+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Osmanlı Divanın üyeleri kimlerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Divanın üyeleri kimlerdir?
  Osmanlı Divanın üyeleri kimlerdir teker teker adlarını bana verebilir misiniz. bunun dışında osmanlı divanı ne gibi görevleri olan bir divan idi kısaca açılayabilir misiniz. son olarak bana osmanlı divanın da er alan kişiler hakkında da bilgi verebilir misiniz. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Osmanlı Divanın üyeleri kimlerdir

  Osmanlı Devleti kurulduğunda bir divan vardı ve belli başlı uyeleri bulunmaktaydı. Bunlar; Padişah,Sadrazam,Vezir-i Azam, Rumeli ve Anadolu Kazasker'leri, Defterdar, Şeyhülislam,Kaptan-ı Derya, Nişancı

  Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Vezir-i Azamların görüşlerini daha rahat söylemesi için padişahlar toplantıları arka tarafta bir bölümden izlemiş, divana Vezir-i Azam başkanlık yapmıştır. Bu meclis Osmanlı Devleti'nin yönetiminde Padişaha yardımcı olurdu.

  Divan-ı Humayun Üyeleri

  Vezir-i Azam(Sadrazam): Padişahtan sonraki en yetkili devlet adamıdır. Padişahın mührünü taşırdı.
  Vezir: Sadrazamdan sonraki en yetkili kişidir. Sadrazamın verdiği görevleri yapardı.
  Kazasker: Anadolu ve Rumeli'de olmak üzere iki ayrı kazasker bulunurdu. Adalet işlerine bakardı. Ayrıca kadı ve müderrislerin atamasını ya da görevden alma işini yapardı. Bugünkü yargı görevini yaparlardı.
  Defterdar: Anadolu ve Rumeli'de iki ayrı defterdar vardı. Rumeli'deki baş defterdardı. Maliye işlerini yapardı. Bugünkü Maliye bakanlığı görevini yürütürdü.
  Nişancı: Tapu, kadastro, fethedilen yerleri gelirlerine göre deftere kaydetmek işlerini yürütürdü.
  Şeyhülislam: Devlet'te iken verilen kararların İslam'a uygun olup olmadığına karar verir, bu karara fetva denirdi. Sadrazamla eşit rütbedeydi. Şeyhülislam, divan asli üyesi değildi, gerekli görülen konularda çağrılır ve fikri alınırdı.
  Kaptan-ı Derya: Donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumludur. İstanbul'dayken Divan toplantılarına katılırdı. Kaptan-ı Derya da asli üye değildi, gerekli görülen konularda çağrılır ve fikri sorulurdu.

  Divan-ı Hümayun 2.Mahmut dönemi'de kaldırılarak yerine nazırlıklar(bakanlıklar) kuruldu.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Osmanlı Divanı bilindiği giib osmanlı zamanın da padişahın başta bulunduğu ve daha bir çok üyeden oluşan bir divandır.bunu dışında Osmanlı Divanın da alınan kararın ne olduğu yani son söz her zaman padişaha aitti. son olarak belli görevlerde bulunan bir çok kişi Osmanlı Divanın da yer alırdı.
+ Yorum Gönder