+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Ağaç sevgisiyle ilgili mektup Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ağaç sevgisiyle ilgili mektup
  Ağaç sevgisiyle ilgili mektup ağaç örnek olarak verebilir misiniz. bunun dışında banan bir de ağaçların neden önemli olduklarını ve ne gibi özellikleri olduğunu açıklayabilir misiniz. özellikle bana neden ağaçların bu kadar önemli olduğunu da açıklayabilir misiniz. 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Ağaç sevgisiyle ilgili mektup

  Ormanlar; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su , ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen ekosistemler olup, dünya yaşamı için vazgeçilmezdirler


  - Ormanlar yaşantımızın her safhasında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır. Bunun yanı sıra bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak vb. ile mineral nitelikli çakıl, kum vb.hammadde kaynaklarının bir kısmı da ormanlardan elde edilmektedir.

  - Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su kaynağıdır. Kar ve yağmur biçimindeki yağışı yapraklı, dalları, gövdesi ve kökleri ve tutarak sellerin ve taşkınların oluşmasını önler. Ayrıca yer altı sularının oluşmasına yardım eder.

  - Ormanlar erozyonu önler. Ormanlar rüzgarın hızını azaltır, toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler.

  - Ormanlar, yaban hayatı ve av kaynaklarını koruru. Nesli tükenmekte olan hayvanların üretimi, korunması ve barınmasında koruma alanları oluşturur. Bu sahalar milyonlarca canlının yuvasıdır.

  - Ormanlar bitki örtüsü ve toprak içerisinde büyük miktarda karbon depoladıklarından, ikim üzerinde olumlu etkiler yapar. Aşırı sıcaklıkları düzenler, bir ısı tamponu gibi görev yapar. Sıcağı soğuğu dengeler, yaz sıcaklığını azaltırken, kış sıcaklığını artırır, radyasyonu önler.

  - Su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesini sağlar. Rüzgar hızını azaltarak toprak ve kar savurmalarını ve rüzgarın kurutucu etkisini yok eder. Bu nedenle açık alanlara oranla ormanlarda gündüzler serin geceler ise sıcaktır.

  - Ormanlar, eğelenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar. Havası, suyu, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çeker. Bu yönüyle insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar.

  - Yerleşim alanları çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi ile insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ormanların insan sağlığı üzerindeki bütün bu olumlu yararları nedeniyle büyük kentlerin çevresinde ormanlar yetiştirilmekte, dinlenme yerleri kurulmaktadır.

  - Ormanlar, orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır.

  - Ormanlar, ulusal savunma ve güvenlik bakımından da çok önemlidir. Askeri birliklerin savaş tesisleri ile araç ve gereçlerinin gizlenmesinde, savaş ekonomisi bakımından değer taşıyan reçine, katran ve tanenli maddelerin elde edilmesini sağlar,

  - Ayrıca ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke turizmine katkıda bulunur,

  - Ormanlar, doğal güzellikleri ve sayılmayacak kadar çok faydalarıyla iyi baktığımız takdirde tükenmez bir doğal kaynaktır.  Tüm avrupada 12 bin tür bitki var.
  Türkiyede ise 9000.

  Dünyada her yıl 16 milyon hektar orman alanı yanmaktadır.
  (82 nijerya kadar)

  Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.

  Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor ve 22.5 kilogram karbondioksiti yok ediyor.

  Dünyadaki kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa,
  Her yıl 8 milyon hektar orman alanı korunabilir.

  Dünyamız dakikada 21 hektar orman alanı kaybediyor.

  Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.

  Her yıl doğaya 7 ağaç borcumuz var!
  Çünkü;
  Bir yıl içinde, kullandığımız kağıt- kartonlar ve ayrıca yaşamsal ihtiyaçlarımız için 7 adet ağacı tüketiyoruz.

  Bir avrupalı yılda ortalama olarak 300 kg. Kağıt ve kağıt ürünleri tüketmektedir.

  Dünyada her yıl kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa,
  Türkiye büyüklüğünde bir ormanlık alan yok olmaktan kurtarılmış olur.

  Ormanlarımdan bir yaş dal kesenin,
  Başını keserim�
  (Fatih Sultan Mehmet)
 3. Ziyaretçi
  uzun ıstıyorum !! ya bune kısa kısa lutfen uzatın
 4. Ziyaretçi
  uzun uzun uzun bunlar çok kısa

 5. Ziyaretçi
  Ağaç sevgisiyle ilgili mektup kısası

 6. Ziyaretçi
  Ağaç sevgisiyle ilgili mektup kısası

 7. Nesrin
  Devamlı Üye
  Ağaçlar bilindiği gibi hem dünya da bulunan ve bir çok canlı için yaşama kaynağı olan oksijeni ürettiği gibi tüketici olan canlılar için de besin üretirler. bunun dışın da bilindi ğigib ağaçlar canlılar için barınak gibidir. işte bu tür özellikleri nedeni ile ağaçlar çok önemlidir ve bu yüzden ağaç sevgisi daha küçük yaşta çocuklara aşılanmaya çalışır.

+ Yorum Gönder


ormanın dilinden insanlara mektup,  bir ormanın dilinden insanlara mektup,  ormanın dilinden mektup,  ormanların dilinden insanlara mektup,  bir ağacın dilinden insanlara mektup,  orman dilinden insanlara mektup