+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Türkler, Iran ın hangi bölgesinde daha çok toplanmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkler, Iran ın hangi bölgesinde daha çok toplanmıştır
  Türkler,Iran ın hangi bölgesinde daha çok toplanmıştır. bu bgeye bu kadar çok toplanmalarının ne gibi nedeni olabilir. bunun dışında iran hakkında kısa bilgiler de verebilir misiniz. mesela iran gelişmişlik düzeyi olarak bakıldığı zaman nasıl bir ülkedir. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Türkler, Iran ın hangi bölgesinde daha çok toplanmıştır

  Bulundukları başlıca şehirler : Tebriz, urmiye, Diazziye

  Bölgedeki Türk toplulukları : Azeri Türkleri, Karapapaklar , Kaşkaylar , Türkmenler , Hamseler , Karapapalılar , Geymikler , Şahsevenler , Karadağlılar , Şatrunlular , Delikanlılar, Beybağlılar , Bocağcılatlar , Halaçlar , Karaylar , Timurtaşlar ve Avşarlar.
  Siyasi ve idari konumlan : Bulundukları ülkenin idari yapısına uymaktadırlar .Farsça’nın etkin olduğu bölgelerdeki Türk kökenliler Şii-müslümandırlar . Buna rağmen özellikle Tebriz’de yaşayan
  Azeriler milli benliklerini korumak için tarih boyunca mücadele etmişlerdir .Ancak acımasız asimilasyon hareketlerinden onlar da nasibini almıştır.
  TARİHÇE
  İran’ın bilinen en eski ataları Pers, Furus, Fars ve Parsovalılardır. Firdevsi ünlü destanı Şehnamesinde ve 10 yy’da İRAN- TURAN savaşlarını anlatırken bölgedeki Türk varlığına değinir.
  11. yy’ın ilk yarısından itibaren ”Yıva” boyundan kalabalık bir Türkmen grubu İran’a yerleşmiş; 12. yy’da ise Solgurlarla birlikte Avşarlar, Huzistan’ı yurt edinmişlerdir. 10 yy’dan sonra ise yoğun biçimde Türk savaşçıları (Gazneliler, Selçuklular) ve sayısız Türk boyları Orta Asya’dan Ortadoğu’ya ve İran’a akın akın gelmişler ve Güney Azerbaycan’a yerleşmişlerdir. Dil olarak Batı Oğuz Türkçesi’ni kullanmışlar, Arap alfabesiyle yazmışlardır. Ancak 1925-1979 yılları arasında Pehleviler döneminde Türklere zorla Farsça öğretilmek istenmiş ve Azerbaycan Türkçesi yasaklanmıştır.
  ÜlKEDEKİ TÜRK VARLIĞI
  Türklerin yoğun olduğu Tebriz önemli. bir ticaret merkezi ve İran’ın dördüncü büyük kentidir. İran Türkleri şiidirler. Erkekler genellikle işçi ve memurdur. Türk kadınları ise ev işleriyle uğraşır.
  İran, tarih boyunca Doğu Türklüğü ile Batı Türklüğü arasında bir duvar ve engel oluşturmuştur. Devam eden bu politikalar karşısında İran Türkleri’nin durumu, her dönemde sıkıntılı olmuştur
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Türklerin ittiği pek çok ülkeler arasında bilindiği gibi iran da vardır. bunun dışında iran bilindiği gibi sahip olduğu jeostratejik önem nedeni ile bilindiği gibi bölgesel güç olarak görülmketedir. bunun dışında ekonomi olarak bu ülke pek de fena sayılmaz.
+ Yorum Gönder