+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Selçuklu devleti yıkıldığında anadolu da hangi beylikler bağımsızlığını ilan etmişti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Selçuklu devleti yıkıldığında anadolu da hangi beylikler bağımsızlığını ilan etmişti
  Selçuklu devleti yıkıldığında anadolu da hangi beylikler bağımsızlığını ilan etmişti ? buolay tam olarak ne zaman olmuştur. bunun dışında selçuklu devleti yıkıldığında bağımsız olan beyliklerin hangisi en güçlüdür kısaca açıklar mısınız. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Selçuklu devleti yıkıldığında anadolu da hangi beylikler bağımsızlığını ilan etmişti

  Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu yarımadası ikinci bir beylikler dönemi yaşadı. Bunun Sonucunda Küçük Beylikler Oluştı

  Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, Moğol istilası sırasında Anadolu Türkmenlerin yeni bir göç dalgasına sahne oldu. Maveraünnehir, Horasan ve İran bölgesinden gelen ve Moğolların önünden kaçan bir çok Türkmen Anadolu’ya yığıldı. Anadolu Selçuklu sultanları, kabileler (oymaklar) halinde gelen bu Türkmenleri, “uc” adını verdikleri Bizans’ın sınır bölgelerine yerleştirdiler. Böylece, Anadolu Selçuklu sultanları hem kendi Türkmenlerin kendi topraklarına zarar vermesini önlüyordu hem de Bizans ile kendi devletleri arasında bir tampon bölge oluşturuyordu. Çok akıllıca bir taktik değil mi çocuklar Başlangıçta her beylik birer “uc” beyliği olarak kuruldu. Ama Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılması ile birlikte birer bağımsız beylik haline geldiler.

  Osmanlı Beyliği

  Osmanlı Beyliği 1299 yılında Osman Bey adındaki bir Türkmen beyi tarafından kuruldu . Osman Bey’in oymağı Oğuzların Kayı boyundandır ve 13. yüzyılın başında Moğol tehlikesinden kaçarak Anadoluya girmişlerdir. Önce Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesine yerleştirilen bu oymak, daha sonra Ertuğrul Bey yönetiminde Söğüt ve Domaniç bölgelerine fethetti ve buralara yerleşti. Burada bir uc beyliği kurdular. 1281 yılında Ertuğrul’un ölümü üzerine beyliğin yönetimi oğlu Osman Bey’e geçti. Osman Bey beyliğini yeterince güçlendirdikten sonra 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti. İşte dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı Devleti böyle kurulmuş oldu.

  Germiyanoğulları


  Germiyanoğulları da 13. yüzyılın başında Anadolu’ya geldiler. Beyliklerini Kütahya yöresinde kurdular. Bu beyliğin Yakub Bey adlı bir Türkmen beyi tarafında kurulduğu bilinmektedir. Yakub Bey’e bağlı komutanlar, Aydın Bey, Saruhan Bey ve Karesi Bey Batı Anadolu’da fetihler yaptılar ve daha sonra kendi beyliklerini kurdular. Yıldırım Bayezid 1390 yılında son verdiyse de bu beylik 1402’de Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kuruldu. Son Germiyan Beyi II. Yakub yerine geçecek oğlu olmadığından ölümünden sonra beyliğinin Osmanlılara katılmasını vasiyet etti ve 1429 yılında Germiyanoğulları Beyliği Osmanlılara katıldı.
  II. Yakub

  Karesioğulları

  Kurucusu eski Germiyanoğlu komutanlarından Karesi Bey’dir. Beyliğin merkezi Balıkesir idi. Zamanla Çanakkale Boğazı’nın bütün güney kıyısını ele geçirdiler. Bizans sınırında olması nedeniyle bir çok Türkmen yöreye yerleşti. 1390 yılında ikinci Osmanlı padişahı Orhan Bey Karesioğulları beyliğini ele geçirdi.

  Menteşeoğulları


  Menteşe Bey adında bir Türkmen Beyi tarafından kuruldu. Antalya ve Muğla arasındaki kıyı bölgesini ve iç kesimlerde Denizli’ye kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Daha çok denizcilik ile uğraşmış, özellikle korsanlık yapmışlardır. Bu beyliğe 1392 yılında Yıldırım Bayezid (Hamitoğulları Beyliği ile birlikte) son vermiştir. Aynı şekilde, Menteşeoğulları Beyliği de 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kuruldu. Ama, Fatih Sultan Mehmet Menteşeoğulları Beyliğini 1461 yılında bir daha hiç kurulmamak üzere tarihin mezarlığına gömdü.


  Yandaki haritada Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra, yani 1308 yılından sonraki Anadolu'nun siyasal durumunu görüyorsunuz. Anadolu'nun hemen her yanını Türkmen beylikleri kaplamış durumda.  Diğer Beylikler

  Bu dönemde Anadolu’da kurulan diğer beyliklerin adları ve kuruldukları yerler şunlardır.

  Aydınoğulları: Selçuk ve Tire yöresi.
  Sahip-Ataoğulları: Afyon yöresi.
  Saruhanoğulları: Manisa yöresi.
  Eretna : Sivas ve Kayseri yöresi.
  Ramazanoğulları: Çukurova yöresi

 3. Ziyaretçi
  bence yeterli ama biraz bize anlatıklarından değişik buda iyi en azından farklı çalışmalar olur
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Kimlerdir

  Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçuklu Sultanı Alparslan komutanlarının birçoğunu Anadolu’nun fethi için görevlendirmiştir. Anadolu’nun fethine katılan beyler burada aldıkları yerlere yerleşerek birer beylik kurdular. Bu dev*letler görünüşte bağımsız hareket etmekle birlikte gerçekte Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlıydılar.
  Saltuklular (1071 – 1202)
  Erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. İlk kurulan Anadolu beyliğidir. Gürcülerle ve Haçlılarla başarılı mücadeleler yapmışlardır.
  Danişmentliler (1072 – 1177)
  Sivas‘ta kurulmuş, Amasya, Tokat, Malatya ve civarına hakim olmuşlardır. Bir dönem Anadolu’nun en güçlü beyliği haline gelmişlerdir.
  Mengücekler (1072 – 1277)
  Erzincan civarında kurulmuştur. Rum ve Gürcülerle mücadele etmişlerdir.
  Artuklular (1101 – 1409)
  Diyarbakır ve Mardin çevresinde Artuk Bey’in oğulları tarafından kurulmuştur. Hasankeyf, Harput ve Mardin kollarına bölünmüştür.
  Çaka Beyliği (1081 – 1093)
  İzmir‘de Çaka Bey tarafından kurulmuştur. Çanakkale, Edremit ve Ege adalarını fethetmişlerdir. Peçenekler’le ve I. Kılıç Arslan ile Bizans’a karşı ittifak yapmışlardır. Bizans’ın oyunları sonucu Selçuklular tarafından yıkılmıştır.


  Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri;

  ♦Bizanslılar, Haçlılar ve Gürcülerle mücadele ederek Anadolu’nun Türk yurdu olmasına bü*yük katkı sağlamışlardır.
  ♦ Türklerin düzenli ve güvenli bir şekilde Anadolu’ya yerleşmesini sağlamışlardır.
  ♦Anadolu’da cami, medrese, türbe, kümbet, kervansaray, darüşşifa gibi mimari eserler yaparak Anadolu’yu bayındır hale getirmişler ve Türk kültürünün yerleşmesini sağlamışlardır.
  ♦Ele geçirdikleri yerlere Türkçe adlar vererek Anadolu’ya Türkiye denmesini sağlamışlardır.


 5. Nesrin
  Devamlı Üye
  Selçuklıu devletinin yıkılmasın da büyük bir katkısı olan bozgun bilindiği gibi 1243 Kösedag bozgunudur. bu bozgun selçuklu devletinini pek çok açıdan sıkıntı çekmesine neden olmuştur. bunun dışında bilindiği gibi selçuklu devletinin yıkılması ile bir çok beylik bağımsızlığını ilan etmiştir ki bunlardan biri de osmanlı beyliğidir.

+ Yorum Gönder


anadolu selçuklu devleti yıkıldıktan sonra kurulan beylikler,  büyük selçuklu devleti yıkıldıktan sonra kurulan devletler,  türkiye selçuklu devleti yıkıldıktan sonra kurulan beylikler,  büyük selçuklu devleti yıkıldıktan sonra kurulan beylikler,  anadolu selçuklu devleti yıkılınca kurulan beylikler,  anadolu selçuklu devletinden sonra kurulan beylikler