+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Maki hangi iklimin bitki örtüsüdür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Maki hangi iklimin bitki örtüsüdür
  Maki hangi iklimin bitki örtüsüdür? 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  MAKİ

  Maki, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyunda-ki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu bitki örtüsüdür. Bu bitki örtüsüyle kaplı alanlara da makilik denir. Makiler, eskiden ormanlık olan alanların yangın ya da insanlar tarafın-dan yok edilmesi sonucu oluşmuştur.
  Maki bitkileri Akdeniz ikliminin kurak koşullarına yani ortamdaki yetersiz sudan olabildiğince yararlanmaya uyarlanmış derin köklü, ufak ve sert yapraklı, hatta dikenli ağaççık ya da çalılardır. Bu ufak yaprakların yüzeyi genellikle su kaybını önlemek üzere mumsu ya da reçineli bir katmanla kaplanmış-tır. Makiliklerde rastlanan pek çok bitki türü arasında başlıca yabani zeytin, funda, katran ardıcı, keçiboynuzu, sakızağacı, laden, bö-ğürtlen, defne, menengiç, mersin, kocayemiş, kermes meşesi, pırnal meşesi, süpürgeotu, zakkum ve katırtırnağı sayılabilir. Maki bitki-leri genellikle geçit vermeyecek kadar yoğun bir biçimde gelişerek toprağın yüzeyinde ol-dukça sık bir doku oluşturur. Türkiye'de maki tipi bitki örtüsü en çok Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygındır; Mar-mara ve Karadeniz kıyılarında ise daha sey-rektir. Akdeniz kıyılarında maki toplulukları deniz düzeyinden 800-900 metre yükseğe ka-dar çıkabilir. Dünyanın başka bölgelerinde de makiye benzeyen bitki örtüsüne rastlanır, ama bunlar bulundukları yöreye göre değişik adlar alır.
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Maki Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. Maki bitki örtüsü Akdeniz ve Egede yaygındır. Marmara ve Karadeniz kıyılarında daha seyrektir. Dünyada makiye benzeyen bitki örtüleri de mevcuttur.
+ Yorum Gönder


maki hangi iklimin bitki örtüsüdür,  bozkır hangi iklimin bitki örtüsüdür