+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Mantarların Özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mantarların Özellikleri Hakkında Bilgi
  Mantarların Özellikleri Hakkında Bilgi lazım bana yardımcı olurmusunuz 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Mantarların Özellikleri Hakkında Bilgi


  MANTARLAR klorofil içermeyen, bu yüz-den de yaşamları için gerekli besini üreteme-yip dış kaynaklardan sağlayan bitki benzeri canlılardır. Yapıları ve yaşam biçimleri açısın-dan gerçek bitkilerden çok farklı özellikler taşıyan bu canlıların yeryüzünün hemen her yerine dağılmış 100 bini aşkın türü vardır. Bazıları tekhücreli ve ilkel, bir bölümü ise çokhücreli ve gelişkindir. Çok karmaşık bir grup oluşturan mantarlar geleneksel sınıflan-dırma sistemlerinde bitki olarak kabul edilir ve bitkiler âleminde sınıflandırılır. Oysa gü-nümüzde bu canlıları ayrı bir âlem altında toplama eğilimi daha yaygındır.

  Toprakta, suda ve havada yani hemen her yerde bulunan bu canlılar doğrudan hayvan-lar ve bitkiler ya da bunların artıkları (ölü organik maddeler) üzerinde yaşarlar. Birbi-rinden çok farklı yapıda olabilen mantarların biçim ve boyutları, çıplak gözle görülemeye-cek kadar küçük ilkel mantarlardan, nemli orman ve çayırlarda yetişen şapkalı mantarla-ra kadar değişir. Çürük meyve, bayatlamış ekmek ve peynir gibi çeşitli yiyecekler ile çürümüş odun ve deri gibi bazı maddelerin üzerinde çoğalarak sarımsı ya da mavimsi yeşil renkli küf katmanı oluşturan küf mantar-ları ile ekmek ve bira yapımında kullanılan mayalar da bu gruptandır. Ayrıca, tekhücreli ilkel cıvık mantarlar, yaşlı ağaçların üzerinde rafsı katmanlar oluşturan kav mantarları ve çeşitli bitkilerde hastalıklara yol açan pas mantarları ile yanık mantarları da bu grupta yer alır.
  Ayrıca bak. Maya.

  Mantarlar çok basit yapılı canlılardır. Ger-çek bitkiler gibi kök, gövde ve yaprakları bulunmayan bu canlılar "hif" denen dallanmış ince iplikçiklerden oluşurlar. Bu iplikçiklerin oluşturdukları dokuya miselyum denir. Hifler yani mantar iplikçikleri kolaylıkla beslenebi-leceği herhangi bir ortamda örneğin bir odu-nun, toprağın ya da yiyeceklerin üzerinde hızla büyüyerek gelişir.
  Eğreltiotları ve suyosunları gibi mantarlar da tohumlarla değil sporlarla ürer. Spor, üzerinde koruyucu bir örtü bulunan ve pro-toplazma içeren, çıplak gözle ayırt edemeye-ceğimiz minik bir hücredir. Çok hafif oldu-ğundan en ufak bir esintide bile uçuşarak çevreye dağılabilir. Bu yüzden dünyanın he-men her yerinde hatta Kuzey Kutup Bölgesi'nde bile havada sporlara rastlanır. Çevreye dağıldıktan sonra bir süre canlılığını koruya-bilen spor hücreleri nemli bir yüzeye kondu-ğunda gelişerek hif oluşturur.

  Mantarların sporları ya doğrudan hifler üzerinde ya da özel sporkeselerinde oluşur. Bunları taşıyan yapıya yani spor üreten or-ganlara da sporofor denir. Örneğin, şapkalı mantarların şemsiyeye benzeyen organları aslında bir sporofordur. Eğer, yenebilen yani zehirsiz bir şapkalı mantarın şapkasının altına bakacak olursanız merkezden çevreye doğru ışınsal olarak yayılan yan yana dizilmiş ince levhacıklar görürsünüz. "Lamel" denen bu levhacıkların üzerinde yeni mantarlar üretebi-lecek milyonlarca spor hücresi bulunur.

 3. Asel
  Bayan Üye
  Mantar ile ilgili Bilgi

  mantar, çok hücreli ve tek hücreli olabilen ökaryotik canlılardır. hayvanlar gibi aktif hareket edemezler ama bitkiler gibi klorofil de taşımazlar. Yani heterotrofdurlar. Besinlerini dış ortamdan alırlar. Sınıflandırmada bitkiler alemi içinde ele alınmaları bilim adamları arasında uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. mantarlar parazit olarak, çürükçül saprofit veya simbiyotik olarak yaşayabilirler. Makroantarların üremesi sporlar yoluyla gerçekleşir. Toprağa dökülen sporlar rüzgarla ya da böceklerle çevreye dağılır ve toprakta yıllarca yaşayabilir. mantarlar, nemli ortamlarda gelişirler, bu nedenle yağmurlardan sonra topraktaki sporlar çimlenerek mantarları oluştururlar. Tek hücreli mantarlar ise tomurcuklanarak çoğalabilirler

  Mantarlar arasında insanların çeşitli amaçlarla yararlandıkları türler vardır. Fermantasyon yaparak alkollü içkilerin hazırlanmasında ve ekmek yapımında kullanılan Saccharomyces türleri, antibiyotik eldesinde kullanılan Penicillium türleri ve ergo alkaloitlerinin elde edildiği Claviceps purpurea mantarı gibi.

  Mantar cinsleri içinde 60 kadar tür ile temsil edilen Amanita cinsi ayrı bir öneme sahiptir. Amanita türleri içinde yenebilen bir mantar olan Amanita caesarea’nın yanı sıra, zehirli ve halüsinojen etkili Amanita muscaria ve Amanita pantherina ve öldürücü zehirli olan Amanita phalloides, Amanita verna ve Amanita virosa türleri yer alır. Amanita türleri diğer mantarlardan, şapkasının altında beyaz renkte ışınsal perdeler, yani l ameller olması, sapın ortaya yakın kısmında sapı saran bir halka taşıması ve sapın alt kısmında yumurta kabuğu biçiminde bir çanakçık bulunması gibi özellikleri ile ayırt edilirler. Yenebilen Amanita caesarea mantarında ise lameller ve sap altın sarısı rengindedir Türkiyenin Yenen Mantar Türleri

  Bölümler
  Ascomycota
  Basidiomycota
  Chytridiomycota
  Deuteromycota
  Glomeromycota
  Zygomycota

  Önemli not
  Yenebilen ve zehirli mantarlar yan yana yetişebilirler. Bazı yenebilen ve zehirli türler birbirine o kadar benzer ki bunu ancak bir mantarbilimci ayırt edebilir. Zehirli mantarların tadı yenebilen mantarlarınkinden farklı değildir. Etinin rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz

 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Mantarların Özellikleri


  Özellikleri

  -Kök, gövde, yaprak gibi organları yoktur.
  -Sporla çoğalırlar.
  -Fotosentez yapamazlar. Heterotrof beslenirler.
  -Hücre çeperleri vardır.
  -Hücreleri çok çekirdeklidir.
  -Nemli ortamlarda yetişirler.
  -Doğadaki madde döngüsünde görev alırlar.
  -Hareketsiz oluşları, çeper bulundurmaları gibi bazı özellikleriyle bitkilere benzerler.
  -4 grupta incelenirler:


  1)Maya Mantarları


  Örneğin bira mayası. Gerçekleştirdikleri tepkimeler sonucu karbondioksit açığa çıkar, hamurun kabarması ya da bira gibi alkollü içiceklerin oluşumunu sağlarlar.
  2)Küf Mantarları


  Örneğin peynir küfü. antibiyotik üretiminde kullanılır.

  3)Şapkalı Mantarlar

  Besin değerleri çok yüksektir. Bol miktarda protein, vitamin ve mineral madde içerirler. Örneğin kültür mantarları.

  4)Hastalık Yapıcı Mantarlar


  Üzerinde yaşadığı canlıya zarar verirler.

  Mantarların Önemi ve İnsan Sağlığıyla İlişkisi
  *En önmli görevleri canlı artıklarını çürüterek doğaya kazandırmaları, madde döngüsünde görev almalarıdır.

  *Peynir küfünden önemli bir ilaç olan penisilin elde edilir.Ayrıca mantarlar vitamin ve bazı hormonların üretiminde de kullanılır.

  *Bazı mantarlar solunumları sırasında glikozu parçalarken alkol açığa çıkarırlar. bunlar bira ve şarap gibi alkollü içecek yapımında kullanılır.

  *Bazı mantarlar hamurun mayalanmasında görev alır ve ekmek yapımında kullanılır.

  *Şapkalı mantarların besin değeri çok yüksektir. Bol miktarda protein ve vitamin ile kalsiyum, demir, fosfor, potasyum ve bakır minarelleri içerirler. Ancak doğadaki pek çok türü zehirlidir. Oysa nemli karanlık ortamlarda bolca gübre ve saman karışımında kolaylıkla yetişebilen kültür mantarları zehirli değildir.


 5. Ziyaretçi
  çok teşekkür ederim sağol çok yararım oldu :-)

+ Yorum Gönder


mantarlarla ilgili bilgiler,  mantarların özellikleri,  mantarlar hakkında bilgi,  mantarlarla ilgili bilgi,  mantarlar ile ilgili bilgiler,  mantarların özellikleri hakkında bilgi