+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Devletçilik ilkesi hangi alanda yapılan inkılaptır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Devletçilik ilkesi hangi alanda yapılan inkılaptır?
  Devletçilik ilkesi hangi alanda yapılan inkılaptır? 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Devletçilik ilkesi hangi alanda yapılan inkılaptır

  Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaplar (Yenilikler), cumhuriyet ve cumhuriyetçilik kavramları
  Atatürk ilkelerinin ilk sırasında bulunan Cumhuriyetçilik ilkesi, Anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri arasındadır. Cumhuriyet: Yönetimin bir kişi, gruba veya zümreye değil millete ait olan bir yönetim biçimidir. Yani halkın kendisini yönetecek olan kişileri belli bir süreliğine, hiçbir baskı altında kalmadan özgürce seçme hakkını ifade ettiği gibi, halkın seçme, seçilme, hükümet kurma, yönetime katılma, siyasi parti kurma gibi kavramları kullanabilme özgürlüğünü de ifade eder. Cumhuriyetçilik, demokrasi, milli egemenlik, halk iradesi gibi kavramları içinde barındıran, dünya üzerindeki halk iradesi dışında hiçbir iradeyi kabul etmeyen en modern yönetim şekli olan cumhuriyetin uygulanmasında ortaya çıkan bir kavramdır. Cumhuriyetçilik, cumhuriyet rejimini benimseme, koruma ve yüceltmeyi amaçlar.  Cumhuriyetçilik İlkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar  -TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)
  -Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
  -Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
  -Siyasal partilerin kurulması

  -1921 ve 1924 Anayasalarının hazırlanması

  -Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)
  -Ordunun siyasetten ayrılması
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılâplar nelerdir


  Bazı özel Türk kuruluşlarının devletleştirilmesi
  Milli Korunma Kanunu
  Yabancılara ait ekonomik kuruluşların devletleştirilmesi
  Kalkınma planlarının hazırlanması (I. ve II. beş yıllık sanayi planlan)
  Devlet Bankalarının kurulması (Sümerbank, Etibank)
+ Yorum Gönder


devletcilik hangi alanla ilgili bir ilkedir,  devletçilik hangi alanda ilgili