+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda El Aman kervansarayı hangi ilimizdedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  El Aman kervansarayı hangi ilimizdedir
  El Aman kervansarayı hangi ilimizde yer almaktadır. bunun dışında El Aman kervansarayı hangi tarihten itibaren var olan bir kervan saraydır. son olarak El Aman kervansarayın bulunduğu il için ne gibi önemli özellikleri bulunmaktadır. kısaca açıklar mısınız. 2. Asel
  Bayan Üye

  El Aman Kervansarayı  Tatvan El-Aman (Rahva) Kervansarayı : Tatvan – Bitlis yolu üzerinde Rahva düzlüğünde devlet yolu kenarında yer almaktadır. Çok büyük bir alanı kaplayan eser, eski yayınlarda zaviye olarak geçmekte ve Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından XVI. yüzyılda yaptırıldığı kaydedilmekte ise de eserin yapılışına ait bir kitabesi bulunmamaktadır. İnşa edilmiş olduğu arazi Bitlis-Muş ve Van yollarının birleştiği Rahva düzlüğü geçmişte, kış aylarında kervanlar için en tehlikeli yerlerin başında gelmekteydi. Bu derece önemli bir alanda yapılmış olması eserin çok geniş bir araziyi kaplamasına ve hatta bazı kısımların eklenmesine neden olmuştur. Böylece kaplamış olduğu arazi bakımından Anadolu’nun en büyük kervansarayı unvanını kazanmış bulunmaktadır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  El Aman kervansarayı bilindiği gibi tam olarak bir ilde yer almamaktadır. bu kervansaray bu kervansaray bilindiği gibi muş ttavan bitlis yolu üzerinde yer almaktadır. son olarak bu El Aman kervansarayı bilindiği gibi tarihi açıdan önemli bir yerdir.
+ Yorum Gönder


El aman kervansarayi