+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Osmanlılarda Rumeli'deki büyük toprak sahipleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlılarda Rumeli'deki büyük toprak sahipleri
  Osmanlılarda Rumeli'deki büyük toprak sahipleri kimlerdir adlarını ve onların tam olarak kim oldukları hakkında bilgi alabilir miyim. son olarak osmanlılarda rumelide büyük toprağa sahip olanlar hakkında kısa bilgi alabilir miyim. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Osmanlılarda Rumeli'deki büyük toprak sahipleri

  Osnanlılarda Runeli'deki büyük toprak sahipleri Tekfurlardır.

  Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hıristiyan beylerine verilen genel ad.

  Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı Takavor, anlamı ise "taç taşıyan"dır. Bizans İmparatorluğunda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devletinin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu. Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

  Tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarına başvururlardı. Bu sebepten ekserisi kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin verirlerdi. Bu tekfurların içinden Müslüman olanlar da oldu. Bunlardan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal en meşhurudur. Osmanlı Devletine ve İslamiyete hizmetlerde bulundu.

  Bizans İmparatorluğu yıkılınca tekfurluk da tamâmen tarihe karıştı
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Tekfurlar bilindiği gibi rütbe gibi bir şeydir. bu Tekfurların en önemli ve en akılda kalıcı özellikleri bu Tekfurların rumelide ki toprakların bir çoğuna sahip olmalarıdır. bunun dışında Tekfurların geneli bilindiği gibi hristiyanlar idi ancak aralarında müslüman olanlar da olmuştur.
+ Yorum Gönder


osmanlı döneminde rumelideki büyük toprak sahiplerine verilen ad,  rumelide büyük toprak sahipleri,  osmanlıda hristiyan büyük toprak sahiblerıne ne ad verilir,  Osmanlı Devletinde Hristiyan büyük Toprak sahipleri kimlerdir