+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Osmanlı Bahriyesinde donanma komutanına ne ad verilir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Bahriyesinde donanma komutanına ne ad verilir?
  Osmanlı Bahriyesinde donanma komutanına ne ad verilir bu Osmanlı Bahriyesinde donanma komutanının ne gibi görevleri vardır ondan sonra gelen en yüksek rütbe hangisidir. son olarak Osmanlı Bahriyesin hakkında da kısa olacak şekilde bilgi verir misiniz. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Osmanlı Bahriyesinde donanma komutanına ne ad verilir


  Osmanlı bahriyesinde en büyük âmir ve donanma baş komutanına
  verilen ad. Kaptanpaşa. Kaptanlık, eskiden Gelibolu Sancakbeyi olana verilen bir rütbeydi. Fakat Barbaros Hayreddin Paşadan îtibâren kaptanpaşalık, beylerbeyi rütbesindeki şahıslara verilmiştir. On altıncı yüzyılın son yarısıyla 17. yüzyıldan sonra da vezirlere verilmeye başlandı ve bu şekilde devâm etti. Eğer kaptanpaşa vezir değilse, sıfatı “Cezayir Beylerbeyi” olurdu. Umumiyetle kaptanpaşaların denizcilikten gelmeleri şart değildi. Eyâlet vâlileri veya kubbe vezirlerinden biri de kaptanpaşa olabilirdi. Kaptan-ı derya tâbiri, 1867 târihine kadar kullanılmış, bu târihten sonra bahriyenin bütün işleri “Bahriye Nezâreti” adlı bir teşkilâta verilmiştir. Kaptan-ı deryâlık 1876 Haziran ayında Kayserili Ahmed Paşanın ikinci Bahriye Nâzırlığında yeniden ihdas edilmişse de, aynı yıl Bahriye Nezâretine dönüşmüştür
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Osmanlı Bahriyesinde donanma komutanına bilindiği gibi kaptanpaşa denilmektedir. bu rütbe aslın da eskiden sadece sancak beylerine verilen bir rütbe idi. ancak devir değişti ve bu rütbe bilindiği gibi beyler beyi olan kişilere de verilmeye başlanmıştır.
+ Yorum Gönder