+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Yavuz Sultan Selim kaçıncı Osmanlı padişahıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yavuz Sultan Selim kaçıncı Osmanlı padişahıdır
  Yavuz Sultan Selim kaçıncı Osmanlı padişahıdır bunun dışında Yavuz Sultan Selim hangi padişahtansonra tahta gelmiş olan bir padişahtır . son olarak Yavuz Sultan Selim kaç yıl bir hükümdarlık yapmıştır ve ondan sonra tahta gelen kişi kimdir. 2. Asel
  Bayan Üye

  Yavuz Sultan Selim kaçıncı Osmanlı padişahıdır

  I. Selim ya da Yavuz Sultan Selim (d. 10 Ekim 1470 – ö. 21/22 Eylül 1520 9. Osmanlı padişahı ve 74. İslam halifesidir.

  Babası II. Bayezid, annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden Gülbahar Hatun'dur. Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2'si Avrupa'da, 1.905.000 km2'si Asya'da, 2.905.000 km2'si Afrika'da olmak üzere toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmıştır. Padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlanmış; halifelik Abbasilerden Osmanlı Hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır.

  Selim, tahta babası II. Bayezid'e karşı darbe yaparak çıkmıştır. Şehzade Selim, tahta çıkmadan önce vali olarak Trabzon'da görev yapmıştır. Yavuz Sultan Selim'e kızını vermiş olan Kırım Hanı Mengli Giray, ona askeri destek sağlayarak tahta geçmesine yardım etmiştir. 1512'de tahta çıkan Sultan Selim, Eylül 1520'de Aslan Pençesi (Şirpençe) denilen bir çıban yüzünden henüz 50 yaşında iken vefat etmiştir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Osmanlı imparatorluğu çok eski büyük ve güçlü bir imparatorlu idi.bu imparatorluğun tam olarak 36 padişahı olmuştur ve bunlardan biri de dokuzuncu sırada yer alan Yavuz Sultan Selim adı ile bilinen birinci selimdir. Yavuz Sultan Selim bilindiği gibi 10 yıl gibi bir düre tahta kalmış daha sonra birinci süleyman tahta gelmiştir.
+ Yorum Gönder


yavuz sultan selim kaçıncı padişah,  yavuz sultan selim kaçıncı osmanlı padişahıdır,  yavuz sultan selim kacinci padisah,  yavuz sultan selim kaçıncı padişahtır,  yavuz sultan selim kaçıncı selim,  yavuz sultan selim kaçıncı halifedir