+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Seyyid Burhaneddin kimdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Seyyid Burhaneddin kimdir?
  Seyyid Burhaneddin kimdir tam olarak kaç yılında ve nerede dünya ya gelmiştir. bunun dışında Seyyid Burhaneddin ne gibi işler ile meşgul olan biridr. son olarak Seyyid Burhaneddinin hayatı hakkında kısa bilgiler alabilir miyim. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Seyyid Burhaneddin kimdir

  -Hayatı

  Seyyid Burhaneddin Özbekistan’ın güneyinde, Afganistan sınırı üzerinde, Amuderya nehri ile Suhanderya nehri kavşağında, yeni Tirmiz şehrinin biraz batısında harabeleri kalmış eski Tirmiz şehrinde (H.56 1/M.1165–6) senesinde doğmuştur.
  Tirmiz şehri o zaman yetiştirdiği birçok âlimleri ile ilim, sanat ve kültür merkezi haline gelmişti. Bu şehirde yetişmiş Seyyid Burhaneddin’ in yanında, Ebû Abdullah Muhammed el-Hâkim Tirmizi, Ebû İsa Muhammed b.İsa b.Sevre gibi birçok şöhretli âlimleri sayabiliriz.

  Seyyid Burhaneddin, mevlevi kaynaklarında; velilerin ve gerçeği arayanların tacı, temiz ve arif kişilerin özü, kılı kırk yaran (müdekkik), keşif ve sırlar sahibi, Allah’a güvende ve hâkimiyette sebatlı, ilahi bilgide (marifette) taşkın deniz, meczûbların övündüğü gibi saygı değer ifadelerle anılmıştır.
  Kayseri’de vefat eden ve kendi adı ile anılan mezarlıkta türbesi bulunan Seyyid’in hayatı hakkında kesin ve geniş bilgiye sahip değiliz; anne ve babasının adını bile bilmiyoruz; hakkındaki bilgiler bazı menakıb kitaplarının kapalı perdeleri arasında örtülü kalmaktadır. O’nun hayatı hakkında bilgi veren en eski kaynaklar, Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’in (ölm. M. 1312) İbtidânâme adlı Mesnevîsi, Feridun b.Ahmed Sipehsalar’ın (ölm. M. 1312) Risale’si ve Mevlana’nın torunu Çelebi Arif in müridi olan Ahmed Eflâkinin (ölm. M. 1360) Menakıbü’l-Arifîn adlı eserleridir.
  O, gerçekleri iyice araştırıp tetkik ettiğinden “ Muhakkik “insanların kalplerinden geçen gizli sırları keşif yolu ile bildiğinden de, “Seyyid-i Sırdân “ lakapları verilmiştir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Seyyid Burhaneddin bilindiği gibi çok önemli ve tanınan islami bir alimdir. bunun dışında Seyyid Burhaneddinin en önemli özelliği dünyaca tanınan mevlana celaleddin ruminin yetişmesin de büyük emeği olmasıdır. son olarak Seyyid Burhaneddin bilindiği gibi özbekistanlıdır.
+ Yorum Gönder