kabîlelerden saygı görürdü. Bu sebeple Kureyşliler, senenin her mevsiminde diledikleri yere seyâhat edebiliyorlardı.


  Hicaz bölgesindeki panayırların en önemlileri, Mekke civârında kurulmakta olan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarıydı. Bu panayırlara ülkenin dört bir yanından akın akın gelenler arasında satıcılar, şâirler, hatipler, falcılar ve çeşitli dinlere mensup kimseler de bulunuyordu. Tâif'le Nahle arasında kurulmakta olan Ukaz panayırında, şiir yarışmaları yapılır; beğenilip derece alan şiirler, Kâbe'nin duvarlarına asılırdı.  Peygamberimizin doğduğu ortam
  Resmi büyütmek için tıklayınız.


  Müslümanlıktan önce, Arapların çoğunluğu putperestti. Yapmış oldukları bir takım heykellere ilâh diye tapıyorlardı. En önemli putlar, Hubel, Lât, Menât, Uzzâ, Vedd, Suva', Yeğûs, Yeûk ve Nesr adlarını taşıyanlardı. Mekke'de Kâbe ve civârına 360 kadar put yerleştirilmişti. Her kâbîlenin ayrı bir putu, her putun özel bir ziyâret günü vardı. Böylece yılın her gününde putlarını ziyârete gelenlerle dolup taşan Mekke, bir ticâret merkezi olduğu kadar, putperestliğin de merkezi hâline gelmiş bulunuyordu.


  Arabistan'da putperestlerden başka, Mûsevî, Hıristiyan, Mecusî (ateşe tapan) ve Sâbiî dinlerine mensup kimseler de vardı. Bunlardan başka, çok az sayıda, Hz. İbrahim'in tebliğinden o devre ulaşan dinî esasları benimsemiş tek Tanrı inancında olan "Hanîf"ler vardı. Nevfel oğlu Varaka, Cahş oğlu Abdullah, Huveyris oğlu Osman ve Sâide oğlu Kuss bunlardandı.


  İslâmiyetten önce Araplar arasında okuyup yazma bilenlerin sayısı son derece azdı. Cömertlik, konukseverlik, sözde durma, düşmanları bile olsa kendilerine sığınanları koruma, cesâret.. gibi bazı iyi özellikleri yanında, soygunculuk, faizcilik, zenginleri üstün, fakirleri hor görme, içki ve kumar düşkünlüğü, kabilecilik gayreti ile kan dökme gibi son derece çirkin âdetleri de vardı. Özellikle köle ve kadınlara hiç değer vermezlerdi. Kadınlar, ölen kocasından, babasından ve diğer yakınlarından mirâs alamadıkları gibi, kendileri mirâs malları arasında, mirâsçılara kalırdı. Erkekler istedikleri kadar kadınla evlenebilirlerdi. Bazı kimseler kız çocuklarını diri diri kumlara gömecek derecede vahşet göstermişlerdi.


  İslâmiyetin doğuşu sırasında yalnız Araplar ve Arabistan değil, bütün dünya, haksızlık, sefâhat ve cehâletin karanlığı içindeydi. Maddî ve rûhî sıkıntılar içinde bunalmış olan insanlık, bir önder, bir kurtarıcı beklemekteydi.
 3. Ziyaretçi
  bu çok uzun daha kısası olursa çok iyi olur benim din. kül. ve ahlak bilgisi dersin de lazım baştan yazarsanız sevinirim çünkü bu kadar yazarsam ellerim tutmaz eğer az yazarsam tutar artı bunu yazana kadar benim canım sıkılır zaman geçmek bilmez ona göre yani
 4. Ziyaretçi
  inna atayna kel kevse fesalli lirabbbke venhar ine şanieke hüvel ebter

 5. Ziyaretçi
  sınavım güzel kısa yapın

 6. Ziyaretçi
  bu çok uzun daha kısası olursa çok iyi olur benim din kül ve ahlak bilgisi dersin de lazım baştan yazarsanız sevinirim çünkü bu kadar yazarsam ellerim tutmaz eğer az yazarsam tutar artı bunu yazana kadar benim canım sıkılır zaman geçmek bilmez ona göre yani

 7. Ziyaretçi
  bence bu çok uzun daha kısası yokmu din ah. bil dersinde lazım olacak

 8. Ziyaretçi
  ya çok uzun ve de dini özellik anlatmıyor sanki

 9. Ziyaretçi
  ay inanmıyorum bu ne böyle sanki hayatını anlatıyor biraz kısası yokmuydu bunun din dersi için önemli

 10. Ziyaretçi
  çok uzun bunu yazana kadar benim ellerim tutmayabilir

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


hz muhammedin doğduğu çevrenin dini özellikleri kısaca,  hz muhammedin doğduğu çevrenin dini özelliklerini açıklayınız,  hz. muhammedin doğduğu çevrenin dini özellikleri açıklayınız,  hz muhammedin doğduğu çevrenin dini özellikleri,  hz. muhammedin doğduğu çevrenin dini özelliklerini açıklayınız,  hz muhammedin dini özellikleri