+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Bugünkü Iran sınırımızın yaklaşık çizildiği antlaşma hangi antlaşmadır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bugünkü Iran sınırımızın yaklaşık çizildiği antlaşma hangi antlaşmadır
  Bugünkü Iran sınırımızın yaklaşık çizildiği antlaşma hangi antlaşmadır. bu öneme sahip olan antlaşma tam olarak kaç yılın da imzalanmış bir antlaşmadır. bunun dışında bu antlaşma da ne gibi önemli maddeler yer almaktadır kısaca açıklayabilir misiniz. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Iran sınırımızın yaklaşık çizildiği antlaşma

  KASR-I ŞİRİN ANTLAŞMASI, Bugünkü İran sınırımızın çizildiği, Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan antlaşmadır.

  Osmanlı-İran Savaşları, İran Şahı I. Abbas'ın ölmesi ve IV. Murad'ın tahta çıkarak yönetimi ele almasıyla Osmanlı Devleti'nin lehine gelişmiştir. Sultan IV. Murad 1635'de Revan (Erivan) ve Bağdat'ı geri aldı. İran'ın barış istemesi üzerine Hulvanrud Irmağı'nın kıyısında bulunan Kasr-ı Şirin'de bir antlaşma imzalandı.

  Antlaşma gereğince;

  - Bağdat, Bedre, Hassan, Hanıkin, Mendeli, Derne, Dertenk ile Sermenel'e kadar olan alanlar Osmanlılara'a bırakılacaktı.

  - Derbe, Azerbaycan ve Revan İran sınırları içinde kaldı.

  İran'ın kuzey sınırı, Kars, Ahıska ve Van Osmanlı topraklarında kalacak biçimde belirlendi. Sınırın her iki taafında kalan kalelerin ve istihkamların yıkılması öngörüldü. Antlaşmanın sonuna eklenen bir madde ile İran'da, ilk üç halife (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman) ile Hz. Muhammed'in eşi Hz. Ayşe'ye hutbelerde "seb ve lanet" edilmemesi koşulu kondu. Bu antlaşma 1722 yılına kadar yürülükte kaldı ve 1723'te başlayan savaş sonrasında 1747'de yeniden yürülüğe konuldu.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Bilindiği gibi kasrı şirin antlaşması tam olarak 17 mayıs 1639 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır. bu antlaşma bilindiğ gibi safevi devleti le osmanlı arasında imzalanmış olan bir antlaşmadır. ve son olarak bu antlaşmanın en önemli özelliği bu antlaşmanın bu günkü iran sınırımızı çizdiği antlaşmadır.
+ Yorum Gönder