+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda NİZAM-I CEDİD ordusu ilk zaferini nerede kimin karşısında kazanmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  NİZAM-I CEDİD ordusu ilk zaferini nerede kimin karşısında kazanmıştır
  Nizamı cedid ordusu ilk zaferini nerede kimin karşısında kazanmıştır ayrıca nizamı cedid ordusun ilk zaferi tam olarak ne zaman kazanılmıştır. ve son olarak nizamı cedid ordusu ilk zaferini tam olarak nası elde etmiştir kısaca açıklayalım. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  NİZAM-I CEDİD ordusu ilk zaferi Akka Zaferidir Akka'da Fransa'ya karşı bu aynı zamahda Napolyonun ilk mağlubiyetidir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Akka Zaferi bilindiği gibi tam olarak 19 Mayıs 1798 – 1 Nisan 1799 tarihleri arasında alınmış olan bir zaferdir. bu zafer bilindiği gibi osmanlının zaferlerinden biri ve aynı zaman da Nizamı cedid ordusunun ilk zaferdir. son olarak bu zafer bilindiği gibi fransaya karşı kazanılmıştır.
+ Yorum Gönder


nizam-ı cedid ordusunun ilk zaferi,  nizami cedid ordusunun ilk zaferi ,  nizamı i cedid in akka zaferi,  nizami cedidin ilk basafisi,  nizamı cedit ilk başarısı