+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Garip akımının yaygınlaşmasını sağlayan şairler kimlerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Garip akımının yaygınlaşmasını sağlayan şairler kimlerdir?








  Garip akımının yaygınlaşmasını sağlayan şairler kimlerdir teker adlarını yazabilir misiniz. bunun dışında garip akımı ne zaman ortaya çıkmıştır ve bu akımın genel olarak ne gibi özellikleri vardır kısaca açıklayınız. ama lütfen kısa zaman da .







 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye





  Garip akımının yaygınlaşmasını sağlayan şairler kimlerdir



  BİRİNCİ YENİ (GARİPÇİLER)

  Akım, üç şairin 1941 ‘de ortak yayımladıkları Garip adlı şiir kitabıyla başlamıştır.
  Şiir ve edebiyat hakkındaki düşüncelerini kitabın girişinde Orhan Veli tarafından (imzası olmamakla birlikte) yazıldığı düşünülen Garip Bildirgesi ile ortaya koymuşlardır.
  Sürrealizmden etkilendikleri yönler vardır.
  Şiirimizde en köklü değişimleri yapmışlardır.
  Şiirde ölçü ve uyağı gereksiz görmüşler, serbest şiir örnekleri vermişlerdir.
  Süslü ve sanatlı şiire, şairaneliğe tepki göstermişlerdir.
  Sokaktaki insanın, halkın konuştuğu dille şiirler yazdılar.
  Şiirde espriyi, nükteyi kullandılar ve şaşırtmaya dayalı şiirler yazdılar.
  Günlük hayattaki her konunun şiirde yer alması gerektiğini savundular.
  Şiiri duygudan çok akla yakın bir sanat olarak gördüler.
  Toplumsal aksaklıkları şiirin doğal akışını bozmadan ve bir mesaj iletme kaygısı duymadan yansıttılar.
  Şiirde edebî sanatlara gerek olmadığı fikrini savunurlar.
  Şiirin musiki, resim gibi sanatlarla olan iliksisine son verirler ve şiir sanatına ait her türlü form endişesini ortadan kaldırarak serbest şiire yönelirler.
  1 950'de Orhan Veli'nin ölümüyle akımın diğer sanatçıları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet zamanla farklı şiirlere yöneldiler

  ORHAN VELİ KANIK (1914-1950)
  OKTAY RIFAT HOROZCU(1914-1988)
  MELİH CEVDET ANDAY (1915)

  İkinci Yeniler

  Türk şiirinde 1950'den sonra Garip akımına ve 1940 kuşağının toplumsal gerçekçi şairlerine tepki olarak doğan, değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyişi amaçlayan şiir akımıdır.
  Özellikle şiirde anlama değil, ses güzelliğine önem veren bu akım, Batı'da gerçeküstücülerin kullandıkları bilinçaltını harekete geçirme yönteminden faydalanır.
  İkinci Yeni akımının temsilcileri, sözcükler arasındaki anlamsal bağlantıları kopararak yeni görüntüler yaratma yolunu seçmişlerdir.
  İkinci yeniciler; şiirde öykü öğesini dışlayarak imgeye, hayal gücüne ve duyguya ağırlık verdiler.
  Daha çok bireyin toplumdaki yalnızlığı, sıkıntıları, çevreye uyumsuzlukları gibi temalara ağırlık verdiler.
  İkinci yeniciler, alabildiğine hayalcidirler
  Dönemin siyasi baskısından kaçmakla ve biçimcilikle eleştirildiler.
  Konuşma diline sırt çevirmişlerdir.
  Serbest çağrışıma dayanan şiirleri kopuk kopuktur.
  Tesadüfen seçilmiş kelime veya cümlelerin alt alta sıralanmasıyla şiirin oluşturulduğu intibahını verirler.
  Genelde cümle yapıları bozuktur. Bir boş vermişlik havası hâkimdir

  İlhan Berk (1916- )

  Cemal Süreyya(1931-)

  Edip Cansever(1928-1986)

  Sezai Karakoç (1933-.)

  Ece Ayhan (1931-..)

  Turgut Uyar (1927-1985)




 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Garip akımı ve diğer bir adı ile birinci yenilikçi akımı bu akım bilindiği gibi Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday adlı şairlerin öncülüğünü yapmış olduğu bir şiir akımıdr. son olarak bu akım şailrerine göre şiir özgür olarak yazılan bir türdür ve öyle olmalıdır.




+ Yorum Gönder


garip akımı şairleri kimlerdir,  garip akımı şairleri,  garip akımının şairleri kimlerdir,  garip akımından etkilenen şairler,  garip hareketi şairleri kimlerdir,  garip akımı sanatçıları