+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Malkara ilçesi hangi ilimize aittir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Malkara ilçesi hangi ilimize aittir?
  Malkara ilçesi hangi ilimize aittir. bunun dışına bu Malkara ilçesinin ye aldığı il tam olarak hangi bölgede yer almaktadır. bunun dışında Malkara ilçesinde ne tür iklim yaşanmaktadır ve bu ilçede ne t,ürk faaliyetler ekonomiyi etkilemektedir. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Malkara ilçesi hangi ilimize aittir

  Malkara, Tekirdağ ilinin bir ilçesidir. İl merkezinin yaklaşık 56 km batısında yer almaktadır.

  Tekirdağ iline 56 km. uzaklıkta olan Malkara'nın kuzey batısında Uzunköprü, kuzey doğusunda Hayrabolu, güney doğusunda Şarköy, güneyinde Gelibolu, batısında ise Keşan bulunmaktadır. 1.149 km2'lik yüzölçümü ile Tekirdağ ilinin toprak alanı en geniş ilçesidir.

  Malkara 1870 yılına kadar Gelibolu'ya bağlı kalmış bu tarihte Edirne vilayetine bağlı Tekfurdağ Sancağına (Tekirdağ) bağlanmıştır. Bazı kayıtlara göre de Malkara 1880 yılında ilçe olmuştur.

  Malkara ilçesi idari yönden 4 mahalle (Camiatik, Hacıehvat, Yenimahalle, Gazibey) 3 belde ve 70 köyden oluşmaktadır.
  Pers kralı Kserkes (Kayhüsrev) zamanında Yunan şehirleri ile yapılan savaşlar (Pers savaşları) sırasında, Malkara'ya çok yakın olan Gürgen Bayırı denilen yerde bir kalenin yapıldığı söylenmektedir. Bu kale civarında birçok yılan bulunduğundan, bu kaleye Farsça Margar veya Margaar adı verilmiştir. Farsça'da mar yılan, gar veya gaar da in - mağara anlamına geldiğine göre Malkara sözü, yılanlı mağara veya yılanlı kale anlamına gelmektedir.

  Bir söylentiye göre, Makedonya Kralı Büyük İskender (M. 0.356-323) Trakya'da otuz yıldan fazla kalan Persleri ( İranlılar ) Trakya'dan uzaklaştırınca, Malkara'da (Malgar'da) Sazan, Malgar ve Kumardar İsimli üç komutanı, edek güçlerin başına bırakmıştır. Bunlardan Malgar Gürgen Bayırındaki kalenin benzerini, bugünkü Malkara'nın batısında yeniden kurmuştur. Kumardaç isimli komutan da bir kale yaptırmıştır (Halen oraya Kumardaş Tepe denilmektedir). Sazan adlı Komutan da yine bir kale yaptırmıştır ( Bugün Sazan çiftliği denilen yerde) . Bu kaleler daha sonra Romalıların eline geçmiştir. Bizanslılar dönemine kadar savunma amacıyla kullanılmışlardır
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Malkara ilçesi bilindiği gibi marmara bölgesinde yer alan tekirdağın bir ilçesidir. bunun dışında bilindiği gibi bu ilçede ne yüksek dağlar nede de vadiler bulunmamaktadır. son olarak Malkara ilçesinde tarım çok elverişli oluğu için ekonomiyi de çok etkilemektedir.
+ Yorum Gönder