+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Yunanlılarla ve Fransızlarla nerede savaşıldı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yunanlılarla ve Fransızlarla nerede savaşıldı?
  Yunanlılarla ve Fransızlarla nerede savaşıldı. bu savaşların adları ve tam olarak gerçekleşen ve bitme tarihlerini verebilir misiniz. son olarak bu iki devlet ile yapılan savaşların nedenleri ve sonuçları nelerdir kısaca açıklayabilir misiniz. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Yunanlılarla ve Fransızlarla nerede savaşıldı

  Batı Cephesi, Türk-Yunan Cephesi ya da Garp Cephesi Yunanistan Ordusu'nun 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkmasıyla başlayıp aynı kentin 9 Eylül 1922'de Türkiye'nin TBMM Hükûmeti Ordusu tarafından geri alınmasıyla biten savaş veya Kurtuluş Savaşı'nın cephelerinden birine verilen ad. Aynı zamanda askerî tarih açısından, savaş sırasında Batı Anadolu’da Yunanistan Ordusu'nun genel taarruzuna karşı 25 Haziran 1920’de kurulup 1923’te kaldırılan askerî birimlerden birine verilen ad

  Güney Cephesi, Fransız Cephesi veya Kilikya Cephesi I. Dünya Savaşı'nın ardından Fransız kuvvetleri ve beraberindeki Ermeni Lejyonu ile TBMM idaresindeki Kuva-yi Milliye arasında gerçekleşen muharebelerden meydana gelen cephedir. Fransa, Sykes-Picot Anlaşması ve ardından Ermeniler ile imzalanan antlaşma ile kendisine düşen topraklara yönelmiştir. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile cephe kapanmıştır
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Türkler bilindiği gibi kurtuluş savaşında hem fransızlar hem de yunanlılar ile çok fazla mücadele etmişlerdir. özellikle türkler bilindiği gibi yunanlılar ile savaşmışlardır ama bilindiği gibi her seferinde en azından çoğunda yunanlılar ve fransızlara karşı zafer ile sonuçlanmıştır.
+ Yorum Gönder