+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Kıbrıs kim tarafından alınmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kıbrıs kim tarafından alınmıştır
  Kıbrıs kim tarafından alınmıştır. bu padişahın adıile onu hakkında kısa biligler verebilir misiniz. bunun dışında kıbrısın alınması sırasında en büyük ve önemli kahraman kimdir son olarak bu zaferi sağlayan padişahındönemi hakkın da da kısa da olsa bilgi verebilir misiniz. 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Kıbrıs'ın Fethi Osmanlı padişahı 2. Selim zamanında bir yıl süren savaşlardan sonra elde edilen askerî zafer ve bu zaferin büyük kahramanlarından Karamanlı Cafer Reis .
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  2. Selim bilindiği gibi osmanlının padişahlarından biri olup bu padişahın dönemin de olan en önemli şeylerden biri bilindiği gibi kıbrısın bu dönem de fethedilmiş olmasıdır. bunun dışında 2. Selim bilindiği gibi kanunu sultan süleymanın oğludur ve en büyükdestek de zatenbabasından gelmiştir.
+ Yorum Gönder


kıbrıs kimin zamanında alındı